Література про Подесіння. Заповідна справа, екомережа.

 1. Андриенко Т.Л.Транграничные биосферные резерваты Европы. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.
 2. Андрієнко Т.Л., Стеценко М.П., Трофіменко І.В. Система національних парків у світі, в Європі та в Україні. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 3. Водно-болотні угіддя України. Довідник. Під ред.Марушевського Г.Б., Жарк І.С. – К.: Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. – 312 с.
 4. Дадашева Т.Г., Карпенко Ю.О. Програма формування Національної екологічної мережі в Чернігівській області: загальні засади її побудови та роль в охороні біорізноманіття. // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). Матеріали науково-практичної конференції. – Ніжин. – 2004. – С.28-29.
 5. Евстигнеев О.И., Федотов Ю.П.Оценка разнообразия растительного покрова российско-украинской транграничной экологической сети (на примере ланшафтов Неруссо-Деснянского Полесья). // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.
 6. Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України: зб. Наук. Праць. Суми, – 2002, с.178-182.
 7. Зайцев Д.К. Состояние особо охраняемых приролдных территорий Сумской области и перспективы создания международного комплекса особо охраняемых природных территорий в басейне р.Десна. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 8. ІБА території України: території, важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. – К.: СофтАРТ, – 1999. – 324 с.
 9. Кот.А.С. Особливості господарювання в умовах національних природних парків. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 10. Кругликов С.А., Капируля А.М. Перспективы основных направлений деятельности и организации управления Деснянско-Старогутского национальногог природного парка Украины. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.
 11. Леоненко В.Б. О создании трансграничных природоохранных территорий Украины. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.
 12. Матвеев С.Р. Вимоги до складу та обсягів проектної документації щодо розробки проектів створення та розширення об’єктів природно-заповідного фонду України. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 13. Матвеев С.Р. Правові та созотехнічні аспекти створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 14. Міждержавні природно-заповідні території України (під. Заг.ред Т.Л.Андрієнко), К., Міжвідомча лабораторія наукових основ заповідної справи НАН України та Мінекобезпеки України. – 1998. 132 с.
 15. Панченко С.М., Андрієнко Т.Л., Гаврись Г.Г., Кузьменко Ю.В. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся.– Суми: Університетська книга, – 2003. – 96с.
 16. Перспективная сеть заповедных объектов Украины / под об.ред Шеляга Сосонка Ю.Р. К. – 1987.
 17. Попович С.Ю., Андрієнко Т.Л. Перспективні поліфункціональні природно-заповідні території на Лівобережному Поліссі. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 18. Попович С.Ю., Андрієнко Т.Л., Устименко П.М. Переспективні природно-заповідні території на лівобережному Поліссі // Жива Україна. – 2000, №5-6.
 19. Природно-заповідний фонд Чернігівської області (за заг. Ред. Ю.О. Карпенка). Чернігів, – 2002. 240 с.
 20. Регіональні екологічні мережі України та роль громадськості в їх впровадженні. – Матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму. – Київ: Центр екологічної освіти та інформації, – 2004. – 94 с.
 21. Свириденко І.Й. Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Чернігівщини // Жива Україна. – 2000, №5-6.
 22. Свириденко І.Й. Стан та перспективи розвитку природно-заповідного фонду Чернігівщини. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 23. Федотов Ю.П. Экологическая сеть Неруссо-Деснянского Полесья и перспективы создания росийско-украинского транграничного биосферного резервата. // Перспективы развития экологической сети и создания транграниных охраняемых территорий в бассейне Десны. К., – 1999.
 24. Федотов Ю.П., Косенко С.М. Характеристика билогиченского разнообразия особо охраняемых природных территорий Неруссо-Деснянского Полесья. // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 25. Хімко Р.В. Гідромережа України як основа екомережі / Создание экологических сетей как задание Пан-Европейской стратегии сохранения билогического и ландшафтного разнообразия. Тезисы тренинга-меминара.Киев, 19-19 мая 1999 г.
 26. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Ткаченко В.С., Андрієнко Т.Л. Мовчан Я.І. Екомережа України та її природні ядра // Український ботанічний журнал, 62, № 2. – 2005.
 27. Шеляг-Сосонко Ю.Р. Транснаціональні заповідні території екомережі України // Жива Україна. – 2000, №3-4.
 28. Ященко Т.П., Гребенюк Е.М., Тараскевич Л.А. и др. Природные национальные парки Украины.Отв. Ред. Стойко С.М.. – Львов: Вища школа. 1988. – 119 с.

Comments

Leave a Reply
Лічильники