Ландшафтний заказник місцевого значення «Лівий берег оз.Конча»

Район:

Оголошений розпорядженням Київської міськдержадміністрації від 14.10.97р. №1628. Місце розташування: Голосіївський район. Землекористувачем є Київський держлісгосп. Площа – 80 га.

Природні умови території характеризуються різноманітними та добре збереженими екотопами. Рельєф характерується значною погорбованістю і перепадом висот. Тут представлені луки різного рівня, поширені заплавні лісові екосистеми, є болота.

В найбільшій мірі виявлені комплекси справжніх та болотистих лук. Більш різноманітні за видовим складом справжні луки, представлені переважно угрупуваннями костриці лучної та тонколугу лучного. Різнотрав’я представлено переважно такими лучними видами як волошка лучна, дзвінець малий, конюшини повзуча та лучна, лядвенець український, цибуля гранчаста, по більш зволоженим ділянкам розсіяно зростає цінна лікарська рослина валеріана висока і півник сибірський. На більш сухих ділянках лук відміцені плями суниць зелених.

Болотисті луки представлені переважно угрупуваннями осоки гострої, метлиці велетенської. Ці ділянки характеризуються значною участю в травостою гідрофільних видів.

Для боліт характерна одноманітність трав’яного покриву. Тут переважають угрупування осок гострої та лисячої.

В цілому рослинний покрив зазначеної території є добре збереженим, різноманітним і типовим для заплави Дніпра.

Тваринний світ представлений зайцем сірим, кротом, рідше трапляються лисиця звичайна, собака єнотовидний, тхір лісовий і ласка. Зрідка територію відвідують свині дикі, лосі і косулі.

В орнітофауні найбільш повно представлені зяблик, соловейко східний, синиця велика, шпак, ґава та щиглик, звичними є дрозди чорний та чикотань, синиця голуба і костогриз; рідкими є одуд, крутиголовка, іволга.

З плазунів виявлені лише вуж звичайний і ящірка прудка, із земноводних – жаби озерна та ставкова і кумка червонопуза.

(Джерело: В. Капустян. Наукове обґрунтування до створення ландшафтного заказника місцевого значення «Лівий берег оз.Конча».)

Оноволено:

Новини Київщини

FeedWind

Новини України

FeedWind