Презентація проекту FORZA

16 лютого 2010 року, о 13:00 в приміщенні Координаційного офісу Швейцарсько-українського проекту розвитку лісового господарства в Закарпатті FORZA відбулася прес-конференція проекту, метою якої стало представлення основних спільних досягнень українських та швейцарських партнерів проекту за 2009 рік та плани на 2010 рік.

Менеджер проекту FORZA Леся Лойко розпочала прес-конференцію з огляду основних подій, що відбулися в проекті протягом минулого року. Минулий рік став першим роком завершальної фази проекту, яка триватиме до кінця 2010 року.

Відзначився рік такими важливими подіями на національному рівні, як включення напрацювань проекту FORZA щодо сталого розвитку лісового господарства та невиснажливого лісокористування до Державної цільової програми “Ліси України” на 2010-2015 роки, проведення перших в історії вітчизняного лісового господарства інформаційних зустрічей для лісівників та громад області в рамках планування ведення лісового господарства на наступні 10 років, створення Карпатського регіонального навчального центру в м.Івано-Франківськ.

Під час прес-конференції представники проекту розповіли про найважливіші результати роботи проекту в 2009 році:

Юрій Дербаль розповів, що вперше в Україні при розробленні стратегії та плану ведення лісового господарства на наступні 10 років громадськість в усіх районах області була залучена до визначення основних напрямків та пріоритетів розвитку лісового господарства. На зустрічах лісівників та громадськості йшла мова про стан, особливості та проблеми ведення лісового господарства на певній території, при цьому понад 400 представників громад мали змогу надати свої пропозиції щодо розвитку сектору. Бачення громад буде включено до „Основних положень організації та розвитку лісового господарства Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства”.

Микола Чернявський розповів про новостворений Карпатський регіональних навчальний центр, який запрацював минулого року і є спеціалізованим центром підготовки та перепідготовки фахівців лісової галузі гірського лісівництва, з наголосом у навчальній програмі на нові підходи ведення лісового господарства: наближене д о природи лісівництво, багатофункціональне лісове господарство, невиснажливе лісокористування, ГІС-технології, проектування мереж дорожнього доступу, дворівневе планування.

Про економічну складову розповіла Радміла Устич. Протягом минулого року зусилля проекту були спрямовані на розповсюдження інформації про Кластерний аналіз лісового сектору Карпатського регіону України широкому колу зацікавлених сторін. В кожній області Карпатського регіону були проведені конференції та організаційні зустрічі із впровадження результатів кластерного аналізу, наслідком яких стали ініціатива зі створення лісового та деревообробного кластеру у Львівській області, та зацікавленість у зміцненні бізнес співпраці в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. До того ж, студенти Національного лісотехнічного університету починаючи з 2010 року вивчають нову дисципліну „Кластерний підхід та кластерний аналіз у лісовому секторі”, що дасть їм можливість оволодіти найсучаснішими знаннями та навичками застосування кластерного підходу як інструменту сталого розвитку.

Про впровадження планів розвитку громади на засадах співпраці лісівників та громад сс. Нижній Бистрий (Хустського району) та Богдан (Рахівського району) розповіла Наталія Волошина. В цих громадах були спільно визначені і втілені заходи Планів стратегічного розвитку: в с. Нижній Бистрий силами громади збудовано 255 м берегоукріплення з місцевого матеріалу (деревини), туристично-рекреаційний пункт, облаштовано навчальний центр шкільного лісництва, встановлено 7 контейнерів для збору пластикових відходів; в громаді Богдана розпочато будівництво дитячого майданчика, проведено навчання з маркування маршрутів та з сільського туризму, проведено екологічну сертифікацію та категоризацію сільських садиб, встановлено 10 контейнерів для пластикових відходів.

Крім цього, важливим результатом роботи проекту в минулому році стали навчання для лісівників та громад з питань залучення громад до ведення лісового господарства, співпраці, вирішення та визначення конфліктних питань. Такі навчання продемонстрували гостру необхідність у більш тісному контакті між цими двома основними партнерами.

Протягом останнього року роботи проект зосереджуватиме свою діяльність на широкому розповсюдженні напрацювань і досвіду проекту, капіталізації результатів та забезпеченні їх сталості.

На завершення прес-конференції Леся Лойко розповіла про перспективи роботи команди після завершення проекту. В минулому році було створено ГО Агентство сприяння сталому розвитку Карпатського регіону ФОРЗА, яка планує надалі розвивати напрямки роботи проекту.

Довідково:
Робочий план проекту FORZA на 2010 рік

Робочий план на 2010 рік є останнім робочим планом Завершальної Фази проекту FORZA. Цей робочий план ставить за мету розповсюдження напрацювань проекту, їх закріплення в нормативно-правовій базі, на практиці та в навчальному процесі, сприяння нарощенню потенціалу партнерів.

Поступово відбуватиметься згортання заходів, які можуть бути продовженими партнерами без підтримки КОП, тому вчасне та якісне виконання плану вимагатиме більшого відчуття відповідальності від партнерів.

На 2010 рік пріоритетними визначено такі заходи:

1. Підтримка закріплення та просування н-п-л у нормативній базі, в практиці лісового господарства та у підготовці фахівців

Апробовані експериментальні підходи на пілотних територіях щодо наближеного до природи лісівництва втілюватимуться у проекті організації і ведення лісового господарства Закарпаття при проведенні лісовпорядкування. Для цього необхідно затвердити нову інструкцію з лісовпорядкування з домінантою на наближене до природи лісівництво, дворівневе планування, застосування ГІС-технологій і багатоцільового ведення лісового господарства. Для підвищення рівня знань практиків у цьому напрямку організовані курси підвищення кваліфікації на базі новоствореного Карпатського регіонального навчального центру.

2. Підтримка створення груп кластерного менеджменту в Карпатському регіоні

З метою впровадження рекомендацій кластерного аналізу, FORZA сприятиме ініціативам підприємств, органів влади, громадських організацій Закарпатської, Львівської, Чернівецької, Івано-Франківської областей зі створення лісових кластерів. Проект також підтримуватиме проведення тренінгів для нових кластерів, налагодження контактів з існуючими кластерами для обміну досвідом, їх участь у галузевих виставках для того, аби зміцнити співпрацю між всіма зацікавленими сторонами лісового сектору.

3. Сприяння нарощенню потенціалу місцевих громад, посилення співпраці лісівників та громад

Потрібно зміцнити участь громад та відчуття ними власності за процес планування. На основі досвіду, отриманому в Н. Бистрому, в с. Богдан більше уваги слід приділити наданню інформації та механізмам залученню населення до цього процесу.

4. Розповсюдження напрацювань проекту, капіталізація результатів та забезпечення сталості

Результати, досягнуті за 7 років роботи проекту, дають важливу інформацію, яку необхідно розповсюдити якомога більшій кількості зацікавлених осіб. Шляхом проведення належного політичного діалогу з представниками органів влади рівня прийняття рішень і через розповсюдження відповідних напрацювань, проект сприятиме покращенню господарювання у лісовому сектору, забезпеченню інституціалізації та сталості результатів. Буде проведено завершальні заходи проекту на регіональному та національному рівнях.

http://uzhgorod.net.ua/

Написати коментар