Проблеми лісового господарства с.Кашперівки

Учасники: учні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області.

ВСТУП

Дій локально, мисли – глобально!
Девіз організації Грінпіс

Проблема збереження чистоти природи постає перед нами зараз і ми повинні відновити її екологічний порядок. Ми – це учні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області.
Предмет дослідження: площа забруднених територій Кашперівського лісництва.
Мета роботи: з’ясувати можливі наслідки антропогенного забруднення території Кашперівського лісництва на видовий склад рослин, кількість яких зменшується у зв’язку з екологічним станом лісу; взяти під охорону місцевий парк; проводити інформаційну роботу про стан і перспективи використання лісових багатств, рослин, тварин, води, землі, корисних копалин.
Основні завдання дослідження:
• ознайомитись з літературою для вивчення даної теми;
• дослідити екологічний стан лісу;
• дослідити фактори, що впливають на зміну кількості рослин в нашому районі;
• проводити інформаційну роботу серед населення та учнів про стан лісу та необхідність його збереження;
• внести пропозиції до працівників лісництва, щодо поліпшення заходів по збереженню чистоти лісів.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогодні в Україні питання збереження лісу від забруднення та запобігання зникненню певних видів рослин висвітлюється недостатньо.
Значення роботи: завдяки дослідженню ми визначили ступінь забруднення лісу, чинники забруднення, дослідили зникаючі рослини, а головне – продовжувати виховувати екологічно свідомого громадянина Європейської держави.
Кашперівське лісництво як складова лісового фонду Тетіївщини.

Важливим природним компонентом виступає рослинність. Вона відіграє немалу роль в природі і в господарській діяльності людини.
Для кашперівського регіону характерне чергування великих лісових ділянок з степовими просторами. Таке поєднання пояснюється розміщенням нашого села в зоні лісостепу, в його північній частині.
Загальна площа лісового фонду Тетіївщини складає 6222 га, із них на лісове господарство Кашперівки припадає 553 га. Лісистість території незначна, всього 9%. В той же час лісистість України рівна 14%, а Київщини – 20,1%.
Власниками лісів є держава і колгоспи. На державні лісові господарства припадає 3638 га лісу. На базі державного лісового фонду створено два лісництва: Кашперівське (1627 га) та П´ятигорське (2010 га). Вони підпорядковані Білоцерківському лісгоспу. Їхні лісові масиви розкидані на значних відстанях серед колгоспних земель, особливо Кашперівського лісництва.
Ліси виконують ґрунтозахисне, водоохоронне, кліматологічне і санітарно-гігієнічне значення. Тому збереженню і ефективному використанню лісів потрібно надати великого значення. Адже внаслідок господарської діяльності людини природна рослинність в певній мірі винищена. Відкриті простори зайняті сільськогосподарськими культурами. На цих відкритих ділянках часто відбуваються зсуви або вимивання ґрунту. В самих же лісах сформувались смітники, галявини створені людиною (вирубування лісу).

Проблеми лісового господарства с.Кашперівки

У історії біосфери відомі періоди, коли внаслідок природних катастроф знищується величезна кількість флори та фауни.
Слід зауважити, що рослинність дуже чутливо реагує на зміни екологічних факторів і в наш час є чітким показником обсягу антропогенного впливу на природу. Я яскравим прикладом є загибель лісів біля населених пунктів.
В останні десятиріччя внаслідок перезабруднення природного середовища
та хижацького знищення рослинних ресурсів виникла проблема й флори України, а саме Кашперівського лісництва.
Природні умови села Кашперівки сприяли розвитку дуже багатої та різноманітної флори. Рослини – найбільш беззахисні перед діяльністю людини й з урахуванням сучасного стану біосфери їх охорона нині стала важливим комплексним заняттям місцевої влади.
Для цього, в 2014 році, було запроваджено штраф у розмірі 750 грн., що передбачав відшкодування як матеріальне, штраф, так і фізичне, прибирання на дільниці. Але прийняте рішення було зовсім не дієвим. Спочатку місцеве самоврядування самостійно зайнялось прибиранням всієї Кашперівки і в тому числі частини лісу і після цього вивісили попередження. Та ці попередження не зовсім діяли. Смітників стало трішки менше але все ж таки попри ситуацію в тому, що деякі люди не можуть вивозити сміття на сміттєзвалище, почали відносити в ліс, де його, наче б то, ніхто не побачить і він не впливатиме на навколишнє середовище.
Місцева влада запроваджувала багато заходів щодо збереження екологічного стану лісу, але вони неефективно діяли. Насамперед потрібно правильно настановити людей на необхідність відповідально ставитись до вивезення сміття. А так як місцева влада керує лісовим господарством та відповідає за його кількість , а відповідно і екологічний стан, адже він невід´ємно впливає на кількість дерев, то її потрібно діяти в таких напрямах:
– запровадження принципів невиснажливого лісокористування та екосистемного підходу в процесі реформування і збалансованого розвитку лісового господарства;
– передачу лісів, що перебувають у державній власності, крім тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони, до сфери управління Держкомлісгоспу для ведення лісового господарства;
– забезпечення охорони та відтворення лісів у межах населених пунктів та лісів, які створені або створюються на землях приватної форми власності;
– проведення ефективного моніторингу стану лісів;
– екологічне виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства.
Саме ці правила допоможуть правильно використовувати ліс і забезпечити його постійне омолодження та відновлення. Але насамперед, так як потреби місцевого населення полягає в тому, потрібно викидати сміття, то я гадаю що зараз є велика необхідність в тому, щоб створити більше спеціально відведених зон для сміття. На даний момент є тільки одне спеціально відведене сміттєзвалище, яке вщент переповнене.
Його не забирають на переробку. Але все таки від цього непотребу можна було б отримувати великий прибуток. І це є головною проблемою всієї країни. Тільки ж уявити скільки сміття безкорисно розкидане по всіх сміттєзвалищах і в таких же кількостях воно є в лісах. Таких неофіційних звалищ є надто багато. Ним ніхто не займається. В той же час воно згубно вливає на ґрунт, ріст рослин. Воно просто знищує все навкруги токсинами, які виділяються при їхньому розпаді. Це глобальна екологічна проблема всієї країни. Тож чому закупляти сміття для переробки в Польщі та Угорщини, якщо в нас його достатньо? Та на превеликий жаль ця галузь в нас не розвинена. Тому з кожним днем одна людина викидає в день близько 2 кілограми просто надвір. Немає гарантії того, що його заберуть на переробку.
Таким чином, кожен день ліси отримують для себе велику кількість шкідливого непотребу. Який повільно знищує все навколо себе: робить непридатними ґрунти, призводить до хвороб лісів. А що ж вже говорити про зникаючі види цілющих рослин, які знищують не тільки предмети людської діяльності, а й самі люди. Вони використовують лікарські рослини для власних потреб. При цьому знищуючи їх популяцію.
Отже, проблеми лісового господарства дуже великі. Влада усілякими способами старається зробити внесок у очищення лісу, його відновленні. Але це не зовсім дає результати тому, що екологічне виховання людей зовсім мізерне. Кожен думає тільки про себе і не зважає уваги на те, що у майбутньому ситуація тільки погіршиться і ліс буде зовсім великою рідкістю. Це проблема всього людства. Я гадаю, потрібно встановити штрафи у дуже великому розмірі, настановити лісників на охорону дерев не тільки від незаконного вирубування, а й від того, щоб місцеві жителі не викидали сміття.
Фактори, що впливають на зменшення кількості рослин Кашперівського лісництва
На території села Кашперівки між будь-якими істотами і неживою природою встановлюються численні взаємозв´язки. Найлегше роздивитися харчові відносини: рослини отримують необхідні поживні речовини завдяки фотосинтезу, ними живляться рослиноїдні тварини, якими. В свою чергу, живляться хижаки. Відходи життєдіяльності та залишки відмерлих організмів споживають бактерії та гриби, перетворюючи їх на ґрунт, у якому
Людина змінює навколишнє середовище. Діяльність людей призводить до заміни природних екосистем на штучні, наприклад, степів та лісів – на сільськогосподарські угіддя та населені пункти. Деякі з живих організмів можуть пристосуватися до таких змін, деякі не пристосовуються, тому потрапляють до Червоної книги.
Діяльність населення Кашперівки, також призводить до змін в екосистемі. Крім випасання худоби на пасовиськах, що зменшує кількість їстівних та лікарських рослин і збільшує кількість неїстівних та отруйних, люди ще й додають до цієї ситуації вирубування лісу та його засмічення.
Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів кругообіг – речовин у природі. Тому що вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом.

Протягом останніх 2-х років нашою групою ведеться спостереження за становищем лісового господарства. Досліджуємо вплив сміття на рослинний світ. Картина, яку ми маємо не дуже радує нас. Тому ми вирішили проаналізувати глибше цю ситуацію і створити свій список рослин, що потребують допомоги.
Дослідивши склад сміття, його негативні сторони, ми проаналізували рослинний світ Кашперівського лісництва та використовуючи Законодавство України, щодо охорони рідкісних та зникаючих видів флори, нашою групою було створено Місцеву Червону книгу, також підведено жахливі факти щодо впливу незаконних смітників на живі організми.
Працюючи з робітниками лісництва, ми поцікавилися і встановили, наскільки часті в них випадки порушення екологічного стану, тобто незаконного вивезення сміття в ліс. Виявилося, що лісники всіляко боряться проти забруднення лісу, але вони не можуть повністю контролювати ситуацію в лісництві.
Крім того, мною було проведено дослідницьку роботу про хімічні показники фільтрату з місцевих сміттєзвалищ в лісі.
Також мене цікавило, чи всі жителі виховали в собі вияв доброти та совісності щодо ставлення до нашої природи, тому я провів опитування. В ході анонімного опитування я визначив, що більша частина нашого населення мало цікавиться екологічним станом села.
В загальному, опитування визначило і дало нам зрозуміти те, що населення мало цікавиться становищем екології їхнього краю, але є і такі , яких дуже цікавить його становище.
Під впливом досліджень, я вивчив ще й систему запобігання нанесення шкоди лісу. Суть системи полягає в тому, що ми проводимо бесіди з населенням, після чого місцева влада приймає рішення щодо підняття великого штрафу за засмічення природи. Після цього, якщо порушника замічено, він відпрацьовує свою провину на дільниці, і відшкодовує штраф. До того ж, в нашому селі тільки одне законно підтверджене сміттєзвалище, яке переповнене та потребує утилізації. Тому ще можна запровадити ефективну систему роздільного збору сміття і відповідного електронного обліку.
Зробивши з цього висновки, ми зібрали групу учнів та вирішили провести прибирання лісу від сміття. В результаті чого, була прибрана велика частина лісу. Та не в наших силах прибрати весь ліс. Тому ми акцентували увагу на більш відвідуваних людиною частини лісу. В кінці роботи ми підсумували кількість зібраних мішків з сміттям, їх було 154. Це дуже велика кількість непотребу, але мізерна частина від всього того, що ще лишилось там. В часності ми найчастіше зустрічали пляшки зі скла та целофанові кульки, вони, в більшості випадків були залишені відпочиваючими.
Паралельно до вивчення впливу сміття на ліси, я ще визначав те, наскільки сильно впливають люди, місцеве населення, на екологічну ситуацію в лісі. Звісно ж головною проблемою того, що сміття зараз знаходиться по всьому лісі, є людина. Але крім цього ще й є проблема в тому, що лікарські рослини максимально страждають як від забруднення, так і від людських потреб.
Потреби є саме в зникаючих лікарських рослинах. Проблема в тому, що населення використовує їх нераціонально та неправильно.
Коли ми розмовляли з лісниками, то вони зауважили, головною проблемою зникнення рослин є те, що люди часто рвуть лікарські рослини разом з насінням, а квіти разом з коренем. Тобто ті вже не можуть більше відновитись.
До того ж з’ясувалося, що головною проблемою зникнення наших цілющих рослин є те, що люди їх часто просто скошують разом із іншими рослинами і в більшості випадків насіння просто не є дозрівшим.
Співпраця шкільного загону з Кашперівським лісництвом
Наша група разом з працівниками Кашперівського лісництва проводила збір насіння, хвойних, листяних порід, а також жолудів. Для зберігання, сортування, очищення,просушування господарство має спеціальні приміщення та прилади. Співпрацю ми проводили задля забезпечення відновлення лісу.
До того ж, наш шкільний загін проводив таку роботу як очищення та просушування різних видів насіння. Для забезпечення тісної герметичності, пробки і кришки заливали воском, смолою чи іншим розчином для герметичності. На довге збереження закладають сухе насіння. Можна зазначити, що Кашперівське лісництво дуже просуває розвиток та відновлення територій лісу. Вони працюють по методам, які розроблені Міжнародною лісовою станцією.
Наприклад, візьмемо до уваги насіння жолудів. У 2013 – 2014 роках у Кашперівському лісництві це насіння висівали у розсадниках. Для заготівлі на зимове збереження жолуді після збору насипають у невисокі корзини, дерев´яні ящики, або розсипають на підлогу в складах шаром до 5 см., якщо насіння вологе, і шаром 10 см., якщо – сухе.
У 2013 році жолуді зберігали в ямах. Дно ями повинне бути не менше 1,5 м. З приходом заморозків заморозків ми жолуді закладали в яму шарами з перемішаним піском або землею.
В 2012 році зберігали жолуді в снігу. Для зберігання цього насіння в снігу, в
Таким чином наш загін визначив складність відновлення лісу. Ми побачили важку працю працівників лісництва.

Роблячи висновки з моменту співпраці з Кашперівським лісництвом, ми вирішив проводити інформаційно-роз´яснювальні роботи серед населення села Кашперівка. Нашою групою проводилась така робота:
• вивішуються плакати із зверненням до населення;
• бесіди про збереження лісу в цілісності та чистоті;
• ознайомлення з адміністративними стягненнями.
Але не достатньо тільки бесід з дорослими, на мою думку, потрібно виховати любов та піклування до природи ще змалечку. Тому ми провели бесіди з учнями 5-9 класів задля того, щоб виробити в них екологічне виховання. Проводились цікаві роз´яснення, конкурси задля заохочення дітей через гру. Доступне та цікаве пояснення дуже їх заохочувало. Я пояснював школярам, наскільки важливо зберігати природу та показував схематично звичайний ланцюг живлення тварин і рослин, адже забруднення може призвести до порушення балансу в природі.
Крім пояснювальних робіт ми старались удосконалити форми і методи екологічного виховання. Тому прагнули сформувати мотивацію відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, й примножувати її багатства, що нам і вдалось зробити. Школярі , на мою думку, зрозуміли всю проблематику сучасного стану природи.
До того ж, ми співпрацювали з органами місцевої влади і вони залюбки погодились нам допомогти.
Отже, нам потрібно подумати за своє майбутнє і про майбутнє своїх нащадків. Що ми залишимо після себе? Напевне лише забруднену планету, яка, як і інші планети Сонячної системи, буде не придатна для життя.

Анкетування для населення 

1 Чи часто ви задумуєтесть над станом лісів?
Так –35,7%
Ні – 64,3%
2 Чи викидаєте ви сміття в спеціальні урни?
Так – 23 %
Ні – 77%
3 Чи цікавитеся екологією нашого села?
Так – 11,6%
Ні – 88,4 %
4 Ви приймали участь в добровільному прибиранні ділянок?
Так – 54,4%
Ні – 46,6%
6 Ви ставитесь відповідально до викидання сміття в спеціально відведене для цього місце ?
Так – 45%
Ні – 55%
7 Якщо створити спеціальну систему запобігання нанесення шкоди лісу, то ви б хотіли підтримувати її?
Так – 78,9%
Ні – 21,1%
8 Чи зацікавлені ви ідеєю пред`явлення великих штрафів за порушення чистоти лісу?
Так – 36,9%
Ні – 63,1%

 

Опубліковано у 2 етап, 2015, Київщина. Додати до закладок постійне посилання.

2 899 коментарів до Проблеми лісового господарства с.Кашперівки

 1. Ixxvma коментує:

  prednisone steroid – prednisone 40mg 50 mg prednisone online

 2. Mvmvsv коментує:

  prednisone 20 mg medication – 5 mg prednisone prednisone 4 mg daily

 3. Qkpvmi коментує:

  accutane 10 mg – buy accutane uk 90 mg accutane

 4. Vknafi коментує:

  purchase amoxicillin uk – cvs amoxicillin price no insurance amoxicillin 500 mg

 5. Rzwyuv коментує:

  side effects of ivermectin – ivermectin 6mg otc ivermectin 12mg without a doctor prescription

 6. Evmciz коментує:

  online casino with free signup bonus real money usa – casaagame online slots real money

 7. Tbhcvd коментує:

  ivermectin online pharmacy – ivermectin lotion cost buy ivermectin 3 mg

 8. Cbjpcf коментує:

  canadian pharmacy ltd. – pharmacy store canadian pharmacy no prescription needed

 9. Zeiszz коментує:

  can i buy prednisone online without a prescription – prednisone 10 mg pills prednisone for sale in canada

 10. Qakgeo коментує:

  prednisone cream rx – prednisone 60mg no prescription prednisone 10mg buy online

 11. Bsasuz коментує:

  accutane online without prescription – buy cheap accutane online accutane medication cost

 12. Esricb коментує:

  buy amoxicillin 250mg canada – purchase amoxicillin 500mg usa amoxicillin price without insurance

 13. Hsaetj коментує:

  casino game – best online casino games online casino real money usa

 14. Xservt коментує:

  ivermectin coronavirus – buy ivermectin 6 mg online where can i buy oral ivermectin

 15. Rbdumf коментує:

  tadalafil purchase online – Generic viagra viagra from mexico

 16. Wslfls коментує:

  online canadian pharmacy – canadian drug pharmacy canadian pharmacy online

 17. Zgsmoq коментує:

  buy ed pills online usa – medicine erectile dysfunction cheapest ed pills online

 18. Jlrall коментує:

  methylprednisolone 16mg without a doctor prescription – purchase medrol buy medrol uk

 19. Ghojcz коментує:

  academic writing – write me a essay pay for a research paper

 20. Fwvmck коментує:

  buy generic ed pills online – order bactrim 480mg sale ed drugs online

 21. Ezlihe коментує:

  vyvanse canadian pharmacy – lisinopril 5mg over the counter canadian pharmacy 365

 22. Dstogt коментує:

  casino games online – casino online slots legitimate online slots for money

 23. Yxmqgb коментує:

  azithromycin generic – zithromax 250 mg zithromax order online uk

 24. Llhukf коментує:

  ivermectin gel – stromectol human ivermectin humans

 25. Rouccq коментує:

  best sildenafil prices – sildenafil pills 50mg viagra pharmacy cost

 26. Prwlmu коментує:

  tadalafil 20mg from canada – prices of cialis cialis pharmacy prices

 27. Opjzay коментує:

  ivermectin tablets – stromectol nz legitimate online pharmacy usa

 28. Nqtysw коментує:

  top ed drugs – erection pills that work where to buy accutane in canada

 29. Pisadt коментує:

  amoxicilina 500 mg from mexico – buy amoxicillin 1000mg uk real money casino online usa

 30. Nawwtp коментує:

  order generic pregabalin 75mg – cheap azithromycin 1000mg online can you order furosemide without a prescription online

 31. Maryned коментує:

  [url=https://ivermectinetabs.com/]cost of stromectol[/url]

 32. Nerxmo коментує:

  generic clomiphene 100mg – generic clomiphene 100mg online order cytotec pill

 33. Yushhb коментує:

  dapoxetine online order – doxycycline 100mg canada prednisolone 40mg cost

 34. Tacduh коментує:

  cheap synthroid 150mcg – buy gabapentin 100mg online cheap neurontin 100mg drug

 35. Uimojq коментує:

  purchase synthroid online cheap – sildenafil over the counter buy tadalafil 40mg generic

 36. Bqmeph коментує:

  cost provigil 200mg – buy stromectol canada order stromectol

 37. Ikenla коментує:

  vardenafil for sale – audrey vardenafil generic buy xenical

 38. Cvfvwx коментує:

  hydroxychloroquine price – order valacyclovir online valacyclovir brand

 39. Annaned коментує:

  [url=http://cialis5tablets.monster/]medicine cialis tablets[/url]

 40. Zfjpkr коментує:

  sildalis online – purchase sildalis online cheap metformin 500mg generic

 41. Apjngq коментує:

  ampicillin ca – metronidazole 200mg ca order plaquenil 400mg online cheap

 42. Suened коментує:

  [url=https://orderviagratabswithoutrx.monster/]viagra pharmacy coupon[/url]

 43. Aqykhe коментує:

  order hydroxychloroquine 400mg generic – oral plaquenil 200mg order hydroxychloroquine 200mg online cheap

 44. Qocqwv коментує:

  viagra 50mg canada – cialis next day delivery usa discount cialis

 45. Xiputq коментує:

  generique viagra 100mg – original viagra 200mg rezeptfrei sicher kaufen acheter 5mg gГ©nГ©rique tadalafil en france

 46. Zrvkql коментує:

  ivermectin 90 mg – best pill for ed ivermectin 1%

 47. Ladoph коментує:

  prednisone 40mg usa – legitimate canadian online pharmacy buy prednisone 20mg online cheap

 48. Cuyato коментує:

  accutane brand – generic glucophage 500mg buy amoxicillin generic

 49. Clxkaq коментує:

  oral lisinopril 2.5mg – omeprazole 10mg for sale order prilosec pills

 50. Yesenia Fonner коментує:

  medshuku cialis pills viagra vs cialis tadalafil cost

 51. Tim Sharma коментує:

  I have been surfing online greater than three hours lately, but I never
  found any fascinating article like yours. It’s beautiful price enough for me.
  In my view, if all site owners and bloggers made good content as you probably did,
  the internet will probably be a lot more useful than ever before.

 52. Cherie Logan коментує:

  tadalafil price uk tadalafil 5mg cialis shelf life

 53. Gerald Conklin коментує:

  I will immediately take hold of your rss as I can’t to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter
  service. Do you have any? Please permit me
  understand so that I may subscribe. Thanks.

 54. Gekgyf коментує:

  generic lyrica 150mg – cetirizine 10mg ca zithromax order online

 55. seaplemlfx коментує:

  side effects of tadalafil tadalafil online with out prescription

 56. Moses Rose коментує:

  viagra pricing viagra alternative sildenafil recall

 57. Pulevs коментує:

  aristocort 4mg over the counter – purchase claritin for sale order desloratadine 5mg

 58. John Radabaugh коментує:

  What’s up to every body, it’s my first pay a visit of this webpage;
  this web site includes amazing and genuinely good data in support of
  visitors.

 59. Judy Phil коментує:

  blue pill viagra sildenafil 200mg price 200 mg viagra

 60. Kathleen Park коментує:

  These are really impressive ideas in about blogging. You have touched some nice things here.
  Any way keep up wrinting.

 61. Joshua Sims коментує:

  generic viagra reviews sildenafil cost viagra uses

 62. John Perry коментує:

  Hi, I do believe this is an excellent site. I stumbledupon it 😉
  I will come back once again since i have bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide
  others.

 63. Ectwtv коментує:

  buy doxycycline 200mg generic – buy gabapentin 600mg online cheap levothyroxine cost

 64. Сповіщення: best tadalafil

 65. Janened коментує:

  [url=https://proscar.monster/]proscar cost uk[/url]

 66. Amanda Jimenez коментує:

  walmart cialis cialis 10mg pills cialis 20mg 30

 67. Efrain Martin коментує:

  Ahaa, its fastidious discussion regarding this post at
  this place at this web site, I have read all that, so now me also commenting here.

 68. Timothy Bean коментує:

  tadalafil citrate 5mg cialis 5 mg cialis average price

 69. Clifton Johnson коментує:

  I will right away grab your rss feed as I can not in finding your
  e-mail subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you’ve any? Kindly allow me understand so that I could subscribe.
  Thanks.

 70. Lpgret коментує:

  order generic orlistat 60mg – buy hydroxychloroquine 400mg pills buy plaquenil 400mg online cheap

 71. Fluinomzsr коментує:

  tadalafil generic generic cialis online fast shipping

 72. Hnzuko коментує:

  cenforce 100mg without prescription – purchase cenforce generic acyclovir order online

 73. Janened коментує:

  [url=http://genericviagrapillforsaleonline.monster/]order viagra in india[/url]

 74. Patricia Keel коментує:

  tadalafil liquid review cost of cialis tadalafil canada

 75. Ann Evans коментує:

  I love what you guys tend to be up too. This sort of clever work and coverage!

  Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys to my personal
  blogroll.

 76. Brett Myers коментує:

  tadalafil 10mg cost cialis extraforrel cipla tadalafil review

 77. Сповіщення: madribet

 78. Сповіщення: meritroyalbet

 79. Qfygcw коментує:

  atarax pill – order domperidone generic buy generic rosuvastatin 10mg

 80. Сповіщення: viagra canadian pharmacy

 81. Tom Martinez коментує:

  online viagra canada herb viagra sildenafil citrate generic

 82. Madelyn Worstell коментує:

  I’ve been browsing online more than three hours today, yet
  I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and
  bloggers made good content as you did, the net
  will be much more useful than ever before.

 83. Lori Burrows коментує:

  i need viagra sildenafil viagra sublingual

 84. Сповіщення: eurocasino

 85. Wpmkrz коментує:

  tetracycline 500mg cheap – celexa 40mg cost citalopram 40mg brand

 86. Ronald Brett коментує:

  zithromax antibiotic zithromax azithromycin uses azithromycin 250

 87. Kimberly Ross коментує:

  I really like what you guys are usually up too. This sort of clever work and coverage!
  Keep up the excellent works guys I’ve incorporated you
  guys to our blogroll.

 88. seaplegwog коментує:

  https://cialisbusd.com/ buy generic cialis online with mastercard

 89. John Roland коментує:

  side effects for azithromycin zithromax side effects antibiotic zithromax

 90. Sumems коментує:

  tizanidine brand – tizanidine medication buy gloperba pills

 91. Amy Poorbaugh коментує:

  vardenafil vs sildenafil generic viagra online viagra triangle chicago

 92. Manuel Resnick коментує:

  Hey would you mind letting me know which web host you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different browsers and I must say this blog loads a
  lot faster then most. Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

  Thanks a lot, I appreciate it!

 93. George Echols коментує:

  best natural viagra sildenafil canada order viagra online