RSS

Площа, га 2042,6

Місце розташування
Великобурлуцький район, біля с. Катеринівка, Андріївка, Горяне, Плоске, Червона хвиля, Шипувате

Коротка характеристика
Створений на межі степової та лісостепової зони з метою збереження в природному стані лісостепових ландшафтів та типів місцевостей Східноєвропейської провінції, охорони та раціонального використання природних ресурсів Великобурлуцького р-ну, відтворення біологічного різноманіття, проведення наукових досліджень та забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Багата флора та фауна парку відрізняються наявністю значної кількості рідкісних та зникаючих видів. Тут виявлено понад 20 видів рідкісних вищих рослин (15 — з Червоної книги України, 6 — таких, що охороняються в області). Тваринний світ регіонального парку складається з представників степового, лучного, деревно-чагарникового та болотного комплексів. Із хребетних тварин тут мешкає низка видів, занесених до Європейського Червоного списку (сліпак звичайний, видра річкова, перев’язка звичайна, деркач, орлан-білохвіст, хохітва), 12 — до Червоної книги України (тушканчик великий, мишівка степова, тхір степовий, перев’язка звичайна, видра річкова, горностай, борсук, огар, журавель сірий, хохітва, лунь польовий, лунь степовий, боривітер степовий, орлан-білохвіст, сорокопуд сірий, гадюка степова), 10 — до Червоних списків Харківщини (бабак, бугай, бугайчик, лелека білий, куріпка сіра, лунь лучний, шуліка чорний, боривітер звичайний, рибалочка, черепаха болотяна)

Відповідальний за охорону
Шипуватська сільська Рада — 77,0 га, Великобурлуць-ка селищна Рада — 81,1 га, ПСП «Маяк» — 137,9 га, СВК «Катеринівка» — 590,5 га, ПСП «Нива» — 160,0 га, ДГ «Червона хвиля» — 192,9 га, ПСП «Малинівка» — 403,8 га, Куп’янський держлісгосп — 399,4 га

Рік створення
2000