Що робитимуть МСОП та WWF у програмі ФЛЕГ-2

flegПредставлення Робочого плану по Україні (частини, яка виконуватиметься МСОП та WWF)

Тези виступу Романа Волосянчука на першому засіданні НККП Програми ФЛЕГ–2 (текст узято з протоколу засідання, в якому також можна побачити обговорення даної теми)

Пункт 2.4 – Аналіз правового забезпечення функціонування системи обліку лісопродукції в Україні – є одним із тих, що певною мірою відповідають на пропозиції і запитання О. Клітка. У рамках цього пункту буде здійснено аналіз правового регулювання функціонування системи контролю руху деревини, здійснено оцінку впливу законодавства ЄС щодо цього регулювання, оцінку впливу лісової сертифікації як одного з досить потужних інструментів, який засвідчує походження деревини і її легальність. Також буде підготовлено пропозиції щодо покращення функціонування такої системи. Частково ця робота була здійснена під час першої фази програми, і це буде продовженням цих напрямків. Пункт 2.5 – Покращення правового регулювання і практики правозастосування в мисливському секторі України – вперше в Україні ставиться на порядок денний подібне питання. Окрім цього, передбачений пункт щодо гармонізації та вдосконалення управління природно-заповідними територіями в Україні та країнах ЄС. Це аналіз чинної законодавчої бази ведення лісового господарства на предмет відповідності міжнародним та європейським нормам. А також розробка первинних пропозицій щодо внесення змін у лісове та природоохоронне законодавство. Цей захід впроваджуватиметься WWF.

Пункт 1.3 робочого плану стосується дослідження щодо проблем розвитку лісів, підпорядкованих місцевим органам влади, і буде виконуватись МСОП. У рамках цього пункту протягом першого року передбачається здійснення аналізу щодо проблем розвитку комунальних лісів, розроблення рекомендацій та пропозицій до правових документів включно з механізмами залучення зацікавлених сторін. Надалі можливе обговорення на НККП і якихось пілотних проектів. Пункт 1.4 – Створення засад економічного регулювання збереження біорізноманіття у лісах – це дослідження економічної оцінки екосистемних послуг, послуг біорізноманіття в лісових екосистемах. Протягом першого року у відповідь на пропозицію Держлісагентства включено розробку пропозицій щодо вдосконалення методології підготовки документів та ухвалення рішень щодо створення природно-заповідних об’єктів. Цей захід узгоджений з усіма 7 країнами. У кожній з країн-учасниць буде проведено загальне аналітичне дослідження значущості функцій лісів для місцевого населення.

Пункт 4.2 у розділі щодо прозорості лісового сектору – Удосконаленя процесу участі зацікавлених сторін у прийнятті рішень в лісовому господарстві. У рамках цього пункту пропонується розробити і протестувати механізм участі громадськості в процесі прийняття рішень у лісовому секторі з тим, щоб підвищити його прозорість і поінформованість населення, а також надати підтримку у вирішення лісових проблем, вироблення узгоджених режимів ругулювання, які стимулюють сталий розвиток територій. Також передбачено навчання і тренінги для працівників лісового госопдарства і місцевих громад, проведення круглих столів, підготовка пропозицій до розробки законодавчих документів. Протягом першого року передбачається зосередитись на підтримці Держлісагентства в розробці концепції розвитку його інтернет-ресурсів, універсальної моделі веб-сайту облуправління з можливістю пілотних проектів протягом наступних років.

1 коментар

  1. Олександр:

    Маю екозберігаючу технодогію,але як нею поділитись із світом і вами зокрема? Її тема: убезпечення від гірських селей, та лавин,більш раціоналне використання лісонасаджен.
    З повагою Черевченко Олександр
    Мій контактний +48667879929, або [email protected]

Написати коментар