Робочий план для України програми ФЛЕГ-2

flegДодаток III. План впровадження – Робочий план для України

Для всіх заходів зазначено дату завершення – червень 2014 року, оскільки цей документ є річним планом (з червня 2013). Діяльність у рамках усіх заходів може бути продовжена протягом наступних років впровадження проекту залежно від результатів першого року та фінансування.

Детальніше про цей план та хто що робить – у виступах О. Коваленко та Р. Волосянчука (див. наступні матеріали блогу)

1. Підтримка діалогу з питань лісової політики в Україні (аналітичні та соціологічні дослідження, круглі столи та дискусії у засобах масової інформації)

1.1 Розвиток інституту права власності на ліси. Проблеми й шляхи розвитку системи державного управління лісами
Аналітичні дослідження з таких тем:
• Розвиток інституту права власності на ліси
• Проблеми та шляхи розвитку системи управління лісами
• Лісове законодавство як продовження лісової політики: структура, зміст, проблеми й шляхи вдосконалення.
Очікується, що в рамках кожної теми будуть зроблені такі кроки: аналіз поточної ситуації, виявлення невирішених питань та перешкод на шляху поступального розвитку, формулювання бачення перспективної моделі та шляхів її досягнення, якщо можливо, кількісне обґрунтування рішень, які пропонуються.
За результатами досліджень буде організовано обговорення на круглих столах із зацікавленими сторонами, у пресі, видано публікації.

Зацікавлені сторони/бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держземагентство

1.2.  Забезпечення багатоцільового та сталого управління лісами: стан, проблеми та шляхи їх вирішення
Аналітичні дослідження на теми:
• Цільове призначення та багатоцільове використання лісів
• Законодавче регулювання рубок лісу
• Забезпечення збереження біорізноманіття
• Міжнародні тенденції розвитку та ведення лісового господарства в Україні
Підготовлені аналітичні звіти з аналізом ситуації та обґрунтуванням шляхів її покращення слугуватимуть основою для обговорення в форматі круглих столів та ЗМІ.
Експертні опитування профільних фахівців.

Зацікавлені сторони /бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентство

1.3.  Дослідження щодо проблем розвитку лісів, підпорядкованих місцевим органам влади
Пропонується провести дослідження щодо проблем розвитку комунальних лісів, розробити рекомендації та пропозиції до правових документів включно із механізмами залучення зацікавлених сторін для забезпечення дотримання інтересів місцевих громад. За результатами 1-го року протягом наступних років Фази 2 можна провести тестування розроблених механізмів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінагрополітики, Держлісагентство, органи місцевої влади, НУО

1.4.  Створення засад економічного регулювання збереження біорізноманіття в лісах
Заходи, що пропонуються:
1. Дослідження щодо економічної оцінки екосистемних послуг/послуг біорізноманіття в лісових екосистемах
2. Розробка інформаційних документів та пропозицій до нормативних документів щодо економічної оцінки екосистем них послуг / послуг біорізноманіття в лісах для включення у систему прийняття рішень.

Протягом 1-го року ця діяльність також включатиме підготовку пропозицій щодо вдосконалення методології підготовки документації та ухвалення рішень щодо створення природно-заповідних об’єктів.

Цей захід пов’язаний із регіональним заходом «Аналітичне дослідження значущості функцій лісів для місцевого населення у країнах регіону ЄІСП-Схід та Російської Федерації», який забезпечуватиме узгодженість підходів і методологій, а також сприятиме обміну досвідом між країнами.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінприроди, Мінагрополітики, Держлісагентство, органи місцевої влади, НУО

2. Оцінка й підвищення ефективності правозастосування та управління в лісовому секторі. Удосконалення лісового законодавства

2.1. Удосконалення нормативно-правової бази та практики регулювання земельних і лісових відносин
На основі регулювання земельних і лісових відносин планується проаналізувати проблеми, пов’язані з узгодженням:
• обліку лісів і земель та ведення Земельного й Лісового Кадастрів;
• нормативної бази, яка регулює землеустрій та лісовпорядкування;
• повноважень щодо розпорядження та користування землями й лісами різного цільового призначення.
Планується, що робота в межах цього напрямку буде продовжена протягом другого року впровадження проекту з метою розробки та підтримки впровадження конкретних законопроектів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінприроди, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держекоінспекція, Держземагентство, органи місцевої влади,НУО

2.2.  Забезпечення розвитку конкурентоздатного лісового сектора України
У рамках цього напрямку планується:
• Підготувати пропозиції щодо вдосконалення торгівлі деревиною (організація продажу, ціноутворення, інформаційна підтримка, забезпечення прозорості);
• Проаналізувати потенціал лісового сектору України та виявити фактори, що гальмують його інноваційний розвиток, динаміку ринку української деревини та продукції її переробки.
Очікується, що робота в межах цього заходу буде продовжена протягом другого року реалізації проекту з метою розробки та супроводу конкретних законопроектів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінекономрозвитку, Мінпромполітики, Міндоходів, Держлісагентство, державна компанія «Укрлісконсалтинг», лісові та деревообробні підприємства, товарні біржі

2.3.  Вдосконалення системи санкцій за порушення лісового законодавства та системи державного контролю за його додержанням
У рамках цього заходу планується:
• Зробити багаторівневий аналіз законодавчого регулювання діяльності органів, які здійснюють державний контроль у сфері лісових відносин, дати оцінку практиці та ефективності процедур контролю. На основі отриманих результатів планується визначити проблеми, які існують, та підготувати пропозиції, спрямовані на покращення міжвідомчої взаємодії та підвищення ефективності державного контролю.
• Проаналізувати та вдосконалити нормативно-правові акти, пов’язані з охороною лісів від пожеж.
Планується, що робота в рамках цього заходу буде продовжена протягом другого року реалізації проекту з метою розробки та підтримки впровадження конкретних законопроектів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, МВС, Генеральна прокуратура, Мінагрополітики, Мінприроди, Держлісагентство, Держекоінспекція, Держсільгоспінспекція

2.4.  Аналіз правового забезпечення функціонування системи контролю руху (обліку) лісопродукції в Україні
Протягом 1-го року планується впровадити такі заходи:
• Проаналізувати правове регулювання функціонування системи контролю руху (обліку) лісопродукції в Україні.
• Здійснити оцінку потенційного впливу законодавства ЄС щодо регулювання руху (обліку) деревини на динаміку руху лісопродукції в Україні.
• Проведення оцінки впливу лісової сертифікації на систему ведення лісового господарства та її роль у процесі обліку лісопродукції.
• Підготовка первинних пропозицій щодо внесення доповнень до законодавчих актів на предмет покращення функціонування системи обліку лісопродукції;
Ця діяльність є продовженням «Дослідження щодо оцінки фактичної системи контролю руху лісопродукції в Україні». Діяльність щодо вищезазначених питань продовжуватиметься протягом другого року та наступних років реалізації проекту з метою підтримки у розробці конкретних законодавчих актів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії: Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держекоінспекція, НУО, органи місцевої влади

2.5.  Покращення правового регулювання і практики правозастосування у мисливському секторі України
У рамках цього напрямку планується впровадити такі заходи:
• Здійснити аналіз законодавчої бази у сфері мисливського господарства,
• Оцінити практику та ефективність його функціонування.
• На основі отриманих матеріалів планується визначити наявні проблеми та обґрунтувати пропозиції, спрямовані на покращення міжвідомчої взаємодії та підвищення ефективності державного контролю згідно з принципами сталого управління природними ресурсами.
Робота в межах цього напрямку буде продовжена протягом другого року реалізації проекту з метою розробки та супроводу конкретних законопроектів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністрації Президента,Мінприроди,
Мінагрополітики, Держлісагентство, Держекоінспекція, НУО, органи місцевої влади

2.6.  Гармонізація обліку та управління особливо захисними природними територіями в Україні та країнах ЄС
• Аналіз чинної законодавчої бази ведення лісового господарства (закони, правила, положення тощо), яка забезпечує охорону та використання лісів, лісових екосистем та їх окремих компонентів, на предмет відповідності до вимог міжнародних / європейських норм щодо збереження біорізноманіття у лісах.
• Розробка первинних пропозицій щодо внесення змін у лісове та природоохоронне законодавство з метою гармонізації обліку та управління особливо захисними природними територіями в Україні та країнах ЄС.
Робота в межах цього напрямку буде продовжена протягом наступних років реалізації проекту з метою розробки та супроводу конкретних законодавчих актів.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії: Верховна Рада, Комітет реформ при Адміністраціїї Президента, Мінприроди, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держекоінспекція, НУО, органи місцевої влади.

3. Розробка та вдосконалення практичних заходів, спрямованих на забезпечення багатоцільового, сталого та інтенсивного лісоуправління

3.1. Сприяння підготовці та впровадженню єдиних сучасних правил сортиментації та оцінки якості деревини в круглому вигляді
Планується:
• Обговорити й доопрацювати проект Правил сортиментації та оцінки якості деревини в круглому вигляді;
• Розробити методичний посібник щодо вимірювання та оцінки круглого лісу, а також на основі посібника – навчальний курс, орієнтований на всіх учасників лісового ринку.
Розробку та обґрунтування плану тестування нових правил і їх впровадження на пілотних лісогосподарських підприємствах (лісгоспах) планується здійснити протягом найближчих років впровадження проекту.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Держлісагентство, лісогосподарські підприємства і компанії.

4. Підвищення прозорості лісового сектору та поінформованості населення, поширення знань та навчання, моніторинг ситуації й підтримка управлінських рішень

4.1. Поширення знань та навчання
• продовження та вдосконалення навчального курсу для працівників лісового господарства «Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства»;
• підготовка та видання навчальних / аналітичних матеріалів, зокрема, посібника «Запобігання та протидія корупції в лісовому секторі України», щорічного видання «Стале управління лісами України: проблеми та рішення»;
• проведення щорічного конкурсу для журналістів на кращий матеріал тематики FLEG.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Мінагрополітики, Держлісагентство, профільні навчальні заклади, НУО

4.2. Удосконалення процесу участі зацікавлених сторін у прийнятті рішень в лісовому господарстві
Пропонується розробити та протестувати механізми участі громадськості у процесі прийняття рішень в лісовому секторі:
• підвищення прозорості лісового сектору, поінформованості населення, підтримка обговорення лісових проблем
• вироблення узгоджених заходів режиму регулювання, які стимулюють сталий розвиток території
• навчання (тренінги) працівників лісового господарства та місцевих громад;
• підготовка пропозицій щодо розробки законодавчих документів.
• за результатами досліджень організувати обговорення за участю ЗМІ, підготувати публікації, круглі столи із зацікавленими сторонами.
Цей захід спрямовано на подальший розвиток результатів декількох успішних аналітичних заходів, проведених під час першої фази проекту. Протягом 1-го року другої фази діяльність зосереджуватиметься, зокрема, на розробці концепції розвитку інтернет-ресурсів Держлісагентства, універсальної моделі веб-сайту регіональної лісової адміністрації тощо, з можливістю проведення пілотних випробувань протягом наступних років.

Зацікавлені сторони / бенефіціарії:
Мінагрополітики, Держлісагентство, органи місцевої влади, неурядовий сектор України

Написати коментар