Висловіть свою думку щодо законодавчого регулювання роботи Державної лісової охорони України!

Консультантом Світового банку Олександром Банчуком проведено дослідження «Недоліки та проблеми правового регулювання діяльності Державної лісової охорони України». Предметом вивчення експертів стали положення законодавства і практика його застосування в охороні лісів нашої держави.

Дослідження проводилося у рамках програми «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» (ENPI-FLEG). Україна є однією з шести країн-учасниць ENPI-FLEG. Програма націлена на зменшення обсягів незаконних рубок та покращання управління в лісовому секторі, покращання доступу населення та малого бізнесу до лісових ресурсів тощо. З огляду на заплановану найближчим часом жорстку заборону ввезення у країни ЄС незаконної  лісопродукції, Євросоюз надав шість мільйонів доларів на фінансування цієї трирічної програми, довіривши її виконання таким авторитетним міжнародним організаціям як Світовий банк (WB), Міжнародний союз охорони природи (IUCN) та Всесвітній фонд охорони дикої природи (WWF).

У результаті аналізу виявлено такі основні проблеми:

1) конфлікт інтересів Державного комітету лісового господарства (ДКЛГ) в частині охорони лісів.ДКЛГ уповноважений одночасно займатися рубкою лісу, прибутковою діяльністю та здійснювати контроль за порушеннями/дотриманням лісового законодавства. Це може ставати причиною високого рівня латентності (прихованості) правопорушень у галузі лісового господарства;

2) відсутність статусу публічних службовців у окремих співробітників державної лісової охорони(лісничий, майстер лісу тощо). Таке правове регулювання не відповідає принципу законності (частина 2 статті 19 Конституції України), відповідно до якого тільки посадові особи органів державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. А вказані представники лісової охорони можуть діяти як приватні особи за принципом «дозволено все, що прямо не заборонено законом»;

3) декларативність статусу державної лісової охорони як правоохоронного органу, оскільки цей підрозділ не має необхідних для правоохоронного органу повноважень;

4) неврегульованість процедур доступу до приватних приміщень і володінь, тимчасового припинення певної діяльності та інших заходів щодо обмеження прав приватних осіб, що дозволяє представникам лісової охорони у більшості випадків ухвалювати рішення щодо таких заходів не керуючись виключно законом, а на власний розсуд;

5) широкі повноваження державної лісової охорони щодо доступу до приватної інформації, які порушують право особи не свідчити проти самої себе, гарантоване Європейською конвенцією про захист прав людини;

6) широкі повноваження державної лісової охорони щодо доступу до приватного володіння, які порушують вимоги Конституції України;

7) широкі повноваження державної лісової охорони стосовно припинення/заборони діяльності, що неправомірно можуть обмежувати право власності;

8) нерівноправність приватної, комунальної і державної власності на ліси в питанні охорони лісових ресурсів, яка проявляється всупереч вимогам Конституції України в адміністративно-правовому захисті лише лісів державної власності;

9) обмежена компетенція державної лісової охорони, що залишає за межами сфери її діяльності ліси приватної і комунальної власності, а також значну частину лісів державної власності, які знаходяться у віданні МінАПК, Міноборони і т.д.;

10) проблематичність участі громадськості в охороні лісу проявляється в недієвості положень Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються громадських мисливських інспекторів.

Експерт програми ENPI-FLEG О. Банчук презентує дослідження "Корупційні ризики в лісовому господарстві України". Це дослідження передувало аналізу законодавства про лісову охорону.

Ці законодавчі проблеми та протиріччя знижують ефективність роботи державної лісової охорони, створюють можливості для оскарження рішень її працівників, зменшують ефективність використання судових та інших способів впливу на порушників тощо. Проведений аналіз виявляє слабкі місця в законодавстві і створює основу для широкої дискусії з цих питань.

Такий спосіб викладення матеріалу демонструє наявність кількох варіантів вирішення названих вище проблем, дозволяє ефективніше і змістовніше проводити обговорення діяльності лісової охорони в існуючому законодавчому полі. За наслідками таких обговорень передбачається підготувати проекти змін до законодавства в частині вдосконалення охорони лісів в Україні.

Ознайомитися з повним текстом дослідження та узяти участь у його обговоренні можна тут:

Лісова охорона (недоліки і пропозиції)-прав

Вашу думку щодо викладених матеріалів та пропозиції щодо їх покращання надсилайте на адресу:[email protected]

Про програму ЄПД ФЛЕГ (ENPI-FLEG)

Регіональна програма «Удосконалення систем правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного напряму Європейської політики добросусідства та Росії» надає підтримку урядам країн-учасниць програми, громадянському суспільству та приватному сектору в розробленні раціональних та сталих методів ведення лісового господарства, включаючи запобігання незаконній діяльності в лісовому секторі. Країни-учасниці програми – Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Росія та Україна. Програма фінансується Європейським Союзом. Виконавці Програми: Світовий банк, Міжнародний союз охорони природи, Всесвітній фонд дикої природи

Про Світовий банк

Світовий банк є одним із найбільших світових джерел фінансування країн, що розвиваються. Головна мета діяльності Світового банку – допомога найбіднішому населенню та найбіднішим країнам. Банк використовує свої фінансові ресурси, співробітників та широкий досвід для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, знизити рівень бідності, підвищити рівень економічного зростання та покращити якість життя населення.

www.worldbank.org

Про МСОП

МСОП (Міжнародний союз охорони природи) допомагає світові знаходити практичне вирішення наших найнагальніших проблем, пов’язаних із довкіллям та розвитком.

МСОП опікується такими питаннями як біорізноманіття, зміна клімату, енергоресурси, засоби для існування населення та «озеленення» світової економіки шляхом підтримки наукових досліджень, управління проектами на місцях по всьому світу, а також об’єднання урядів, неурядових організацій, ООН та бізнесу з метою розроблення політики, законодавства та найкращих практик.

МСОП – найстарша та найбільша міжнародна екологічна організація в світі, до якої входить понад 1000 урядових та неурядових організацій та майже 11000 експертів-волонтерів із приблизно 160 країн. Діяльність МСОП підтримують більш ніж 1000 співробітників у 60 представництвах та сотні партнерів у державному, недержавному та приватному секторах у всьому світі.

www.iucn.org

Про WWF

Всесвітній фонд дикої природи – одна з найбільших і найбільш шанованих незалежних природоохоронних організацій у світі, яка має майже 5 мільйонів прибічників та глобальну мережу в понад 100 країнах. Місія WWF – зупинити занепад природного середовища Земної кулі та побудувати майбутнє, в якому люди житимуть у гармонії з природою, шляхом збереження світового біорізноманіття, забезпечення сталого використання відновлюваних природних ресурсів і сприяння зниженню рівня забруднення та нераціонального споживання.

www.panda.org

Написати коментар