RSS

Загальні відомості

Ландшафтний заказник місцевого значення «Попів хутір» створений 10.03.1994р. на площі 17,0 га в околицях м.Тетіїв рішенням шістнадцятої сесії двадцять першого скликання Київської обласної Ради народних депутатів «Про оголошення нововиявлених та резервування цінних для заповідання територій та об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення».

інтерактивна карта.

Поряд з існуючим заказником розміщена частково заліснена балка з аналогічними характеристиками залісненої частини: з подібним складом флори, фауни та напівприродних біотопів. Балка є важливим для околиць м.Тетіїв резерватом біологічного різноманіття та ділянкою важливою для відтворення мисливських видів ссавців та птахів.

На території балки розміщені джерела та природний водотік. До 25% території складають зволожені та заболочені землі, 15% – заліснені і 60% відкриті ділянки.

З огляду на рішення Тетіївської районної ради від 18 вересня 2008 р. №211-26-V «Про погодження розширення ландшафтного заказника місцевого значення «Попів хутір» та природні характеристики ділянки, реальним і доцільним є розширення площі існуючого заказника на територію балки, загальною площею 63 га, що не є поки заповідною. Таким чином, сумарна площа заказника має скласти 80 га.

Ділянка, що пропонується до заповідання знаходиться в адміністративних межах м.Тетіїв (за межами населеного пункту).

Флора та рослинність

Згідно геоботанічного районування України, територія, на якій розміщена балка, розташована в межах Правобережного Лісостепу і входить у Козятинсько-Сквирський район Старокостянтинівсько-Білоцерківського округу.

Балка переважно заліснена. Деревний ярус формують граб, дуб, осика, клен польовий, ясен, липа. Трав’янистий ярус навесні відзначається групою ефемероїдів – рястів порожнистого та ущільненого, проліски дволистої, анемони жовтецевої. Добре виражене типове флористичне ядро неморальних видів, які з’являються в літній період. Серед них медунка темна, проліска багаторічна, зеленчук жовтий, копитняк європейський, жовтець кащубський, зірочник лісовий.

В районі днища балки, в умовах підвищеного зволоження формуються заплавні та болотні біотопи. Серед деревного ярусу тут поширені в’яз, осика; трав’янистий ярус характеризується наявністю яглиці, жовтяниці черговолистої, пщінки весняної, адокси мускусної. Екотони узлісь стають місцем поширення оману високого та медунки м’якенької, які є малопоширеними видами.

До 60% площі балки представлені степовими біотопами і використовуються як пасовища. Тут зростають куничник наземний, костриця лучна, лисохвіст лучний, грястиця збірна, біловусник звичайний, осот польовий, конюшина польова, деревій майжезвичайний, пижмо звичайне, звіробій звичайний, дзвінець великий, ожина сиза.

Фауна

Тваринний світ урочища дуже різноманітний, хоча і представлений лише типовими для регіону видами. Різноманітність фауни викликана розміщенням на невеликій площі великої кількості різноманітних біотопів – болотного, прибережно-навколоводного, лісового та степового. В таких умовах на межі біотопів (екотони) концентрується велика кількість видів, характерних для кожного з природних комплексів.

Серед комах тут зустрічаються рідкісні види – махаон та стрічкарка блакитна, які занесені до Червоної книги України.

Земноводні представлені групою зелених жаб та ропухою сірою.

Плазуни представлені вужем звичайним та ящіркою прудкою, що зустрічається на узліссях та степових ділянках. Відомі також випадки зустрічей гадюки звичайної.

Птахи є найчисельнішою для урочища групою хребетних тварин і відзначаються великою кількістю видів, характерних для лісових біотопів Лісостепу. Тут зустрічаються горихвістка звичайна, синиці велика, блакитна та чорна, три види дятлів, голуби синяк та припутень, горлиці звичайна та кільчаста, чорноголова славка, строката та сіра мухоловки, зяблик, зеленяк, крук, сорока, сойка та інші види. Серед хижих птахів в урочищі можна зустріти яструба малого, канюка та підсоколика малого. Нічні хижі птахи представлені вухастою совою.

Степові біотопи населяє ряд видів жайворонків, плиска жовта, чекан луговий та вівсянка звичайна, перепілка. Зрідка, відкриті ділянки балки стають місцем полювання рідкісного червонокнижного птаха – курганника.

Ссавці представлені звичними для регіону видами: їжак європейський, заєць сірий, тхір, лисиця, козуля європейська, свиня дика. Зволожені ділянки балки приваблюють групи диких свиней та є місцями водопою багатьох інших видів тварин.

Висновки

З огляду на те, що охорона біологічного різноманіття та природних комплексів на більших прощах стає більш ефективною, вважаємо за необхідне розширити територію існуючого ландшафтного заказника місцевого значення «Попів Хутір» на 63,0 га із запровадженням на його території передбаченого для ландшафтних заказників охоронного режиму та забороною зміни гідрологічного режиму та втручання у природні процеси.

Завідуючий Відділом моніторингу
та охорони тваринного світу
Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена
НАН України, к.б.н.

Костюшин В.А.

Командир Дружини охорони природи м.Києва
Богомаз М.В.

Голова Національного екологічного центру України
Сіренко І.П

Заступник Голови
Національного екологічного центру України
Василюк О.В.