RSS

На території АР Крим зустрічається 123 види тварин, занесених  до Червоної книги України, які  мешкають винятково в степових або наближених  до них  біотопах. 25 з них  зустрічаються лише на  території АР Крим.

 1. Galeodes araneoides ­Сольпуга звичайна ( вразливий* )
 2. Empusa fasciata ­Емпуза смугаста ( вразливий )
 3. Iris polystictica ­Ірис плямистий ( рідкісний )
 4. Bolivaria brachyptera ­Боліварія короткокрила ( вразливий )
 5. Poecilimon boldyrevi ­Пилкохвіст Болдирева ( зникаючий )
 6. Poecilimon pliginskii ­Пилкохвіст Плігінського ( зникаючий )
 7. Saga pedo ­Дибка степова ( рідкісний )
 8. Porphyropha polonica ­Кошеніль польська ( недостатньо відомий )
 9. Anadrymadusa retowskii ­Анадримадуза Ретовського ( вразливий )
 10. Oncocephalus paternus ­Онкоцефал кримський ( недостатньо відомий )
 11. Cephalota besseri ­Стрибун Бессера ( рідкісний )
 12. Carabus scabrosus ­Слимакоїд кримський, турун кримський ( вразливий )
 13. Carabus hungaricus ­Турун угорський ( вразливий )
 14. Carabus bessarabicus ­Турун бесарабський ( вразливий )
 15. Carabus stscheglovi ­Турун Щеглова ( рідкісний )
 16. Carterus dama ­Жужелиця дама ( рідкісний )
 17. Dorcadion equestre ­Вусач земляний хрестоносець (Коренеїд хрестоносець) ( вразливий )
 18. Dorcadion mokrzeckii ­Земляний вусач Мокржецького ( рідкісний )
 19. Leucomigus candidatus ­Левкомігус білосніжний ( рідкісний )
 20. Brachycerus sinuatus ­Брахіцерус зморшкуватий ( недостатньо відомий )
 21. Lixus canescens ­Ліксус катра2009 ( рідкісний )
 22. Libelloides macaronius ­Аскалаф строкатий ( вразливий )
 23. Papilio machaon ­Махаон ( вразливий )
 24. Iphiclides podalirius ­Подалірій ( вразливий )
 25. Zerynthia polyxena ­Поліксена ( вразливий )
 26. Parnassius apollo ­Аполлон ( зникаючий )
 27. Zegris eupheme ­Зегрис Евфема ( зникаючий )
 28. Euchloe ausonia ­Аврора біла ( вразливий )
 29. Proterebia phegea ­Чорнушка Феґея ( вразливий )
 30. Triphysa phryne ­Трифіза Фрина ( вразливий )
 31. Tomares nogelii ­Томарес Ногеля ( вразливий )
 32. Plebeius pylaon ­Синявець Пилаон ( вразливий )
 33. Polyommatus boisduvalii ­Синявець Буадюваля (Синявець ероїдес) ( зникаючий )
 34. Pseudophilotes bavius ­Синявець Бавій ( вразливий )
 35. Sphingonaepiopsis gorgoniades ­Бражник карликовий ( рідкісний )
 36. Hemaris croatica ­Бражник хорватський ( рідкісний )
 37. Proserpinus proserpina ­Бражник Прозерпіна ( рідкісний )
 38. Hyles nicaea ­Бражник південний молочайний ( рідкісний )
 39. Eudia pavonia ­Сатурнія мала ( рідкісний )
 40. Eudia spini ­Сатурнія середня ( зникаючий )
 41. Lemonia bellioni ­Шовкопряд белліона ( рідкісний )
 42. Cucullia argentina ­Каптурниця срібляста ( рідкісний )
 43. Cucullia argentеа ­Каптурниця срібна ( рідкісний )
 44. Periphanes delphinii ­Совка сокиркова ( вразливий )
 45. Zygaena laеta ­Красик (Пістрянка) веселий ( зникаючий )
 46. Zygaena sedi ­Красик (Пістрянка) понтійський ( рідкісний )
 47. Pachycephus cruentatus ­Пахіцефус степовий ( зникаючий )
 48. Calameuta idolon ­Каламеута жовта ( вразливий )
 49. Megalodontes medius ­Мегалодонт середній ( рідкісний )
 50. Agre beckeri ­Агре Беккера ( рідкісний )
 51. Dolerus ciliatus ­Долерус степовий ( рідкісний )
 52. Scolia maculata ­Сколія-гігант ( неоцінений )
 53. Scolia galbula ­Сколія односмугова ( вразливий )
 54. Campsoscolia klugi ­Кампсосколія жовтоволоса ( зникаючий )
 55. Celonites abbreviatus ­Целонітес кримський ( вразливий )
 56. Eumenes tripunctatus ­Евмен трикрапковий ( вразливий )
 57. Onychopterocheilus pallasii ­Оніхоптерохеілюс Паласа ( зникаючий )
 58. Paravespa rex ­Паравеспа царська ( вразливий )
 59. Cryptocheilus annulatus ­Криптохіл кільчастий ( рідкісний )
 60. Cryptocheilus rubellus ­Криптохіл червонуватий ( рідкісний )
 61. Anoplius samariensis ­Аноплій самарський ( рідкісний )
 62. Ammophila sareptana ­Амофіла сарептська ( рідкісний )
 63. Cerceris tuberculata ­Церцеріс горбкуватий ( рідкісний )
 64. Sphex flavipennis ­Сфекс жовтокрилий ( рідкісний )
 65. Sphex rufocinctus ­Сфекс рудуватий ( неоцінений )
 66. Larra anathema ­Лярра анафемська ( неоцінений )
 67. Stizus bipunctatus ­Стиз двокрапковий ( рідкісний )
 68. Stizus fasciatus ­Стиз смугастий ( рідкісний )
 69. Stizoides tridentatus ­Стизоїд тризубий ( рідкісний )
 70. Melitturga clavicornis ­Мелітурга булавоуса ( вразливий )
 71. Andrena stigmatica ­Андрена червоноплямиста ( рідкісний )
 72. Andrena magna ­Андрена велика ( рідкісний )
 73. Andrena chrysopus ­Андрена золотонога ( рідкісний )
 74. Andrena ornata ­Андрена ошатна ( рідкісний )
 75. Dasypoda spinigera ­Дазипода (мохнонога бджола) шипоносна ( рідкісний )
 76. Halictus luganicus ­Галикт луганський ( рідкісний )
 77. Megachile (Chalicodoma) lеfebvrei ­Бджола-муляр (Бджола-ліпниця) Лефебвра ( зникаючий )
 78. Megachile giraudi ­Мегахіла Жіро (Бджола-листоріз Жіро) ( рідкісний )
 79. Trachusa (Archianthidium) pubescens ­Трахуза мохната ( рідкісний )
 80. Stelis (Protostelis) annulata ­Стеліс кільчастий ( рідкісний )
 81. Anthophora (Lophanthophora) atricilla ­Антофора чорновійчаста ( рідкісний )
 82. Xylocopa violaceae ­Ксилокопа фіолетова (Бджола-тесляр фіолетова) ( рідкісний )
 83. Xylocopa valga ­Ксилокопа звичайна (Бджола-тесляр звичайна) ( рідкісний )
 84. Xylocopa iris ­Ксилокопа райдужна (Бджола-тесляр райдужна) ( зникаючий )
 85. Cubitalia morio ­Кубіталія чорна ( рідкісний )
 86. Eucera (Synchalonia) armeniaca ­Евцера армянська ( рідкісний )
 87. Anthophora (Lophanthophora) robusta ­Антофора коренаста ( рідкісний )
 88. Bombus muscorum ­Джміль моховий ( рідкісний )
 89. Bombus fragrans ­Джміль пахучий ( зникаючий )
 90. Bombus argillaceus ­Джміль глинистий ( вразливий )
 91. Bombus armeniacus ­Джміль вірменський ( зникаючий )
 92. Bombus pomorum ­Джміль яскравий ( вразливий )
 93. Bombus laesus ­Джміль лезус ( вразливий )
 94. Bombus ruderatus ­Джміль червонуватий ( рідкісний )
 95. Bombus zonatus ­Джміль оперезаний ( рідкісний )
 96. Satanas gigas ­Ктир велетенський ( вразливий )
 97. Merodon crassifemoris ­Зубарик грубоклубий ( зникаючий )
 98. Merodon nigritarsis ­Зубарик чорнолапий ( рідкісний )
 99. Lacerta viridis ­Ящірка зелена ( вразливий )
 100. Hierophis caspius ­Полоз жовточеревий, або каспійський ( вразливий )
 101. Vipera (Pelias) renardi ­Гадюка степова ( вразливий )
 102. Circus macrourus ­Лунь степовий ( зникаючий )
 103. Buteo rufinus ­Канюк степовий ( рідкісний )
 104. Circaetus gallicus ­Змієїд ( рідкісний )
 105. Aquila rapax ­Орел степовий ( зникаючий )
 106. Aquila heliaca ­Могильник ( рідкісний )
 107. Falco peregrinus ­Сапсан ( рідкісний )
 108. Falco naumanni ­Боривітер степовий ( зникаючий )
 109. Anthropoides virgo ­Журавель степовий ( зникаючий )
 110. Otis tarda ­Дрохва ( зникаючий )
 111. Tetrax tetrax ­Хохітва ( зникаючий )
 112. Burhinus oedicnemus ­Лежень ( неоцінений )
 113. Glareola nordmanni ­Дерихвіст степовий ( зникаючий )
 114. Calandrella rufescens ­Жайворонок сірий ( неоцінений )
 115. Lanius senator ­Сорокопуд червоноголовий ( рідкісний )
 116. Sturnus roseus ­Шпак рожевий ( рідкісний )
 117. Emberiza melanocephala ­Вівсянка чорноголова ( рідкісний )
 118. Alactaga jaculis ­Тушканчик великий ( рідкісний )
 119. Sicista subtilis ­Мишівка степова ( зникаючий )
 120. Cricetulus migratorius ­Хом’ячок сірий ( недостатньо відомий )
 121. Ellobius talpinus ­Сліпачок звичайний ( зникаючий )
 122. Vormela peregusna ­Перегузня ( рідкісний )
 123. Mustela eversmanni ­Тхір степовий ( зникаючий )

* – в дужках  зазначено категорію охоронності виду згідно з Червоною книгою України