RSS

Статті щодо недоцільності степового лісорозведення


Соколов И.Д., Соколова У.И. О путях увеличения лесистости территории Луганской области //Научный весник  Луганского НАУ. Серия Биологические науки. – Луганск: Элтон-2. – 2009. – №8. – с.52-54

Особливості насаджень Pinus sylvestris L. в НПП «Подільські Товтри» / Л. Г. Любінська, І. О. Одукалець, М. М. Мусієнко // Науковий вісник Чернівецького університетету. Біологія (Біологічні системи). – Т. 2., Вип. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. С. 63-66.

(посилання на відповідні матеріали сайту “Український лісовод“):

До проблеми оптимізації лісистості в Україні. Савущик М.П.,кандидат сільськогосподарських наук, Київська лісова науково-дослідна станція с.Лютіж Київської обл. Попков М. Ю. кандидат сільськогосподарських наук, Науково-інформаційний центр лісоуправління, м.Ірпінь Київської обл.

Лісорозведення в Україні: факти та ілюзії. М.Попков, Є.Кожушко, М.Савущик.

СОСНЯКИ НА ПЕСЧАНЫХ АРЕНАХ НИЖНЕДНЕПРОВЬЯ. М.Попков

Степное лесовыращивание в Украине: история, проблемы, перспективы. М.Попков

Чи оптимальна «оптимальна лісистість»? М.Ю.Попков, М.П.Савущик

Еще раз о стратегии использования Нижнеднепровских арен. М.Ю.Попков

Об итогах  и перспективах  степного лесоразведения. М.Попков, Е.Кожушко

О состоянии отраслевой науки и системе мероприятий по преодолению кризиса. М.Попков