Література про Подесіння. Зоологія

 1. Акуленко Н.І. До вивчення вищих водних рослин деяких водойм долини р.Десни. – Тр. Гідробіол станції., 1935, №10. с.181-189.
 2. Афанастев В.Т. Экология гнездования некоторых редких и малоизученных видов птиц на севере Сумской области и на сопредельных территориях Украины и России. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 3. Афанасьев В. Коротченкіські луки.// ІВА-території України: території важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птаїхів/ УТОП. – К. – 1999. с.232-234.
 4. Афанасьев В.Т., Гаврись Г.Г., Клестов Н.Л.Орнитофауна деснянской поймы и ее охрана. – Киев, 1992. – 58 с.
 5. Белінг Д., Ролл Я. Гідробіологічна характеристика заплавних водойм середньої течії Десни // Тр. Гідробіол станції. №1. 1, – 1935. с.19-141.
 6. Гаврись Г.Г. Изменение орнитофауны долины Десны (украинская часть) за последние 100 лет // Заповедные территории и охрана биоразнообразия, 1995, 19-23.
 7. Грищенко В.М., Яблоновська-Грищенко Є.Д., Атамась Н.С., Кушка Т.Я., Негода В.В. До орнітофауни середньої течії Десни // Беркут, №8, Вип.1., – 1999.
 8. Клестов М.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В., Новік В.В. Нарис фауни хребетних проектованого національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 9. Клестов Н.Л. Гаврись Г.Г. Роль природно-заповедного фонду Украинской части долины Десны в сохранении орнитофауны // Заповедные территории и охрана биологического разнообразия: м-лы. Р-У конф «Природные резерваты и охрана биологического разнообразия среднего течения Десны». – Нерусса. – 1995. 23-27
 10. Кныш Н.П. Встречи краснозобой казарки в сумском Подесенье // Беркут 9, Ввып.1-2. – 2000.
 11. Кузьменко В.В. Сови проектованого Деснянсько-Старогутського НПП. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 12. Матвеенко М.Е. Серая цапля в Сумской области// Колониальные гнездовья околоводных птиц и их охрана. М.- 1975, с.44-45
 13. Міграційні шляхи птахів в Україні // Розбудова екомережі України. – Київ. – 1999.
 14. Щербуха А. До створення кадастру іхтіофауни України / Жива Україна, №1-3, 2004.
 15. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне реки Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д.Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б.Петухов и др. – Киев: Академпериодика, 2003. – 188 с.
 16. ІВА-території. Коротченківські луки. Утоп. 2006 (буклет).
 17. N. MATUSHKINA. NEW RECORDS OF RARE ODONATA IN UKRAINE (INSECTA) // Праці зоологічного музею, – 2006.
 18. Кирієнко А.В. Вивчення біології та біорізноманітності лускокрилих Київщини, зокрема с.Жукин та його околиць. // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м.Київ, Інститут зоології НАН України. 8-9.04.2009 р.) – Київ, 2009. – 61 с.т.4.

Comments

Leave a Reply
Лічильники