ЯК ПРОХОДИТЬ БІОГЕОГРАФІЧНИЙ СЕМІНАР

Posted on Updated on

Біогеографічний семінар – це захід, що організовується та проводиться Секретаріатом Бернської Конвенції з метою оцінки стану розробки проектованої мережі Емеральд (Смарагдової) у привязці до біогеографічних регіонів у кожній країні. Карта біогеографічних регіонів була розроблена спеціально для цілей проектування мережі Емеральд.
У 2015 році почалась оцінка ефективності визначення територій Смарагдової мережі України для видів та оселищ. На даний час відбулося 2 біогеографічних семінари – для видів птахів в Мінську в кінці листопада 2015 та нещодавно в травні 2016 у Молдові для всіх видів тварин (крім птахів), рослин та оселищ у Континентальному (Полісся та Лісостеп), Паннонському (Закарпаття) та Альпійському (Карпати) біогеографічних регіонах.

6-8 вересня 2016 в Києві буде проходити біогеографічний семінар, присвячений видам тварин (крім птахів), рослин та оселищ у степовому та чорноморському біогеографічних регіонах.

Біогеографічний семінар проходить у вигляді дискусії по кожному виду та типу оселища. Перед біогеографічним семінаром експерти Бернської конвенції здійснюють попередню оцінку ефективності визначення Смарагдової мережі у країні для кожного виду/типу оселища та оприлюднюють її разом з мапами по кожному виду/оселищу на офіційному сайті Бернскої Конвенції приблизно за 2 тижні до проведення біогеографічного семінару.
Переглянувши оприлюднені матеріали перед семінаром, можна підготувати свої критичні зауваження. Дискусія на семінарі ведеться вид за видом, оселище за оселищем. Сама дискусія на біогеографічному семінарі виглядає наступним чином: на екрані показується мапа територій, які внесені у Смарагдову мережу для конкретного виду/оселища. Потім надається слово офіційній делегації, які пропонують свою оцінку, потім надається слово представникам громадських організацій (в цю ж категорію відносять всіх хто критикує мережу, в тому числі і науковців, які за власним бажанням беруть участь у семінарі), якщо їх думка не співпадає з позицією офіційної делегації, то слово надають незалежному експерту від Бернської Конвенції, який може підтримати думку офіційної делегації, громадських організацій чи висловити власну думку з приводу виду, який обговорюється. Заключну оцінку визначає ведучий дискусії, яку він оголошує для всіх.

Розшифровка оцінок, які приймаються на біогеографічному семінарі по видах/оселищах у Смарагдовій мережі:
SUF (Sufficient): Мережа є достатньою, додавання нових територій в неї не потребується;
IN MIN (Insufficient minor): Оселища / види мають бути додані до бази даних в існуючих об’єктах, але визначення нових об’єктів не потребується
IN MOD (Insufficient moderate): Мережа недостатня, мають бути додані нові об’єкти до неї
IN MAJ (Insufficient major): Жодного об’єкту для виду/оселища на даний час немає у Смарагдовій мережі, мають бути додатні території для виду/оселища
SR (Scientific reserve): необхідно проведення досліджень для того щоб визначити найбільш важливі території для виду/оселища
SR Ref List (Scientific reserve on the Reference List): регулярна наявність виду/оселища непевна і потребує підтвердження
Delete from Ref List “Excl. Ref.”): вид/оселище не представлений у країні і буде видалений зі списку видів/оселищ для країни, по яким проводиться оцінка
CD (Correction of data): інформація щодо виду/оселища в базі даних Смарагдової мережі має бути скоригована/доповнена/видалена
Дискусія, як правило, ведеться англійською мовою. Коментарі мають озвучуватись у стислій формі, беруться до уваги дані щодо розповсюдження видів/оселищ приблизно за останні 10 років. Якщо видно, що мережа для виду недостатня – варто зазначити чому (не додані важливі для виду території, не охоплений весь ареал розповсюдження виду, дані від офіційної делегації не відповідають дійсності, недостатні або застарілі і т.д.), після чого можна запропонувати свою оцінку.

Прийняття оцінок по видам/оселищам, які вказують на недостатність Смарагдової мережі для них, є приводом додавати туди нові території, де ці види/оселища будуть охоронятися в рамках Смарагдової мережі, яка у перспективі трансформується у мережу європейських охоронюваних територій Натура2000 з планами моніторингу та охорони цих видів/оселищ.

Для ілюстрації як відбувається біогеографічний семінар, пропонуємо переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=wv4tNH0LbMA
На фото: Rhysodes sulcatus – вид, що охороняється в рамках Смарагдової мережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *