Що робитиме Світовий банк у проекті ФЛЕГ-2

flegПредставлення Робочого плану по Україні (частини, яка виконуватиметься Світовим банком)

Тези виступу Оксани Коваленко на першому засіданні НККП Програми ФЛЕГ–2

Робочий план по Україні складається з чотирьох основних тематичних розділів, які вміщають різні види діяльності (аналітична робота, обговорення, розробка рекомендацій та пропозицій до конкретних законодавчих актів, публікації тощо). Ці чотири напрямки з’явилися за підсумками впровадження першої фази програми (ми обов’язково включили ті напрямки, які були результативними). Також це ті напрямки, що на думку зацікавлених сторін, є стратегічно важливими для поступального розвитку країни ї її лісового сектору зокрема.

Перший розділ – підтримка діалогу з питань лісової політики в Україні (включатиме аналітичні та соціологічні дослідження, круглі столи й дискусії в засобах масової інформації). За рекомендацією Спостережного комітету цей розділ було скорочено, оскільки він передбачав забагато аналітичної роботи (аналіз законодавства). Ми вирішили, що це слушна рекомендація, і врахувавши її, скоротили кількість заходів. У рамках цього розділу Світовий банк впроваджуватиме два заходи:

• Розвиток інституту права власності на ліси. Проблеми й шляхи розвитку системи державного управління лісами і

• Забезпечення багатоцільового та сталого управління лісами: стан, проблеми й шляхи їх вирішення.

Робота, запланована в рамках цих заходів, зводиться до обговорення найважливіших, складних і суперечливих проблем лісового сектору, котрі не знаходять вирішення в рамках існуючої системи управління лісами. По суті, це перший етап розробки лісової політики країни. Ми починаємо з того, що надаємо майданчик для обговорення найгостріших проблем і пошук підходів до їх вирішення різним зацікавленим сторонам. Очікуваний результат – підвищення рівня інформованості щодо проблем лісового сектору, узгодження позицій щодо шляхів його розвитку, формування пулу фахівців лісової галузі, які зможуть забезпечити супровід лісових реформ. Сьогоднішній круглий стіл започаткує дискусію з проблем лісової політики і дасть уявлення про позиції зацікавлених сторін.

Другий розділ – оцінка й підвищення ефективності правозастосування та управління в лісовому секторі. Удосконалення лісового законодавства. У рамках цього розділу Світовим банком впроваджуватиметься три заходи:

• Удосконалення нормативно-правової бази та практики регулювання земельних і лісових відносин

• Забезпечення розвитку конкурентоспроможного лісового сектору України

• Вдосконалення системи санкцій за порушення лісового законодавства та системи державного контролю за його додержанням.

Робота в рамках цього розділу спрямована аналіз та пошук вирішення найактуальніших правових проблем поточного періоду. Очікувані результати – аналітичні звіти, обговорення, і протягом наступних років впровадження проекту – розробка та супровід конкретних законопроектів.

Третій розділ –розробка та вдосконалення практичних заходів, спрямованих на забезпечення багатоцільового, сталого й інтенсивного лісоуправління. Ми також його скоротили, оскільки наші амбіції виявились більшими за можливості та ресурси, і залишили в ньому один захід, який впроваджується Світовим банком:

• Сприяння підготовці та впровадженню єдиних сучасних правил сортиментації та оцінки якості деревини в круглому вигляді.

Розроблений проект правил планується передати на розгляд в Держлісагентство і після отримання відгуку, розробити план тестування нових правил ї їх впровадження на пілотних лісогосподарських підприємствах.

Також планується розробити методичний посібник щодо вимірювання й оцінки круглого лісу, а на основі посібника – навчальний курс, орієнтований на всіх учасників лісового ринку.

Четвертий розділ –підвищення прозорості лісового сектору та поінформованості населення, поширення знань та навчання, моніторинг ситуації й підтримка управлінських рішень включає два заходи, один з яких впроваджуватиметься Світовим банком. Це поширення знань і навчання. Робота в цьому напрямку була особливо результативної під час першої фази проекту. Результатом стало підвищення фахового рівня лісівників у сфері юридичної відповідальності за лісо порушення. Було започатковано курс для слухачів Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс», який продовжується і під час другої фази програми. Також передбачається видання низки публікацій, зокрема посібника «Запобігання й протидія корупції в лісовому секторі» і щорічного видання аналітичних матеріалів, напрацьованих у рамках проекту «Стале управління лісами: проблеми та рішення», і вже традиційне проведення конкурсу серед журналістів на кращий матеріал тематики ФЛЕГ.

У підсумку слід сказати, що всі напрямки діяльності а робочому плані сформульовані таким чином, щоб була можливість їх поглиблення в наступні роки впровадження програми з метою досягнення цілей розвитку програми і достатній запас гнучкості для вчасного реагування на розвиток ситуації і підтримки вирішення актуальних проблем.

Написати коментар