Обгрунтування

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України,
ВГО «Національний екологічний центр України»

Обгрунтування необхідності створення Національного природного парку «Подесіння»
на території української частини заплави р.Десни (у Київській та Чернігівській областях)

Київ-2008.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
Історія ідеї надання охоронного статусу заплаві Десни
Заповідна справа в російській частині «Подесіння»
Створення НПП «Подесіння» в аспекті дотримання вимог міжнародного законодавства

ВСТУП
I. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРИРОДНІ УМОВИ ПРОЕКТОВАНОГО НПП «ПОДЕСІННЯ»
Місце розташування

Схема меж проектованого НПП «Подесіння»
Фізико-географічні умови басейну ріки Десни
Клімат

II. ЗАПЛАВА ДЕСНИ В СТРУКТУРІ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
Очкинсько-Мезинський відрізок транскордонного Деснянського екологічного коридору
Коротченківські луки
Очкинська ключова територія екомережі національного рівня

III. ІСНУЮЧІ ТА ПРОЕКТОВАНІ ТЕРИТОРІЇ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ У ЗАПЛАВІ ДЕСНИ
Київська область

Чернігівська область
Перелік існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду, що увійдуть до складу НПП “Подесіння”
Водно-болотні (рамсарські) угіддя міжнародного значення

IV. ІСТОРИЧНІ ВІДОМОСТІ
Чернігівська область
Київська область

V. ТУРИСТИЧНИЙ ТА РЕКРЕАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЕКТОВАНОГО НПП «ПОДЕСІННЯ»

VI. ПОПЕРЕДНЄ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТА СТУКТУРА ТЕРИТОРІЇ НПП

VII. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ НПП «ПОДЕСІННЯ»

VIII. РЕКОМЕНДАЦІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ

ВИСНОВКИ

Використана література

Колектив авторів:
Акімов Ігор Андрійович – чл.кор. НАН України, директор Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України

Масякін Сергій Леонідович, д. б. н., завідючий Відділом систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

Костюшин Василь Анатолієвич – к.б.н., завідуючий Відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України

Василюк Олексій Володимирович, заступник голови ВГО «Національний екологічний центр України»; пров.інж. Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена НАН України

Іноземцева Дар’я Миколаївна, аспірант Відділу систематики і флористики судинних рослин Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

Полянська Катерина Валентинівна, студент кафедри Фізичної географії та геоекології Географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Борисенко Катерина Анатоліївна, ВГО «Національний екологічний центр України».

Лічильники