RSS

проект

ЗАКОН УКРАЇНИ “Про внесення змін до Закону України “Про охорону археологічної спадщини”

Верховна Рада України постановляє:
1.Внести до Закону України “Про охорону археологічної спадщини” такі зміни:

1.1. Статтю 10 доповнити новою частиною:
“Проведення археологічних розкопок, розвідок, інших земляних робіт на території пам’яток, охоронюваних археологічних територіях, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що міститься під земною поверхнею, під водою, поза межами населених пунктів та в зелених зонах загального користування у населених пунктах здійснюються з погодженням центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини або його територіальними підрозділами після проведення обстеження на предмет наявності на території видів тварин та рослин, що знаходяться під охороною та об’єктів природно-заповідного фонду”.

2. Цей закон набуває чинності з дня його опублікування.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту Закону України «Про внесення змін до
Закону України «Про охорону археологічної спадщини»

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» підготовлено Всеукраїнською громадською організацією «Національний екологічний центр України».

Правка вводится у зв’язку з необхідністю узгодити Закон України “Про охорону археологічної спадщини” із законодавством України про  охорону рослинного та тваринного світу, про Червону книгу України, про природно-заповідний фонд України та міжнародними конвенціями про охорону біорізноманіття.

Прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» надасть можливість вдосконалити організацію функціонування археологічних експедицій в Україні та унеможливить зловживання, пов’язані з режимом охорони та використання земель природно-заповідного фонду та об’єктів охорони заповідних об’єктів.

Приклади безповоротної зміни ландшафту через проведення археологічних розкопок, що стають грубим порушенням природоохоронного законодавства, зустрічаються повсюди – знищуються кургани і вали, що крім історичної цінності вже є частиною ландшафту, змінюється ландшафт національних природних парків (НПП «Гомільшанські ліси», НПП «Святі гори» тощо).

Реалізація проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону археологічної спадщини» не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, натомість в певній мірі вплине на процеси збереження існуючих територій та об’єктів, що містять рідкісні та червонокнижні об’єкти, дозволить раціонально поєднувати законодавство України про охорону археологічної спадщини з законодавством про природно-заповідний фонд.