Як вирішувати проблеми незаконних рубок

Відповіді на це та ряд інших проблемних питань лісового сектору України можна знайти у брошурі «Правозастосування в лісовому секторі України: стан, проблеми,  перспективи. Частина друга», яка вийшла нещодавно друком.

У збірці опубліковано розширені анотації низки досліджень, які проводилися Світовим банком у рамках програми «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» (ENPI-FLEG).

Особливістю цієї збірки є те, що кожна анотація завершується пропозиціями з вирішення певного блоку проблем лісового сектору України. Ці пропозиції передано представниками Програми керівництву Державної агенції лісових ресурсів України, деякі з них надіслано до Міністерства аграрної політики та продовольства, Кабінету Міністрів, Верховної Ради. Текст брошури тут:

http://pryroda.in.ua/lis/files/2011/07/Obkladynka.pdf

http://pryroda.in.ua/lis/files/2011/07/Pravozasto_v_lisovomu_sektori_Ukrainy.pdf

Повні тексти досліджень, результати їх обговорення на круглих столах та під час інших заходів, організованих Програмою ENPI-FLEG або іншими організаціями й структурами можна знайти на сайті www.fleg.org.ua . Також вони передруковувалися сайтами «Український лісовод», «Природа в Україні» та іншими.

Вступ… 4

Регіональна Програма ENPI-FLEG як частина світового

процесу FLEG ……… 6

Юридичні дослідження та пропозиції щодо вдосконалення

законодавства …………….. 13

Пропозиції щодо зменшення корупційних ризиків у лісовому

господарстві України. Олександр Банчук, експерт Програми

ENPI-FLEG ………. 13

Пропозиції щодо вдосконалення правового статусу державної

лісової охорони. Олександр Банчук, Олег Сторчоус, експерти

Програми ENPI-FLEG …………… 16

Аналіз лісового законодавства України на предмет легальності

і забезпечення ефективності використання лісів і лісових ре-

сурсів. Микола Савущик, експерт Програми ENPI-FLEG ……….. 20

Як управляють лісами в Україні та Європі. Порівняння законо-

давства та практик управління. Віталій Сторожук, експерт

Програми ENPI-FLEG ……………………….. 22

Аналіз практики лісокористування та пропозиції щодо її

вдосконалення ……………………….. 27

ЄС захищається від нелегальної деревини. Що робити Україні?

(Короткий огляд умов забезпечення легальності походження

деревини в Україні. До розробки практичного керівництва).

Віталій Сторожук, експерт Програми ENPI-FLEG ……………… 27

Аналіз практики проведення й законодавчого регулювання ру-

бок у лісах України. Пропозиції щодо їх удосконалення.

Михайло Попков, експерт Програми ENPI-FLEG ………….. 30

Ліси – за парканом? (Аналіз правової регламентації довгостро-

кового тимчасового користування лісами: забезпечення прав

громадян на користування лісовими ресурсами, корупційні ри-

зики та запобігання порушенням лісового законодавства).

Олег Сторчоус, експерт Програми ENPI-FLEG ………… 34

Пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері дов-

гострокового тимчасового користування лісами та прак-

тики його застосування (за підсумками круглого столу, що

відбувся 24 лютого 2011 року в представництві Світового бан-

ку)………………. 37

Довідково:

Програма ENPI-FLEG надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи.

Робота організацій-виконавців у Програмі ENPI-FLEG

Світовий банк проводить поглиблений аналіз проблем правозастосування й управління в лісовому секторі, розробляє рекомендації щодо запобігання нелегальним рубкам, виявлення, фіксації й розслідування правопорушень у лісовому секторі. Світовий банк сприяє пілотному впровадженню практики сталого управління лісами в Карпатському й інших лісових регіонах.

Світовим банком також проводиться аналіз корупційних ризиків лісового законодавства України й широкий спектр соціологічних досліджень, включаючи експертні інтерв’ю та опитування громадської думки. Світовий банк сприяє підвищенню професійного рівня майстрів лісу й лісової охорони, правоохоронних органів, а також проводить заходи, які сприяють формуванню Національного плану дій із проблем FLEG.

Міжнародний союз охорони природи (МСОП) співпрацює з WWF та Світовим банком у рамках реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні. МСОП підтримує реалізацію Програми в країні через активну участь у різних ключових напрямках і видах діяльності, зокрема, у поліпшенні обізнаності у сфері FLEG і підвищенні участі громадськості у процесі прийняття рішень, планування та моніторингу питань FLEG національними організаціями, а також у регіональному співробітництві та обміні знаннями.

Всесвітній фонд дикої природи (WWF). Дунайсько-Карпатська програма Всесвітнього фонду дикої природи бере активну участь в реалізації Програми ENPI-FLEG в Україні, головним чином, працюючи над оцінкою систем контролю за переміщенням деревини, які діють в Україні, і визначенням можливих шляхів їх удосконалення. Передбачається проведення аналізу прогалин та «білих плям» у чинних системах контролю за переміщенням деревини і розробка відповідних пропозицій щодо їх усунення.

комментария 2

  1. tatius:

    Цілком згодна з оцінкою щодо недосконалості лісового законодавства. І якщо люди з юридичною освітою прикладають максимум зусиль для юридичної оцінки тієї чи іншої ситуації, то працівникам державної лісової охорони, наділеної декларативними повноваженнями в поєднанні з недостатнім рівнем освіти, взагалі важко приймати будь-які рішення. Разом з тим, нерідко процесуальні документи складаються на рівні “рефлексу Павлова”, оскільки працівники не розуміють, навіщо в протокол або постанову вносяться ті чи інші дані. Тому вважаю, що фактор професіоналізму та обізнаності є все-таки вирішальним. У звязку з цим необхідно підвищити кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади, починаючи з майстрів лісу, не укомплектовуючи їх за остаточним принципом. Крім того, навчальні заклади, що готують майбутніх працівників лісового господарства повинні більше уваги приділяти правозастосуванню, проводити семінари та тренінги. Ще однією з проблем є формальний підхід керівників лісогосподарських підприємств до підвищення кваліфікації працівників державної лісової охорони та їх атестації.

  2. Проблеми сертифікації лісів в Україні « Друзі лісу:

    […] Як вирішувати проблеми незаконних рубок […]

Написати коментар