“Олешки” – це не лише пустеля, а й степ, ліс, і, навіть, болото!

Про це дізнався на прес-клубі “Навіщо нам “Олешківські піски”. Ось як приклад пара фото із презентації професора Івана Мойсієнка.

Заплавні ліси з Alnus glutinosa та Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) в національному природному парку “Олешківські піски”.

Євро-сибірські степові ліси Quercus spp.

  • Betula borysthenica
  • Quercus robur
  • Alnus glutinosa
  • Fraxinus excelsior
  • Convallaria majalis
  • Valeriana stolonifera

Senecio borysthenicus

Написати коментар