RSS

Дана територія знаходиться у північно-західній частині Краснодонського району Луганщини від с. Пархоменко до с. Попівка вздовж правого берега р. Сіверський Дінець, і включає власне крутий правий берег річки з кількома балками, які відкриваються до долини Сіверського Дінця. Площа території приблизно складає 13000 га. Створення такого парку дозволить зберегти унікальну флору і фауну мергельних відслонень з живописними ландшафтами (зі значними перепадами висот до 100-120 метрів) середньої течії Сіверського Дінця, які на сьогодні в Україні не охороняються в жодному з резерватів загальнодержавного значення. Окремо відмічаємо, що цю територія неодноразово досліджували, починаючи з 20-х років ХХ сторіччя, С. Постригань, М.І. Котов, В.С. Ткаченко, О.М. Дубовик, С.С. Морозюк, М. Перегрим. За результатами досліджень для цієї місцевості наводиться багато рідкісних і зникаючих видів, які включені до Червоних книг та списків світового, європейського та національного рівня (5 видів роду Stipa L., Astragalus henningii (Steven) Klokov, A. cretophilus Klokov, Atraphaxis replicata Lam., Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski, Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. f., F. ruthenica Wikstr., Hyssopus cretacea Dubjan., Onosma tanaitica Klokov, Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s.l., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng., Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. ex Czern., Serratula donetzica Dubovik, Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. f. s.l., T. gesneriana L., T. quercetorum Klokov et Zoz та ін.), а також близько 30 регіонально рідкісних видів рослин. Тут виявлено кілька рослинних угруповань, які включено до «Зеленої книги України» (2009): Stipeta capillatae, Stipeta lessingianae, Amygdaleta nanae, Elytrigieta stipifoliae тощо. Окремо треба відзначити, що околиці с. Попівка є locus classicus для Serratula donetzica Dubovik (~ Klasea donetzica (Dubovik) J.Holub). Вважаємо, що гора Біла в околицях с. Давидо-Нікільське, де сьогодні існує популяція T. gesneriana L., повинна стати одним із заповідних ядер майбутнього НПП «Суходольський».