RSS

Територія проектованого заказника має включити територію алювіальних пісків Дніпра по його лівому берегу в межах Бориспільского та Переяслав-Хмельницького районів Київської області. Територіально ці землі належать військовому полігону, що розташований на південь від с. Сошники, Ковалин. Дівички. Площа об’єкту близько 4000 га.

Велику цінність становлять єдині не заліснені ландшафти хвилястої піщаної алювіальної тераси Дніпра, вкриті найбільшою на Середньому Придніпров’ї популяцією ковили дніпровської (Stipa borysthenica). На території об’єкту виявлено її високу щільність, насіннєве поновлення та поширення на прилеглі території лівобережжя та правобережжя (таблиця 1, рис 1).

Також виявлено такі цінні види рослин, як червонокнижний сон лучний (Pulsatilla pratensis), а також занесені до європейського Червоного списку козельці українські (Tragopogon ukrainicus) та жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus (DC) Andrz.). На території об’єкту цілком можуть бути зроблені знахідки рідкісного плауноподібного – плаунка заплавного (Lycopodiella inundata (L) Holub., а також папороті – вужачки звичайної (Ophyoglossum vulgatum L.). З тварин слід відмітити високу придатність тутешньої території для червонокнижного лежня (Burhinus oedicnemus).

Велика територія та виключна цінність даного об’єкту зумовлюють в перспективі необхідність створення тут національного природного парку.