Література про Подесіння. Географія, геологія.

 1. Альбом гидрографических характеристик речных бассейнов Европейской части СССР. – Л.: Гидрометиздат. – 1955, 144 с.
 2. Закревська Р.В. Геологічний та геоморфологічний нарис Чернігівського Полісся (між річками Дніпром та Десною), В-во АН УРСР. – 1937.
 3. Каталог річок України. – К.: Видавництво АН УРСР. – 1958.
 4. Комарницький С. Гідрографічний нарис Десни. / Матеріали до Географ. характеристики України. Т.1.вип.ІІІ. – Київ, – 1926
 5. Ланько А.І. Особливості ландшафтної структури території Чернігівської області та питання раціонального господарського використання її земельних угідь. В «Географічному збіронику» в.3. К., – 1960.
 6. Левенко К.М. Кратка историко-географическая справка (Середино-Будский район). // Актуальні проблеми створення Деснянсько-Старогутського національного природного парку та перспективи їх вирішення. Матеріали науково-практичного семінару (Середина-Буда, 19-20 листопада 1997 р.). – КИЇВ, 1998. – 103 с.
 7. Оппоков Е.. Комарницький С. Кліматичні та гідрологічні умови водозбору р.Десни за період 1884-1922.
 8. Природа Київськой области. Колектив авторов. Отв. ред. чл.-корр. АН УССР М.Маринич. – Изд-во. Киевского университета. – 1972. – 235 стр.
 9. Пустовойт С.П. Водний режим рік, Нариси про природу і сільське господарство Українського Полісся. – 1955.
 10. Ландшафты пригородной зоны Киева и их рациональное использование. ГалицкийВ.И., Давыдчук В.С., Шевченко Л.Н. и др.. Киев: Наукова думка, 1983г.
 11. Фізична географія України. Маринич О.М., Шищенко П.Г.. Підручник.-К.:Знання,2005.
 12. Физико-географическое районирование Украинской ССР. Под редакцией профессора В.П. Попова. Издательство Киевского университета. 1968.
 13. Розбудова екомережі України (Ред..: Ю.Р. Шеляг-Сосонко).-К:Техпринт, 1999.

Comments

Leave a Reply
Лічильники