RSS

Лісостеп знаходиться на південь від Полісся, ця зона більш придатна для ведення сільського господарства. Зона Степів знаходиться в північній та східній частинах України, вона найбільш придатна для інтенсивного сільського господарства.

Степова зона займає близько 40% території України. На півночі Степ межує з Лісостепом по лінії Ананьїв — Знам’янка — Олександрія — Красноград — Балаклія — Куп’янськ. Степ охоплює Причорноморську низовину, південні частини Придніпровської височини та Придніпровської низовини, Донецьку і Приазовську височини, а також рівнини Криму.
http://www.refine.org.ua/pageid-828-1.html

Завантажити карту Степів в форматі Google Earth (файл стиснено в zip): steppe_ua

Steppes_ua

Завантажити карту Лісостепів в форматі Google Earth (файл стиснено в zip): forest-steppe_ua

Forest-steppe_ua
Карту надано “БіоМодел”ом: http://biomodel.org.ua/?page_id=2266&lang=ua
Природно-сільськогосподарське районування»\Україна: навчальний атлас\Київ: ГУГКК, 1998, с.82.