Література про Подесіння. Історія.

1. Артеменко И.И. Белынецкий могильник (Раскопки 1970-1971 г.г.) // Восточная Увропа в эпоху камня и бронзы. – М.: Наука, 1976.

     2. Беляева В.И. О работе Пушкаревского археологического отряда // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк: надстир’я, 1993. – с. 8-9.

     3. Березанская С. С. Пустынка – поселение эпохи бронзы на Днепре. – К.: Наукова думка, 1974. – 176 с.

     4. Березанская С. С. Северная Украина в эпоху бронзы (середина и вторая половина ІІ-го тыс. до н.э.): Автореф. дис. … д-ра ист. наук. – К., 1977. – 44 с.

      5. Березанская С. С. Северная Украина в эпоху бронзы. – К.: Наукова думка, 1982. – 212 с.

      6. Бибиков С.Н. Древнейший музыкальный комплекс из костей мамонта. – К., 2008. – 128 с.

     7. Бунятян К.П. Доба раннього заліза (тема 15: Скіфія і хлібороби лісостепової та лісової смуг) // Археологія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – с. 238-255. 

     8. Головтин А.Н. Д.Я. Самоквасов и изучение славяно-русских древностей // Матеріали та дослідження з археології Східної України. Від неоліту до кіммерійців: Збірник наукових праць. №7. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – с. 199-203.

     9. Залізняк Л.Л. Кам’яна доба (теми 4-5: Верхній палеоліт, Мезоліт) // Археологія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – с. 53-73, 74-89. 

     10. Залізняк Л.Л. Культурно-історичні провінції території України у первісну добу // Археологія. – №3. – 2006.

      11. Залізняк Л.Л. Кам’яна доба України // Україна: Хронологія розвитку. Т. 1. – К.: КВІЦ, 2007. – с. 8-109.

      12. Махортих К.С. Ранній залізний вік (Х/ІХ ст. до н.е.-IV ст. н.е.) (глава “Велика Скіфія”) // Україна: Хронологія розвитку. Т. 1. – К.: КВІЦ, 2007. – с. 292-321.

     13. Моця О.П. Епоха Київської Русі (теми 27-29: Становлення Київської Русі, Русь у період раннього феодалізму, Період феодальної роздрібленості) // Археологія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – с. 428-443, 444-459, 460-480.

     14. Моця О.П. Давні слов’яни та їхні сусіди на межі ер та в першій половині І тисячоліття н.е. // Україна: Хронологія розвитку. Т. 1. – К.: КВІЦ, 2007. – с. 460-515.

     15. Непріна В.І. Типологія кам’яного інвентаря культури ямково-гребінчастої кераміки на території УРСР // Археологія. – №17. – 1975. – с. 38-52. 

     16. Нечитайло А.Л. Про нові надходження у фонди Інституту археології (друга половина 1973 р.) // Археологія. – №17. – 1975. – с. 112-113.

     17. Оленковський М.П. Культурно-історичні процеси в середню та пізні пори пізнього палеоліту Лівобережної України // Археологический альманах, №9. – Донецк: ДОКМ, 2000. – с. 81-89.

     18. Отрощенко В.В. Епоха енеоліту-бронзи (теми 10-11: Період середньої та перехід до пізньої бронзи, Доба пізньої та фінальної бронзи) // Археологія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – с. 155-179, 180-202.

     19. Отрощенко В.В. Доба бронзи на теренах України ХХХІІ/ХХХ-ІХ ст. до н.е. (глави “Доба середньої бронзи”, “Мар’янівська культура”, “Тшинецька культура”) // Україна: Хронологія розвитку. Т. 1. – К.: КВІЦ, 2007. – с. 193-233, с. 237, с. 244-247.

     20. Пидопличко И.Г. Позднепалеолитические жилища из костей мамонта на Украине. – К., 1969.

     21. Приймак В.В. Роботи сумської експедиції // Археологічні дослідження в Україні 1991 року. – Луцьк: надстир’я, 1993. – с. 98-99.

     22. Терпиловський Р.В. Давні слов’яни та їхні сусіди  (теми 22-24: Пізньолатенський і ранньоримський час, Пізньоримський період і початок доби переселення народів (ІІІ-V ст. н.е.), Східні слов’яни (літописні племена) у VIII-X ст.) // Археологія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 2005. – с. 344-369, 370-388, 389-412.

     23. Ярополк ІІ Владимирович // Украина-Европа: Хронология развития. – К.: КВІЦ, 2008. –  с. 219-221.

Лічильники