RSS

ПРОЕКТ

Указ Президента України
«Про охорону та комплексне використання степів в Україні»

Степи є національним багатством України, як запорука сталого ведення тваринництва та збереження біологічного різноманіття, а також середовищем, в якому сформувалась українська нація, важливим елементом українського фольклору.

З метою запровадження особливої охорони, відновлення, інвентаризації та раціонального використання степів як зникаючого типу природного ландшафту на території України, що є місцем поширення рідкісних  і зникаючих видів флори та фауни, постановляю:

1.    Кабінету Міністрів України:

1) Розробити та внести до 1 березня 2010 р. на розгляд Верховної Ради України проекти Законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України та нових законів щодо:

виділення степів, як нової категорії земель та еталонного типу природних ландшафтів в Україні;

недопущення розорання степових ділянок та інших методів господарювання, що негативно впливають на збереження природних комплексів степів;

2) Розробити та внести до 1 березня 2010 р. на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про охорону та раціональне використання степів України».

3)У тримісячний термін розробити заходи щодо:

інвентаризації і моніторингу степів та наявних степових лісів як азональних елементів степових ландшафтів на території України на землях всіх  форм власності із залученням фахівців залученням кваліфікованих фахівців з зоології та ботаніки НАН України, ВНЗ та природних заповідників України;

недопущення погіршення природного стану (у т.ч. видового складу рослин) ділянок, зайнятих природними степовими комплексами;

моніторингу випасу сільськогосподарських тварин на степових пасовищах, інтегрованих підходів до раціонального ведення сільського господарства і управління степовими пасовищами;

відновлення деградованих степових ділянок, заходи боротьби з чужорідними видами рослин;

залуження деградованих орних земель у південному та східному регіонах України;

ведення сталого сільського господарства і землекористування на степових площах із зостосуванням нових принципів екологономіки;

розвитку туристичної інфраструктури степової зони;

стимулювання населення та сільськогосподарських підприємств до запровадження екологічно-сприятливих методів господарювання на степових землях.

4) У шестимісячний термін розробити та затвердити:

показники оптимальної частки степових земель для областей степової та лісостепової зони.

порядок поділу степів на категорії, умови та ознаки віднесення їх до таких категорій, а також виділення особливо цінних степових ділянок з відповідним режимом використання;

методи сталого управління степовими пасовищами (регульоване стравлення, скошування, контрольовані пали тощо) і відновлення степів (посів степових рослин на деградованих землях, інтенсивне боронування з послідуючим посівом і т.д.) поза межами і в межах природоохоронних територій;

2.    Міністерству охорони навколишнього природного середовища України:

1)    Посилити роботу зі створення природно-заповідних територій на землях, зайнятих природними степовими комплексами;

2)    Ввести мораторій на зміну цільового призначення земель усіх форм власності, зайнятих природними степовими комплексами;

3)    Рекомендувати при розробці регіональних схем екологічної мережі областей степової та лісостепової зон, приділяти особливу увагу степовим та іншим ділянкам, вкритим трав*янистою рослинністю.

4)    внести зміни до “Порядку погодження природоохоронними органами матеріалів відведення земельних ділянок” в частині запровадження обов’язкового дослідження наявності степових природних комплексів і видів, занесених до Червоної книги України на ділянках, що розглядаються як перспективні для заліснення;

3.    Раді Міністрів АР Крим, обласним державним адміністраціям:

1)    Здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що вкриті природною та напівприродною степовою рослинністю (у т.ч. пасовищ, схилів, балок, ярів), не залежно  від  рівня їх деградації, форми власності та сучасного використання;

2)    Не допускати зміну цільового призначення земель, вкритих природною степовою рослинністю.

4.    Державному комітету телебачення та радіомовлення України:

1) забезпечити широке висвітлення в засобах масової інформації матеріалів, спрямованих на популяризацію історичної та природної цінності степів в Україні а також їх туристичної привабливості на міжнародному туристичному ринку;

2) формувати у населення екологічну культуру, підвищувати його обізнаність та свідомість щодо потреби охорони степів.

……… від…………

Президент України                             В. Ющенко