Знахідки рідкісних видів в межах Деснянського екологічного коридору

Картосхема показує зібрані нами відомості про місця знахідок видів тварин (червоним кольором) та рослин (жовтим кольором), занесених до Червоної книги України, в межах Деснянського екологічного коридору та в його околицях.

Лічильники