Круглий стіл “Лісова политика”. Конспект

flegПід час першої фази програми ФЛЕГ одним із її досягнень, відзначеним Національним координатором програми FLEG в Україні паном Ю. М. Марчуком, було створення платформи для дискусій та діалогу серед різних зацікавлених сторін з метою вироблення спільного бачення щодо розвитку лісового сектору та вирішення актуальних проблем. Круглі столи із залученням якомога ширшого кола учасників були визнані одним із інструментів впровадження цього важливого напрямку.
12 листопада 2013 року відбувся круглий стіл присвячений проблемам лісової політики України. Круглий стіл відбувся в рамках заходу 1.1 робочого плану програми FLEGв Україні – підтримка діалогу з питань лісової політики (аналітичні та соціологічні дослідження, круглі столи, дискусії в ЗМІ).

У круглому столі взяли участь представники Верховної Ради, Міністерства аграрної політики і продовольства, Міністерства промислової політики, Державного агентства лісових ресурсів, неурядових організацій, деревообробної промисловості, академічних кіл, ЗМІ та партнери програми (ЄС, МСОП, WWF).
Метою круглого столу було отримати бачення щодо проблем лісової політики з боку різних зацікавлених сторін, що допоможе визначити теми для обговоренняна подальших круглих столах, та визначити сторони, зацікавлені у їх вирішенні. За результатами таких обговорень (круглих столів) можуть бути сформовані певні підходи до розроблення лісової політики / бачення розвитку лісового сектору, які б задовольняли всі зацікавлені сторони.

Відправною точкою для обговорення слугували презентації експертів програми щодо поточної ситуації: Михайла Попкова «Лісова політика й стратегія України: оцінка, проблеми й шляхи їх вирішення» та Віталія Сторожука «Актуальні питання розвитку інституту права власності на ліси в Україні».

Зміст виступів М. Попкова та В. Сторожука (мета дослідження, які завдання ставились перед автором дослідження, що було проаналізовано, основні висновки – текст готується доповідачами).
Під час обговорення доповідей було, зокрема, внесено такі пропозиції для обговорень на подальших круглих столах.

Я. Макарчук, перший заступник голови Держлісагенствависловив думку, що варто заздалегідь знайомити учасників із доповідями, які виносяться на обговорення, щоб вони могли підготуватись і надати відповідь. На думку Я. Макарчука доповідь М. Попкова стосувалась не лісової політики, а розвитку лісового господарства. Пан Макарчук зазначив, що стосовно будь-якого аспекту діяльності завжди існують різні точки зору і Держлісагентство має свою точку зору і відповіді на питання, підняті доповідачем. Якби Держлісагентство було заздалегідь поінформоване про проблеми, які будуть обговорюватись, воно могло б підготувати аргументовані відповіді на ці питання. Натомість лісова політика – це бачення майбутнього лісів, і для того, щоб виробити таке спільне бачення необхідно, щоб спочатку усі зацікавлені сторони (екологи, вчені, деревообробники, економісти) зібрались і визначили напрямки того, що ми хочемо бачити і чому віддавати перевагу (заповідним територіям, переробці чи створенню рекреаційних зон). Коли таке бачення буде вироблено, можна розпочинати розмову про те, що потрібно змінити для того, щоб втілити його в життя.Я. Макарчук запропонував, щоб до наступного засідання НККП були розроблені письмово певні напрямки лісової політики, які спочатку будуть обговорені у вузькому колі, а вже потім представлені широкому загалу.

О. Слензак, координатор програми FLEGв Україні зазначив, що не бачить протиріччя між доповіддю та баченням Я.І. Макарчука. Цей круглий стіл задумувався як «установчий». Для того, щоб розпочинати роботу щодо формування лісової політики спочатку необхідно виробити бачення щодо всіх напрямків, які вона охоплюватиме, та підходи до її формування. Одним із завдань цього круглого столу і було визначити напрямки, які мають стати складовими лісової політики з тим, щоб розпочати обговорення цих напрямків у колі фахівців.

С. Комарчук, начальник відділу екологічного контролю ПЗФ, Державна екологічна інспекції Українинаголосив на важливості врахування екологічних аспектів при напрацюванні лісової політики. С. Комарчук також запропонував окремо обговорити проблеми, пов’язані зі збереженням захисних лісосмуг, оскільки вони не належать до лісового фонду, і нині існує загроза їх знищення, а також питання санітарних рубок у лісах, оскільки неконтрольовані санітарні рубки, кількість яких зростає, становлять екологічну загрозу.

В. Подкоритов, директор, «ТОВ Ванесса», наголосив на тому, що на сьогодні не задовольняються потреби вітчизняних виробників у деревині, та на складності роботи згідно зі стандартамиРадянського Союзу, які діють до тепер. Таким чином, теми для подальшого обговорення: задоволення потреб вітчизняних виробників та проблема експорту, а також питання стандартизації та їх відповідність вимогам виробника.

О. Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України запропонував провести окремий круглий стіл, присвячений питанням збереження біорізноманіття в лісах, та окремо обговорити питання дотичності лісового й земельного законодавства.

С. Сагаль, президент асоціації меблевих, деревообробних підприємств та організацій України «Меблідеревпром»наголосив на важливості обговорення таких тем як, інноваційно-інвестиційний клімат, концепція програми розвитку лісопромислового комплексу, механізм реалізації необробленої деревини.

О. Фурдичко, директор інституту агроекології і природокористування НААНУкраїни наголосив на тому, що роботу потрібно починати з визначення статусу земель лісогосподарського призначення і закріпити в лісовому кодексі, що ліс росте на землі, і що основним природним ресурсом є земля, а не ліс як це нині закріплено в Лісовому кодексі. У зв’язку з цим першочерговим завданням має бути внесення змін до Лісового кодексу і гармонізація Лісового й Земельного кодексів.

Я. П. Дідух, член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАНУнаголосив на важливостібалансу між між екологічною та економічною складовою при розробленні лісової політики.

А. М. Артов, голова Центру екологічного здоров’я, заступник голови Кримської республіканської асоціації “Екологія та світ” підтримав Я. П. Дідуха в тому що системність і складність лісу – ліс як екосистема і ліс як ресурс для лісового господарства – мають бути відображені в лісовій політиці. З огляду на те, що протягом першої фази програми було здійснено значну роботу щодо збереження біорізноманіття, А. Артов запропонував організувати круглий стіл, на який би були винесені конкретні пропозиції щодо усунення протиріч між природоохоронним і лісовим законодавством, а також враховуючи особливості різних регіонів України розглянути можливість організації «регіональних» круглих столів відповідно до специфіки регіону, наприклад, Карпати та Крим.

Р. Р. Олійник, перший заступник начальника Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства,запропонував у рамках програми FLEGсформувати принципи лісової політики, які передбачатимуть баланс інтересів усіх зацікавлених сторін, включаючи соціальну, економічну та екологічну складову, і які стануть відправною точкою при вирішенні питань про запровадження тих чи інших змін.

Написати коментар