RSS

Ботанічний заказник місцевого значення «Гектова балка» був оголошений у 1995 р. на площі 40,0 га у Добропільському районі Донецької області в околицях села Никанорівка. Поряд розташоване заповідне урочище Никанорівський ліс, створене в 1995 р. на площі 39,0 га.

В липні-серпні 2006 р. зазначена територія була вивчена науковцями кафедри зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, та фахівцями Київського еколого-культурного центру. Результати дослідження переконливо свідчать про необхідність охорони усього тутешнього балочного комплексу шляхом створення лнадашфтного заказника місцевого значення «Гектова балка», що об’єднає обидва існуючі об’єкти ПЗФ та візьме під охорону решту природних комплексів урочища.

Межа об’єкту: з півночі по зовнішньому краю лісосмуги (включаючи її) що облямовує з півночі заказник «Гектова балка» і далі по лісосмузі, що обмежує ділянку громадських пасовищ, виключаючи лани ТОВ А/Ф «Каравай» до північного краю заповідного урочища «Никанорівський ліс», далі по його східній межі, повністю включаючи заповідне урочище «Никанорівський ліс» (39,0 га). З півдня межа проходить по південній межі ділянки резервного фонду Никанорівської сільської ради (57,5 га), з заходу – по лісосмузі, що переходить в західну межу винесеного в натуру заказника «Гектова балка».

Площа об’єкту 282,5 га.

Землекористувачами території є Никанорівська сільська рада – 243,5 га.

Територія об’єкту являє собою степову балку на західних відрогах Донецького кряжа поблизу вододілу річок Казенного Торця та Самари, а отже Дону та Дніпра відповідно. Це, перш за все, унікальна ділянка різнотравно-ковилово-типчакового степу, де зростає понад 300 видів судинних рослин (15% флори Донбасу). На крутих схилах північної та пологих пвіденно-східної експозиції домінує півонія тонколиста (воронець). У квітні-травні її масове квітування надає степу яскравого малинового кольору. Рослина охороняється Червоною книгою України. Барвистості степу надають квіти карагани кущової або дерези, горицвіту волзького, барвінку трав’янистого, вероніки лежачої, ломиносу цілолистого та іншого різнотрав’я.

Схили південної експозиції різноманітні за своїми екологічними умовами, що зумовлено характером мікрорельєфу. Адже тут наявні узвишшя, обмежені лощинами стоку, кожне з яких відрізняється за своїм рослинним покривом. На деяких схилах панують ковила Лессінга та волосиста. Обидві рослини занесені до Червоної книги України, а їх угруповання охороняються Зеленою книгою України. разом з ковилою зростають льон Чєрняєва та шавлія поникла. Характерною для цих угруповань є червонокнижна рослина – громовик донський. На інших схилах різноманітні варіанти петрофітного степу. Основу травостою тут складають ковила Лессінга, бромопсіс прибережний, костриця валійська, шавлія поникла, підмаренник руський, залізняк бульбастий, чебрець Маршала. В складі цих угруповань зростають червонокнижні види – брандушка різнокольорова та дрік донський. Дрік донський занесено до Світового Червоного списку. На території об’єкту також поширений ластовень проміжний – вид з Європейського Червоного списку. Такі види як горицвіт волзький, мигдаль степовий, ряст ущільнений охороняються рішенням Донецької облради.

Необхідність об’єднання обох заповідних об’єктів з включенням вищезазначених наразі не взятих під охорону територій диктується доцільністю створення більшого та набагато більш репрезентативного об’єкту Природно-заповідного фонду, який буде охороняти увесь комплекс ландшафтів урочища та дозволить зберегти не тільки унікальну флору цієї території, але й фауну. Існуючі заповідні об’єкти цього завдання поки що не виконують.

Пропоновані до включення в об’єднаний заказник території являють собою поєднання лісової, болотяної, прибережно-водної та водної рослинності (ставки), та степової рослинності. Пропонована до включення степова ділянка є середовищем існування 30 родин байбаків – виду запропонованого до включення в Червону книгу Донецької області. Необхідність включення ставків з їх прибережно-водною рослинністю та болотистої ділянки диктується важливим значенням цього біотопу в існуванні екосистеми заказника загалом. Тут також відмічено малу білу чаплю – регіонально-рідкісний вид.

Необхідність збереження Никанорівського лісу забезпечить збереження поселення іншого червонокнижного виду –борсука.

Включення до складу заказника цих територій також збільшить площу територій на яких охоронятиметься зникаюча наразі по всій Україні степова рослинність.

Таким чином, в результаті об’єднання обох заповідних об’єктів та приєднання прилеглих територій під охорону буде взята уся екосистема урочища включаючи рослинний та тваринний компонент, що сприятиме підвищенню її стійкості та значно спростить питання охорони.

Додатково зазначимо, що наразі в умовах майже тотальної трансформації екосистем Донбасу необхідним є збереження усіх площ нетрансформованих екосистем, що збереглися, адже за останні 50 років в області зникло 33 види рослин. Кожен рік зростає кількість видів, що потребують спеціальної охорони в області.
Наявність на запропонованих до включення до об’єднаного заказника територіях видів занесених до Червоної книги України згідно Закону України «Про Червону книгу» є достатньою підставою для оголошення території його перебування об’єктом Природно-заповідного фонду.

На території розширеного об’єднаного ландшафтного заказника „Гектова балка” мають бути додержані наступні вимоги:
1.    Заборона будь-якої забудови, прокладання комунікацій, розорювання степових територій, зміни гідрорежиму водних об’єктів;
2.    Заборона полювання, зокрема здобування птахів та байбаків;
3.    Заборона збору гарноквітуючих весняних ефемероїдів: сон-трави, брандушки, рястів, анемон, тощо.

Доцент кафедри зоології біологічного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, канд. біол. наук
Подобайло А.В.

Підпис Подобайла А. В. засвідчую
декан біологічного факультету КНУ
Остапченко Л. І.

Координатор робіт зі створення об`єктів ПЗФ Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ)
Парнікоза І.Ю.

Директор КЕКЦ
Борейко В.Є.