Гідрологічний заказник місцевого значення «Кремінські каптажі»

Район:

Оголошений рішенням Луганської обласної ради народних депутатів № 15/11 від 17 березня 1994 р. Місцезнаходження: західна околиця м. Кремінна. Площа — 3900,0 га.

Унікальне родовище підземної питної води в балці Піщаній Єрік (долина р. Красної). Має карстове походження. Водоутримуюча порода — тріщинувата зона верхньої крейди, в якій наявна система карстових порожнин. На поверхні землі можна побачити багато джерел — воклюзів та характерних западин, серед яких найбільшою є западина «Лиман» (діаметр 1,5 км). Запас води — 9300 м3/на добу. Є джерелом водозабезпечення м. Кремінної.

(Джерело: Природно-заповідний фонд Луганської області // О.А. Арапов (заг. ред.), Т.B. Сова, О.А. Cавенко, В.Б. Фєрєнц, Н.У. Кравець, Л.Л. Зятьков, Л.О. Морозова. Довідник. — 3-е вид., доп. і перероб. — Луганськ: «Луганська правда», 2013. — 224 с.)

За результатами аналізу ландшафтного складу ПЗФ Луганської області, проведеної Г.Коломицевим, О.Василюком та І.Балашовим у 2012 році, було встановлено співвідношення площі основних типів ландшафтів для частини заповідних територій області (О. Василюк, І. Балашов, М. Кривохижа, Г. Коломицев. Ландшафтний склад природно-заповідного фонду Луганської області // Заповідна справа в Україні. Том 18. Вип. 1-2. 2012). Для даної території виявлене наступне співвідношення:
-умовно природні ліси – 1%
-штучні ліси – 46%
-орні землі – 46%
-населені пункти – 7%

ФотоОноволено:

Новини Луганщини

FeedWind

Новини України

FeedWind