RSS

українською

СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №14 осень 2003
П.А. Овечко (РЛП “Донецкий Кряж”, Донецкая область)

офіційний сайт

Региональний ландшафтний парк “Донецький кряж” створено рішенням Донецької обласної ради від 29.02.2000 г. № 23/11-254 на території Шахтарського району (Мануйлівський і Степанівський сільські ради) на площі 1599,2 га. Рішенням Донецької обласної ради від 09.11.2000 г. № 3/16-364 кордони парку розширені за рахунок земель Амвросіївського району (Амвросіївський держлісгосп, Благодатненська сільска рада) на 2353 га. Отже, загальна площа парку складає 3952,2 га. Парк створено без виняття земель у землекористувачів.

Спроби обмежити використання території сучасного парку нараховують вже майже 80 років. В 1926 р. було прийнято Постанову ЦК УРСР і РВК УРСР (від 16 червня) “Про оголошення пам’ятками культури і природи ряду цінних природних ландшафтів”, в тому числі був згаданий “заповідник “Саур-Могила” – гора і ліс”. Та лише 15.04.1938 р. Презідіум Донецького облвиконкома постановив: “Оголосити обласною і внести до реєстраційного переліку таку пам’ятку природи і історії, як “Саур-Могила” – гора і ліс”, не вказавши навіть площі, а в 1944 р. виконком Донецької обласної ради оголошує заповідником “Саур-Могилу” площею 30 га.

Територія парку за своєю значущістю унікальна і являє собою одну з дуже небагатьох в Україні ділянок різнотравно-типчаково-ковилового степу з байрачними лісами в дельтах балок і ділянками лісових культур у степу (результат степового лісорозведення), що зберіглась. Це часточка безмежного колись “Дикого поля”, над котрим височить легендарна, овіяна історією Саур-Могила. З висоти смотрового майданчику очам відкривається неповторний пейзаж Донецького кряжу з мозаїкої степових ділянок, байрачних лісів, сельгоспугідь і сіл, що загубились річковими долинами.

Щорічно тисячі людей приходять сюди, щоб віддати шану пам’яті героїв-звільників Донбасу, які пали в роки другої світової війни. Багато історичних подій пов’язано з цима місцями. Починаючи з давніх часів тут змінювали один одного найрізноманітніші народи – киммерійці, скіфи, сармати, гуни, авари, болгари, хозари, печеніги, половці, монголи, кримські татари. В той час проходив тут шлях, котрим гнали невільників. Дике поле бачило великі подвиги запорізьких казаків в битвах за свою Україну.

Проходили сторіччя, рослинний і тваринний світ території змінювався під впливом господарської діятельності людей. Все менш диким ставало “Дике поле”. Коли в 1856 р. археологами частково була розкопана Саур-Могила, Т.Г. Шевченко дуже переживав з цього приводу, шкода було цих недоторканих місць. Та найьільш руйнівного удару зазнав степ в період інтенсивного розвитку сільського господарства, коли до орного оберту почали вводити первинні степові ділянки. Після розорювання почалась активна водна і вітрова ерозія. Щоб зупинити її, стали засаджувати лісом неугіддя, штучно створюючи приярові лісові насадження. Та при цьому під заліснення були пущені і степи Донецького кряжу на виходах гірських порід.

В результаті такої бездумної, злочиннлї діяльності були загублені незаймані степи з їх багатим видовим складом, багатьма ендемічними видами. Щезло багато видів рослинного і тваринного світу, не вийшло і вирастити ліс. Лише в делтах балок шумлять байрачні ліси, що складаються з дубу і ясеня. Та ростуть ці ліси там, де їх посадила мати-природа.

Багата і різноманітна флора і фауна парку. Флористичний список нараховує близько 500 видів рослин, з котрих 46 ендемічних і близько 20 занесені до Червоної книги України. Це такі види, як тюльпани Шренка, змеєлистий і дубровний, піон тонколистий, близько 10 видів ковили, волошка донецька, карагана скіфська. В байрачних лісах можна побачити диво – квітку рябчик руський. Багатий набір ранньоквітнучих рослин, що так прикрашають весняний степ: шафран сітчатий, брандушка, адоніс весняний, три види хохлаткі, проліска сибирська, простріл чорніючий, птахомлічник, гіацінтік Паласа, декілька видів ірисів і багато інших видів. Унікальності території надають редкісні рослинні суспільства, занесені до Зеленої книги України – формації ковили Графа, ковила вузьколиста, мигдаль низький і інші.

В межах парку і на прилеглих територіях виявлено більш 80 видів птахів, серед котрих 5 включені до Червоної книги України. Лише тут, вперше після тривалої перерви, в Донецькій області відзначено гніздування огаря. Вірогідно, гніздує тут курганик, полевий лунь і орел-карлик (спостерігались в гніздовий період). Серед птахів, які тут гніздуються, – ще ряд видів, котрі рідкісні для фауни региону. Це кам’янка-танцівниця, польовий коник, луговий лунь, середній дятел, перепелятник, чеглок и інші. Такі великі представники орнитофауни, як дрофа і степовий журавель-красавка, відзначені на прольоті, але через фактор занепокоєння не гніздують. В плані їх збереження необхідним заходом було б розширення території парку за рахунок приєднання прилеглих територій.

Різноманітна і мисливська фауна: ратичні (лось, кабан, косуля), пушні (заєць-русак, лиса руда), пернаті (фазан, куріпка сіра, декілька видів водоплавних, дозволених до відстрілу). Зустрічається вовк, точна чисельність котрого в парку не встановлена.

На території парку мешкають види комах, занесені до Червоної книги України, які всюди підлягають охороні (усач-хрестоносець, жук-олень, бабка красуня-дівчина, метелики поліксена і подалірій). У складі ентомофауни парку відзначені види, що охороняються в рамках Бернської конвенції (членом которої Україна є з 1999 р.).

Все перераховане і дає підстави казати про унікальність природи РЛП “Донецький кряж” для сучасної України. Сусідство обширних степових ділянок і не менш обширних байрачних лісів як раз і обумовлює значне видове різноманіття флори і фауни парку.

Розораність території Шахтарського району складає 72,2 %. Близько 27 % залишаються нерозораними, хоча і тут проводились роботи з покращення природних сінокосів і пасовиськ. Природного, первинного степу на території парку зберігається 8-10 % загальної площі, а в Україні в цілому – всього 1 %. Степові ділянки зазнають перевипасу худоби. Внаслідок надмірного антропогенного навантаження на природні ландшафти степ деградує – зменьшуєтся чисельність і збіднюється видовий склад рослинного і тваринного світу. Якщо 15-20 років тому на території сучасного парку можна було зустріти (в осінньо-зимовий період) стада лосів, кабанів, косуль, то в останні роки лось щез зовсім, інколи зустрічаються окремі особі кабана і косулі.

Створення РЛП “Донецький кряж” було необхідно для порятунку того, що залишилось від біоррізноманіття цих місць і, потенційно, для майбутнього його відновлення. Парк забезпечує оптимальну координацію охорони і регулювання використання природних ресурсів. Основне завдання, покладене на парк, – збереження цінних природних ландшафтів, об’єктів рослинного і тваринного світу, і, в той самий час, – створення умов для організованого туризму, відпочинку і інших видів рекреації в природних умовах, з дотриманням режиму охорони заповідних природних комплексів і об’ектів.

В цьому – одео з основних протирічь РЛП. Все більше людей прагне виїхати на природу. В останні роки в Україні знаходить розвиток зелений туризм. Відпочинок на природі, зустріч з дикими тваринами на свободі, а не у клітках або вольєрах зоопарків, залишають незабутнє враження. Побачити в природному середовищі великана-лося, грацийну косулю або дику свиню зі смугастими малюками – мрія багатьох, хто прагне “на природу”. Та спершу треба створити умови для нормальної життєдіяльності диких тварин. Перш за все, необхідно виключити фактор занепокоєння. Треба, щоб людина з її “благами” цивілізації рідше з’являлась в угіддях, особливо в період розмноження тварин.

Зокрема, на території природно-заповідного фонду не має допускатися такий вид рекреації як полювання. В тому вигляді, в которому існує полювання на Донбасі – це поголовне знищення всього живого в природі. Контроль за дотриманням Закону України “Про мисливське господарство і мисливство” відсутній. Мисливські господарства очолюють люди, які не мають спеціальної освіти, але які вміють мітко стрілятя. Вся робота ОРХ зводиться до вбивства, а не до відновлення мисливської фауни. Тому не випадково, що саме за останні роки начисто вибиті браконьєрами лосі, кабани, косулі. Та чисельність мисливської фауни, котра надається у звітах, викликає сумніви, адже чим більш висока чисельність буде показана, тим більші ліміти мисливське господарства отримає на відстріл того чи иншого виду. Мисливство і охорона природи – речі несумісні. Природні парки мають стати територіями відновлення, на котрих би відновлювалась мисливська фауна.

Непоправної шкоди природним комплексам наносить і “дикий туризм”, коли  унікальними степовими ділянками роз’їздять автомобілі, під колесами котрих гинуть рослини і тварини, не кажучи про покинуті палаючі багаття, зрублені дерева, залишене сміття, розорені гнізда, намірено вбиті плазуни.

Певну проблему являє і меморіальний комплекс “Саур-Могила”. Побудувавши його в пам’ять про Велику Вітчизняну війну, влада забула про велично розкинутий степ. Колись курган був суцільно вкритий ковиловим степом, але через непродумане і неконтролюєме відвідання мемориалу вона деградує, схили все більш вкриваються сорною рослинністю.

Майбутнє парку ввижається в його інтеграції до екологічної мережі України. В країні діє Програма формування національної екологічної мережі (затверджена Законом України “Про програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” від 21.09.2000 р.). Екомережа розуміється як єдина територіальна система природних ландшафтів, що вимагає особливої охорони. РЛП “Донецький кряж” також включений до цієї програми і входить до третього широтного (степового) коридору запланованої мережі. В перспективі передбачається розширення території парку до 10 тис. га. Проведення ряду біотехнічних заходів (в тому числі призупинення або заборона спортивного полювання) дозволяє в найближчі роки збільшити поголів’я диких ратичних, що зробить парк більш цікавим для туристів.

В регіональному масштабі необхідні екологічні коридори для збереження мигруючихтварин. Тварини у своїх міграціях не знають державних кордонів. І як раз в Донбасі створення такої системи коридорів передбачає вихід на міждержавний рівень, оскільки і целинні степи, і байрачні ліси продовжуються на територію Росийської Федерації (Ростовської області). РЛП “Донецький кряж” міг би зиграти тут роль ядра регіональної экомережі.

Контакт:
Овечко Петро Авакумович, директор,
Регіoнальний ландшафтний парк “Донецький кряж”
вул. Крупської,1-А м. Шахтарськ Україна 86200

Тел.: (06255) 42 204

на русском 

СТЕПНОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №14 осень 2003
П.А. Овечко (РЛП “Донецкий Кряж”, Донецкая область)

официальный сайт

Региональный ландшафтный парк “Донецкий кряж” создан решением Донецкого областного совета от 29.02.2000 г. № 23/11-254 на территории Шахтерского района (Мануйловский и Степановский сельские советы) на площади 1599,2 га. Решением Донецкого областного совета от 09.11.2000 г. № 3/16-364 границы парка расширены за счет земель Амвросиевского района (Амвросиевский гослесхоз, Благодатненский сельский совет) на 2353 га. Итого, общая площадь парка составляет 3952,2 га. Парк создан без изъятия земель у землепользователей.

Попытки ограничить использование территории нынешнего парка насчитывают уже почти 80 лет. В 1926 году было принято Постановление ЦК УССР и РИК УССР (от 16 июня) “Об объявлении памятниками культуры и природы ряда ценных природных ландшафтов”, в том числе был упомянут “заповедник “Саур-Могила” – гора и лес”. Но только 15.04.1938 г. Президиум Донецкого облисполкома постановил: “Объявить областным и внести в регистрационный список такой памятник природы и истории, как “Саур-Могила” – гора и лес”, не указав даже площади, а в 1944 году исполком Донецкого областного совета объявляет заповедником “Саур-Могилу” площадью 30 га.

Территория парка по своей значимости уникальна и представляет собой один из очень немногих в Украине сохранившихся участков разнотравно-типчаково-ковыльной степи с байрачными лесами в устьях балок и участками лесных культур в степи (результат степного лесоразведения). Это частица безбрежного когда-то “Дикого поля”, над которым возвышается легендарная, овеянная историей Саур-Могила. С высоты смотровой площадки взору открывается неповторимый пейзаж Донецкого кряжа с мозаикой степных участков, байрачных лесов, сельхозугодий и затерявшихся по речным долинам сел.

Ежегодно тысячи людей приходят сюда, чтобы почтить память павших в годы Великой Отечественной войны героев-освободителей Донбасса. Многие исторические события связаны с этими местами. Начиная с древних времен здесь сменяли друг друга самые различные народы – киммерийцы, скифы, сарматы, гунны, авары, болгары, хазары, печенеги, половцы, монголы, крымские татары. В то время проходил здесь шлях, по которому гнали невольников. Дикое поле видело беспримерные подвиги запорожских казаков в битвах за свою Украину.

Проходили века, растительный и животный мир территории изменялся под влиянием хозяйственной деятельности людей. Все менее диким становилось “Дикое поле”. Когда в 1856 г. археологами была раскопана Саур-Могила, Тарас Шевченко очень переживал по этому поводу, жаль было этих нетронутых мест. Но самый разрушительный удар претерпела степь в период интенсивного развития сельского хозяйства, когда в пахотный оборот начали вводить первозданные степные участки. После распахивания началась активная водная и ветровая эрозия. Чтобы остановить ее, стали засаживать лесом неудобья, искусственно создавая приовражные лесные насаждения. Но при этом под залесение были пущены и степи Донецкого кряжа на выходах горных пород.

В результате такой бездумной, преступной деятельности были погублены девственные степи с их богатым видовым составом, многими эндемичными видами. Исчезли многие виды растительного и животного мира, не получилось и вырастить лес. Только в устьях балок шумят байрачные леса, состоящие из дуба и ясеня. Но растут эти леса там, где их посадила мать-природа.

Богаты и разнообразны флора и фауна парка. Флористический список насчитывает около 500 видов растений, из которых 46 эндемичных и около 20 занесены в Красную книгу Украины. Это такие виды, как тюльпаны Шренка, змеелистный и дубравный, пион тонколистный, около 10 видов ковылей, василек донецкий, карагана скифская. В байрачных лесах можно увидеть чудо-цветок рябчик русский. Богат набор раннецветущих растений, так украшающих весеннюю степь: шафран сетчатый, брандушка, адонис весенний, три вида хохлатки, пролеска сибирская, прострел чернеющий, птицемлечник, гиацинтик Палласа, несколько видов ирисов и многие другие виды. Уникальность территории придают редкие растительные сообщества, занесенные в Зеленую книгу Украины – формации ковыля Граффа, ковыля узколистного, миндаля низкого и другие.

В пределах парка и на прилежащих территориях выявлено более 80 видов птиц, среди которых 5 включены в Красную книгу Украины. Только здесь, впервые после долгого перерыва, в Донецкой области отмечено гнездование огаря. Вероятно гнездятся тут курганник, полевой лунь и орел-карлик (наблюдались в гнездовой период). Среди гнездящихся – еще ряд видов, которые редки для фауны региона. Это каменка-плясунья, полевой конек, луговой лунь, средний дятел, перепелятник, чеглок и др. Такие крупные представители орнитофауны, как дрофа и степной журавль-красавка, отмечаются на пролете, но из-за фактора беспокойства не гнездятся. В плане их сохранения необходимым мероприятием было бы расширение территории парка за счет присоединения прилегающих территорий.

Разнообразна и охотничья фауна: копытные (лось, кабан, косуля), пушные (заяц-русак, лиса рыжая), пернатые (фазан, куропатка серая, несколько видов водоплавающих, разрешенных к отстрелу). Встречается волк, точная численность которого в парке не установлена.

На территории парка обитают виды насекомых, занесенные в Красную книгу Украины и повсеместно подлежащие охране (усач-крестоносец, жук-олень, стрекоза красотка-девушка, бабочки поликсена и подалирий). В составе энтомофауны парка отмечены виды, охраняемые в рамках Бернской конвенции (членом которой Украина является с 1999 года).

Все перечисленное и дает основание говорить об уникальности природы РЛП “Донецкий кряж” для современной Украины. Сочетание обширных степных участков и не менее обширных байрачных лесов как раз и обусловливает значительное видовое разнообразие флоры и фауны парка.

Распаханность территории Шахтерского района составляет 72,2 %. Около 27 % остаются нераспаханными, хотя и здесь проводились работы по улучшению естественных сенокосов и пастбищ. Природной, первозданной степи на территории парка сохраняется 8-10 % общей площади, а по Украине в целом – всего 1 %. Степные участки подвергаются перевыпасу скота. Вследствие чрезмерной антропогенной нагрузки на природные ландшафты степь деградирует-уменьшается численность и беднеет видовой состав растительного и животного мира. Если 15-20 лет назад на территории нынешнего парка можно было встретить (в осеннее-зимний период) стада лосей, кабанов, косуль, то в последние годы лось исчез совсем, изредка встречаются отдельные особи кабана и косули.

Создание РЛП “Донецкий кряж” было необходимо для спасения того, что осталось от биоразнообразия этих мест и, потенциально, для будущего восстановления его. Парк обеспечивает оптимальную координацию охраны и регулирование использования природных ресурсов. Основная задача, возложенная на парк, – сохранение ценных природных ландшафтов, объектов растительного и животного мира, и в то же время, создание условий для организованного туризма, отдыха и других видов рекреации в природных условиях, с соблюдением режима охраны заповедных природных комплексов и объектов.

В этом – одно из основных противоречий РЛП. Все больше людей стремится на природу. В последние годы в Украине находит развитие зеленый туризм. Отдых на природе, встреча с дикими животными на свободе, а нев клетках или вольерах зоопарков, оставляютнеизгладимое впечатление. Увидеть в естественной среде великана-лося, грациозную косулю или дикую свинью с полосатыми малышами – мечта многих, кто стремится “на природу”. Но сперва требуется создать условия для нормальной жизнедеятельности диких животных. Прежде всего, необходимо исключить фактор беспокойства. Надо чтобы человек с его “благами” цивилизации реже появлялся в угодьях, особенно в период размножения животных.

В частности, на территории природно-заповедного фонда не должен допускаться такой вид рекреации как охота. В том виде, в котором существует охота в Донбассе – это поголовное истребление всего живого в природе. Контроль за соблюдением Закона Украины “Об охотничьем хозяйстве и охоте” отсутствует. Охотхозяйства возглавляют люди, не имеющие специального образования, но умеющие метко стрелять. Вся работа ОРХ сводится к убийству, а не к воспроизводству охотфауны. Поэтому не случайно, что именно за последние годы начисто выбиты браконьерами лоси, кабаны, косули. Та численность охотфауны, которая представляется в отчетах, вызывает сомнения, так как чем более высокая численность будет показана, тем большие лимиты охотхозяйство получит на отстрел того или иного вида. Охота и охрана природы – вещи несовместимые. Природные парки должны стать воспроизводственными территориями, на которых бы восстанавливалась охотфауна.

Непоправимый вред природным комплексам наносит и “дикий туризм”, когда по уникальным степным участкам разъезжают автомобили, под колесами которых гибнут растения и животные, не говоря о брошенных горящих кострах, срубленных деревьях, оставленном мусоре, разоренных гнездах, намеренно убитых пресмыкающихся.

Определенную проблему представляет и мемориальный комплекс “Саур-Могила”. Построив его в память о Великой Отечественной войне, власть забыла о величественно раскинувшейся степи. Некогда курган был сплошь покрыт ковыльной степью, но из-за непродуманного и неконтролируемого посещения мемориала она деградирует, склоны все более покрываются сорной растительностью.

Будущее парка видится в его интеграции в экологическую сеть Украины. В стране действует Программа формирования национальной экологической сети (утверждена Законом Украины “О программе формирования национальной экологической сети Украины на 2000-2015 годы” от 21.09.2000 г.). Экосеть понимается как единая территориальная система природных ландшафтов, требующих особой охраны. РЛП “Донецкий кряж” также включен в эту программу и входит в третий широтный (степной) коридор планируемой сети. В перспективе предусматривается расширение территории парка до 10 тыс. га. Проведение ряда биотехнических мероприятий (в том числе приостановка или запрет спортивной охоты) позволит в ближайшие годы увеличить поголовье диких копытных, что сделает парк более привлекательным для туристов.

В региональном масштабе необходимы экологические коридоры для сохранения мигрирующих животных. Животные в своих миграциях не знают государственных границ. И как раз в Донбассе создание такой системы коридоров предполагает выход на межгосударственный уровень, поскольку и целинные степи, и байрачные леса продолжаются на территорию Российской Федерации (Ростовской области). РЛП “Донецкий кряж” мог бы сыграть здесь роль ядра региональной экосети.

Контакт:
Овечко Петр Аввакумович, директор,
Региoнальный ландшафтный парк “Донецкий кряж”
Украина 86200 Шахтерск,ул.Крупской,1-А.
Тел.: (06255) 42 204

література

Перегрим М.М. Нові відомості щодо поширення раритетних видів рослин на території Донецького кряжу // Чорноморський ботанічний журнал. – 2006. – Т. 2, №1. – С. 123-128

Перегрим М.М. Рідкісні та зникаючі види флори Донецького кряжу. – автореф. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, 2005.

Перегрим М.М., Накоп’юк І.П. Fritillaria ruthenica Wikstr. на Донецькому кряжі. // Інтродукція рослин. – 2005. – № 1. – С. 3 – 10.

Перегрим М.М. Географічне поширення Аllium lineare L. на Донецькому кряжі. // Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Матер. V Міжн. наук. конференції молодих дослідників – К., 2005. – С. 41 – 42.

Перегрим Н.Н. Научные основы охраны и рационального использования редких и исчезающих видов флоры Донецкого кряжа. // Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию Государственного природного заповедника «Ростовский». – Ростов-на-Дону, 2006. – С. 79 – 82.

Перегрим М.М. Crocus reticulatus Stev. еx Аdam. на Донецькому кряжі. // Інтродукція рослин. – 2004. – № 4. – С. 11 – 17.

Надєіна О.В. Лишайники Донецького кряжа. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Інститут ботаніки ім.М.Г. Холодного НАН України. Київ, 2009.

Надєіна О.В. Нові знахідки лишайників на Донецькому Кряжі. Український ботанічний журнал, т.63 №2. – 2007. с.203-209.

Надєіна О.В. Субстратний аналіз ліхенобіоти Донецького кряжу //Тези доповідей молодих вчених: Матеріали ІІ Міжнародної конференції “Біологія: від молекули до біосфери”. – Харків, 19-21.11.2007. – Х.: Планета-Принт, 2007. – 416 с.

Надеина О.В. Материалы к изучению лишайников и лихенофильных грибов Донецкого кряжа (Украина) // 1(9) Международная конфереция молодых ботаников в С.Петербурге. 21-26.05.06. – 2006

Надеина О.В. Лишайники байрачных лесов Донецкого кряжа (Украина) // Международное севещание “Лишайники бореальных лесов” и Четвертая российская полевая лихенологическая школа.26.05-1.06.2007. – Сыктывкар, – 2007.

Перегрим М.М. Принципи розбудови екомережі на Донецькому кряжі // Матер. конф. „Збереження біорізноманіття на Південному Сході України”. – Донецьк, 2004. – С. 168.

П.А. Овечко. Региональный ландшафтный парк “Донецкий кряж” // Степной бюлетень №14 осень 2003