Подесіння в екологічній мережі

Заплава та долина р. Десна є екологічним коридором міжнародного значення, з яким межує кілька ключових територій екомережі національного (Мезинська та Очкинська ключові території) та регіонального рівнів (Великобірська ключова територія).

Вздовж долини Десни проходить Дніпровсько-Деснянський міграційний шлях птахів, що є міграційним коридором, по якому відбувається переміщення й поширення значної кількості птахів та інших живих істот. Долина р.Десни є одним з основних елементів у структурі екомереж Новгород-Сіверського Полісся, Чернігівської області та окремим елементом Національної екологічної мережі України. Завдяки долині Десни відбується поєднання природних біотопів Новгород-Сіверського та Чернігівського Полісся з природ¬ними комплексами сусідніх регіонів, зокрема з зоною Неруссо-Брянського Полісся, які включені до складу екологічного коридору європейського значення та міждержавної ключової території екомережі, до скла¬ду якого незабаром повинні увійти НПП «Деснянсько-Старогутський” в Україні та заповідник «Брянський ліс» у Росії. Існують розробки створення особливо охоронюваної природної території, що охопить всю долину р.Десна у адміністративних межах Росії.

На відміну від багатьох інших НПП, які створюються переважно в місцях розміщення ключових територій національної та регіональних екомереж, пропозиція щодо створення НПП «Подесіння» покликана зберегти Деснянський екологічний коридор на всій його протяжності в адміністративних межах України.

На схемі зображена екологічна мережа Чернігівської області. Червоним кольором показані ключові території екомережі, зеленим кольором – екологічні коридори, жовтим – буферні зони, синім – зони відновлення природних територій.. НПП “Подесіння” показаний червоним обрисом.

Лічильники