RSS

Об’єкт знаходиться поблизу с. Велика Солтанівка Васильківського району Київської області. Загальна площа об`єкту 16 га.
Землекористувачем є Великосолтанівська сільська рада.

Об`єкт представляє собою цінний острівний листяний ліс з добре збереженими ексосистемами.
Межі об`єкту: територія в межах Верхньосолтанівської сільської ради (Ната опиши).

За геоботанічним районуванням територія об`єкту належить до Києво-Макарівського району, Києвополіського округу, Поліської підпровінції Східноєвропейської провінції Європейської широколистянолісової області.

Рослинність проектованого заказника представлена триярусними угрупованнями неморального лісу. Флора урочища нараховує більш ніж 100 видів судинних рослин. Деревний ярус представлений головним чином грабом з домішками клена гостролистого та дуба. В чагарниковому ярусі наявні ліщина та крушина. В трав’яному ярусі абсолютну більшість становлять типові неморали: копитень європейський, фіалка дивна, ряст ущільнений, анемона жовтецева, маренка запашна, зірочник ланцетовидний, тощо. Особливу цінність становлять популяції таких видів, що перебувають під загрозою винищення на території Київської області, як проліска дволиста та ряст порожнистий, та рекомендовані до внесення в Червоний список Київської області.

Наразі популяції обох цих видів знаходяться в умовах посиленого шкідливого впливу фактору збирання на букети, а також знищення потенційно придатних середовищ існування, довгострокові спостереження за станом їх популяцій є надзвичайно важливими. Зважаючи на це, велику цінність становлять їх великі популяції в урочищі.

Тваринний світ урочища завдяки збереженості екосистем листяного лісу також досить різноманітний. Територія об`єкту дуже сприятлива для збереження популяцій лісових амфібій. Серед яких внесена до Додатку ІІ Бернської конвенції жаба трав’яна та деревна жаба. З плазунів цим же документом охороняється веретільниця. Значним є біорізноманіяття птахів, серед яких багато охороняються Бернською конвенцією. З ссавців в урочищі поширені сірий заєць, жовтогорла миша та підземна полівка та цілий ряд рідкісних лісових видів кажанів.

Враховуючи велику наукову цінність об’єкту, пропонуємо оголосити його територію ландшафтним заказником місцевого значення “Великосолтанівський”, з додержанням на його території наступних вимог:
1.    Заборона забудови, розкладання багать, засмічування та забруднення території;
2.    Заборона зміни гідрорежиму, збору рослинних, тваринних та сировинних ресурсів.

Доцент кафедри зоології біологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, канд. біол. наук
Подобайло А.В.

Підпис Подобайла А. В. засвідчую
декан біологічного факультету КНУ
Остапченко Л. І.

Координатор робіт зі створення об`єктів ПЗФ Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ)
Парнікоза І.Ю.

Директор КЕКЦ
Борейко В.Є.