RSS

Урочище “Шандрівський ліс” (Київська обл., Миронівсьий р-н, окол. с. Шандра) розташоване на північно-східній околиці с. Шандра серед орних угідь і займає площу близько 40 га. Урочище представляє собою лісовий масив, рельєф якого являє собою систему ярів та балок, з прилягаючими до нього степовими ділянками, площа яких становить близько 1,5 га.

Деревостан лісового угруповання утворений Quercus robur L. (дуб звичайний), Fraxinus excelsior, Acer platanoides, Tilia cordata. Середній вік деревостану становить 55-65 років, висота – до 20 м, зімкнутість крон – 0,7-0,8. В минулому тут зростали вікові дубові та дубово-грабові ліси, які були зведені внаслідок господарської діяльності людини.

На лучно-степових ділянках переважають угруповання з домінуванням Festuca valesiaca та Poa angustifolia. Ці ділянки займають схили переважно східної та південно-східної експозицій крутизною 5-20°. З кущів відмічені Chamaecytisus austriacus, Ch. ruthenicus, Genista tinctoria. Загальне проективне покриття травостою становить 80-90 %. Основу травостою складають Festuca valesiaca та Poa angustifolia, зрідка трапляються Stipa capillata, S. pennata, Phleum phleoides (L.) H. Karst (тимофіївка степова). З видів різнотрав’я тут зростають Agrimonia eupatoria, Ajuga genevensis L. (горлянка женевська), Asparagus officinalis, Carlina bibersteinii, Eryngium campestre, E. planum, Falcaria vulgaris, Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Galium verum, Medicago romanica, Melilotus albus Medik. (буркун білий), M. officinalis (L.) Pall. (буркун лікарський), Nonea pulla DC. (куряча сліпота звичайна), Origanum vulgare, Phlomis tuberosa L. (залізняк бульбистий), Plantago media L. (подорожник середній) Polygala podolica DC. (китятки подільські), P. comosa Schkuhr(китятки чубаті), Potentilla neglecta, Teucrium chamaedrys, Thymus marschallianus, Trifolium montanum, Verbascum lychnitis L. (дивина борошниста) та інші.

Також на лучно-степових ділянках урочища зростають такі рідкісні види: Adonis vernalis, Anemone sylvestris, Clematis integrifolia, Pulsatilla pratensis, Cerasus fruticosa, Bulbocodium versicolor, Iris hungarica, Fritillaria ruthenica, Carex humilis, Stipa capillata, S. pennata.

Зниклими для цієї території вважаються такі рідкісні види Astragalus dasyanthus, Hyacinthella leucophaea, Iris pumila L. (півники карликові), Lathyrus lacteus. Зникнення цих видів, ймовірно, пов’язано з інтенсивним господарським використанням лучно-степових ділянок. Це терасування лучно-степових схилів і посадка дерев у минулі десятиріччя та постійний надмірний випас худоби.

Також там зростають 5 рідкісних видів флори лучних степів Київського плато: Ranunculus illyricus, Dianthus membranaceus, Gypsophilla paniculata, Salvia nutans, Scorzonera purpurea.

У лісовому масиві зростають рідкісні види Lillium martagon L. (лілія лісова), Aconitum eulophum Riechenb (аконіт кущистий), Primula veris L. (первоцвіт весняний), а в екотоні між лісовими та степовими угрупованнями – Bulbocodium versicolor, Iris hungarica, Fritillaria ruthenica. Місцезнаходження рідкісного виду флори Європи Bulbocodium versicolor в урочищі “Шандрівський ліс” залишилось єдиним для Київського плато.

Отже урочище “Шандрівський ліс” є унікальним комплексом ряду рідкісних степових і лісових видів рослин. Зважаючи на високу наукову, природоохоронну, ландшафтно-естетичну цінність та еколого-виховне значення урочища “Шандрівський ліс”, його необхідно взяти під охорону і створити тут ботанічний заказник площею 40 га.