RSS

Лучно-степові угруповання між селами Андріївка та Центральне (Київська обл., Миронівський р-н) приурочені до верхніх і середніх частин схилів балки різних експозицій, займають площу близько 10 га і представлені переважно угрупованнями формації Festuceta valesiacae. Нижні частини схилів займають угруповання формації Elytrigieta repentis, у підніжжя схилів значний відсоток займають формації Equisetum arvense L. (хвощ польовий) (до 20%).

В угрупованнях формації Festuceta valesiacae на 100 м2 нараховується 25-30 видів рослин. З кущів трапляються Chamaecytisus austriacus та Ch. ruthenicus. Загальне проективне покриття травостою – 60-80%. Травостій з трьома під’ярусами. В І під’ярусі відмічені Botriochloa ischaemum, Salvia pratensis, Elytrigia intermedia, E. repens. II під’ярус утворений Festuca valesiaca з участю Роа angustifolia та видами різнотрав’я: Anthyllis macrocephala, Gypsophilla paniculata, Securigera varia, Trifolium alpestre. В III під’ярусі відмічені Fragaria viridis та Thymus marschallianus. Виділяються асоціації: Festucetum (valesiacae) botriochloosum (ischaemi), F.v. fragariosum (viridis), F.v. salviosum (pratensis), F.v. thymosum (marschalliani).

У флористичному складі лучно-степових угруповань налічується 227 видів вищих судинних рослин, які відносяться до 149 родів та 40 родин.

На схилах балки виявлені місцезнаходження 5 рідкісних видів флори лучних степів Київського плато: Gypsophilla paniculata, Astragalus dasyanthus, Linum hirsutum, Salvia nutans, Scorzonera purpurea.
Ця територія є одним з небагатьох місцезнаходжень Astragalus dasyanthus у Київській області. Зважаючи на високу наукову, природоохоронну та ланшафтно-естетичну цінність території її необхідно взяти під охорону і створити тут ботанічний заказник площею 10 га.