Проблеми лісового господарства с.Кашперівки

Учасники: учні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області.

ВСТУП

Дій локально, мисли – глобально!
Девіз організації Грінпіс

Проблема збереження чистоти природи постає перед нами зараз і ми повинні відновити її екологічний порядок. Ми – це учні Кашперівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тетіївської районної ради Київської області.
Предмет дослідження: площа забруднених територій Кашперівського лісництва.
Мета роботи: з’ясувати можливі наслідки антропогенного забруднення території Кашперівського лісництва на видовий склад рослин, кількість яких зменшується у зв’язку з екологічним станом лісу; взяти під охорону місцевий парк; проводити інформаційну роботу про стан і перспективи використання лісових багатств, рослин, тварин, води, землі, корисних копалин.
Основні завдання дослідження:
• ознайомитись з літературою для вивчення даної теми;
• дослідити екологічний стан лісу;
• дослідити фактори, що впливають на зміну кількості рослин в нашому районі;
• проводити інформаційну роботу серед населення та учнів про стан лісу та необхідність його збереження;
• внести пропозиції до працівників лісництва, щодо поліпшення заходів по збереженню чистоти лісів.
Актуальність даної роботи полягає в тому, що на сьогодні в Україні питання збереження лісу від забруднення та запобігання зникненню певних видів рослин висвітлюється недостатньо.
Значення роботи: завдяки дослідженню ми визначили ступінь забруднення лісу, чинники забруднення, дослідили зникаючі рослини, а головне – продовжувати виховувати екологічно свідомого громадянина Європейської держави.
Кашперівське лісництво як складова лісового фонду Тетіївщини.

Важливим природним компонентом виступає рослинність. Вона відіграє немалу роль в природі і в господарській діяльності людини.
Для кашперівського регіону характерне чергування великих лісових ділянок з степовими просторами. Таке поєднання пояснюється розміщенням нашого села в зоні лісостепу, в його північній частині.
Загальна площа лісового фонду Тетіївщини складає 6222 га, із них на лісове господарство Кашперівки припадає 553 га. Лісистість території незначна, всього 9%. В той же час лісистість України рівна 14%, а Київщини – 20,1%.
Власниками лісів є держава і колгоспи. На державні лісові господарства припадає 3638 га лісу. На базі державного лісового фонду створено два лісництва: Кашперівське (1627 га) та П´ятигорське (2010 га). Вони підпорядковані Білоцерківському лісгоспу. Їхні лісові масиви розкидані на значних відстанях серед колгоспних земель, особливо Кашперівського лісництва.
Ліси виконують ґрунтозахисне, водоохоронне, кліматологічне і санітарно-гігієнічне значення. Тому збереженню і ефективному використанню лісів потрібно надати великого значення. Адже внаслідок господарської діяльності людини природна рослинність в певній мірі винищена. Відкриті простори зайняті сільськогосподарськими культурами. На цих відкритих ділянках часто відбуваються зсуви або вимивання ґрунту. В самих же лісах сформувались смітники, галявини створені людиною (вирубування лісу).

Проблеми лісового господарства с.Кашперівки

У історії біосфери відомі періоди, коли внаслідок природних катастроф знищується величезна кількість флори та фауни.
Слід зауважити, що рослинність дуже чутливо реагує на зміни екологічних факторів і в наш час є чітким показником обсягу антропогенного впливу на природу. Я яскравим прикладом є загибель лісів біля населених пунктів.
В останні десятиріччя внаслідок перезабруднення природного середовища
та хижацького знищення рослинних ресурсів виникла проблема й флори України, а саме Кашперівського лісництва.
Природні умови села Кашперівки сприяли розвитку дуже багатої та різноманітної флори. Рослини – найбільш беззахисні перед діяльністю людини й з урахуванням сучасного стану біосфери їх охорона нині стала важливим комплексним заняттям місцевої влади.
Для цього, в 2014 році, було запроваджено штраф у розмірі 750 грн., що передбачав відшкодування як матеріальне, штраф, так і фізичне, прибирання на дільниці. Але прийняте рішення було зовсім не дієвим. Спочатку місцеве самоврядування самостійно зайнялось прибиранням всієї Кашперівки і в тому числі частини лісу і після цього вивісили попередження. Та ці попередження не зовсім діяли. Смітників стало трішки менше але все ж таки попри ситуацію в тому, що деякі люди не можуть вивозити сміття на сміттєзвалище, почали відносити в ліс, де його, наче б то, ніхто не побачить і він не впливатиме на навколишнє середовище.
Місцева влада запроваджувала багато заходів щодо збереження екологічного стану лісу, але вони неефективно діяли. Насамперед потрібно правильно настановити людей на необхідність відповідально ставитись до вивезення сміття. А так як місцева влада керує лісовим господарством та відповідає за його кількість , а відповідно і екологічний стан, адже він невід´ємно впливає на кількість дерев, то її потрібно діяти в таких напрямах:
– запровадження принципів невиснажливого лісокористування та екосистемного підходу в процесі реформування і збалансованого розвитку лісового господарства;
– передачу лісів, що перебувають у державній власності, крім тих, що безпосередньо використовуються для потреб оборони, до сфери управління Держкомлісгоспу для ведення лісового господарства;
– забезпечення охорони та відтворення лісів у межах населених пунктів та лісів, які створені або створюються на землях приватної форми власності;
– проведення ефективного моніторингу стану лісів;
– екологічне виховання населення, інформування громадськості про стан лісового господарства.
Саме ці правила допоможуть правильно використовувати ліс і забезпечити його постійне омолодження та відновлення. Але насамперед, так як потреби місцевого населення полягає в тому, потрібно викидати сміття, то я гадаю що зараз є велика необхідність в тому, щоб створити більше спеціально відведених зон для сміття. На даний момент є тільки одне спеціально відведене сміттєзвалище, яке вщент переповнене.
Його не забирають на переробку. Але все таки від цього непотребу можна було б отримувати великий прибуток. І це є головною проблемою всієї країни. Тільки ж уявити скільки сміття безкорисно розкидане по всіх сміттєзвалищах і в таких же кількостях воно є в лісах. Таких неофіційних звалищ є надто багато. Ним ніхто не займається. В той же час воно згубно вливає на ґрунт, ріст рослин. Воно просто знищує все навкруги токсинами, які виділяються при їхньому розпаді. Це глобальна екологічна проблема всієї країни. Тож чому закупляти сміття для переробки в Польщі та Угорщини, якщо в нас його достатньо? Та на превеликий жаль ця галузь в нас не розвинена. Тому з кожним днем одна людина викидає в день близько 2 кілограми просто надвір. Немає гарантії того, що його заберуть на переробку.
Таким чином, кожен день ліси отримують для себе велику кількість шкідливого непотребу. Який повільно знищує все навколо себе: робить непридатними ґрунти, призводить до хвороб лісів. А що ж вже говорити про зникаючі види цілющих рослин, які знищують не тільки предмети людської діяльності, а й самі люди. Вони використовують лікарські рослини для власних потреб. При цьому знищуючи їх популяцію.
Отже, проблеми лісового господарства дуже великі. Влада усілякими способами старається зробити внесок у очищення лісу, його відновленні. Але це не зовсім дає результати тому, що екологічне виховання людей зовсім мізерне. Кожен думає тільки про себе і не зважає уваги на те, що у майбутньому ситуація тільки погіршиться і ліс буде зовсім великою рідкістю. Це проблема всього людства. Я гадаю, потрібно встановити штрафи у дуже великому розмірі, настановити лісників на охорону дерев не тільки від незаконного вирубування, а й від того, щоб місцеві жителі не викидали сміття.
Фактори, що впливають на зменшення кількості рослин Кашперівського лісництва
На території села Кашперівки між будь-якими істотами і неживою природою встановлюються численні взаємозв´язки. Найлегше роздивитися харчові відносини: рослини отримують необхідні поживні речовини завдяки фотосинтезу, ними живляться рослиноїдні тварини, якими. В свою чергу, живляться хижаки. Відходи життєдіяльності та залишки відмерлих організмів споживають бактерії та гриби, перетворюючи їх на ґрунт, у якому
Людина змінює навколишнє середовище. Діяльність людей призводить до заміни природних екосистем на штучні, наприклад, степів та лісів – на сільськогосподарські угіддя та населені пункти. Деякі з живих організмів можуть пристосуватися до таких змін, деякі не пристосовуються, тому потрапляють до Червоної книги.
Діяльність населення Кашперівки, також призводить до змін в екосистемі. Крім випасання худоби на пасовиськах, що зменшує кількість їстівних та лікарських рослин і збільшує кількість неїстівних та отруйних, люди ще й додають до цієї ситуації вирубування лісу та його засмічення.
Викидаючи сміття, люди порушують один з основних екологічних законів кругообіг – речовин у природі. Тому що вилучаючи з природи чимало речовин, людина змінює їх до невпізнанності повертає у природу у вигляді сміття, яке не розкладається на вихідні речовини природнім шляхом.

Протягом останніх 2-х років нашою групою ведеться спостереження за становищем лісового господарства. Досліджуємо вплив сміття на рослинний світ. Картина, яку ми маємо не дуже радує нас. Тому ми вирішили проаналізувати глибше цю ситуацію і створити свій список рослин, що потребують допомоги.
Дослідивши склад сміття, його негативні сторони, ми проаналізували рослинний світ Кашперівського лісництва та використовуючи Законодавство України, щодо охорони рідкісних та зникаючих видів флори, нашою групою було створено Місцеву Червону книгу, також підведено жахливі факти щодо впливу незаконних смітників на живі організми.
Працюючи з робітниками лісництва, ми поцікавилися і встановили, наскільки часті в них випадки порушення екологічного стану, тобто незаконного вивезення сміття в ліс. Виявилося, що лісники всіляко боряться проти забруднення лісу, але вони не можуть повністю контролювати ситуацію в лісництві.
Крім того, мною було проведено дослідницьку роботу про хімічні показники фільтрату з місцевих сміттєзвалищ в лісі.
Також мене цікавило, чи всі жителі виховали в собі вияв доброти та совісності щодо ставлення до нашої природи, тому я провів опитування. В ході анонімного опитування я визначив, що більша частина нашого населення мало цікавиться екологічним станом села.
В загальному, опитування визначило і дало нам зрозуміти те, що населення мало цікавиться становищем екології їхнього краю, але є і такі , яких дуже цікавить його становище.
Під впливом досліджень, я вивчив ще й систему запобігання нанесення шкоди лісу. Суть системи полягає в тому, що ми проводимо бесіди з населенням, після чого місцева влада приймає рішення щодо підняття великого штрафу за засмічення природи. Після цього, якщо порушника замічено, він відпрацьовує свою провину на дільниці, і відшкодовує штраф. До того ж, в нашому селі тільки одне законно підтверджене сміттєзвалище, яке переповнене та потребує утилізації. Тому ще можна запровадити ефективну систему роздільного збору сміття і відповідного електронного обліку.
Зробивши з цього висновки, ми зібрали групу учнів та вирішили провести прибирання лісу від сміття. В результаті чого, була прибрана велика частина лісу. Та не в наших силах прибрати весь ліс. Тому ми акцентували увагу на більш відвідуваних людиною частини лісу. В кінці роботи ми підсумували кількість зібраних мішків з сміттям, їх було 154. Це дуже велика кількість непотребу, але мізерна частина від всього того, що ще лишилось там. В часності ми найчастіше зустрічали пляшки зі скла та целофанові кульки, вони, в більшості випадків були залишені відпочиваючими.
Паралельно до вивчення впливу сміття на ліси, я ще визначав те, наскільки сильно впливають люди, місцеве населення, на екологічну ситуацію в лісі. Звісно ж головною проблемою того, що сміття зараз знаходиться по всьому лісі, є людина. Але крім цього ще й є проблема в тому, що лікарські рослини максимально страждають як від забруднення, так і від людських потреб.
Потреби є саме в зникаючих лікарських рослинах. Проблема в тому, що населення використовує їх нераціонально та неправильно.
Коли ми розмовляли з лісниками, то вони зауважили, головною проблемою зникнення рослин є те, що люди часто рвуть лікарські рослини разом з насінням, а квіти разом з коренем. Тобто ті вже не можуть більше відновитись.
До того ж з’ясувалося, що головною проблемою зникнення наших цілющих рослин є те, що люди їх часто просто скошують разом із іншими рослинами і в більшості випадків насіння просто не є дозрівшим.
Співпраця шкільного загону з Кашперівським лісництвом
Наша група разом з працівниками Кашперівського лісництва проводила збір насіння, хвойних, листяних порід, а також жолудів. Для зберігання, сортування, очищення,просушування господарство має спеціальні приміщення та прилади. Співпрацю ми проводили задля забезпечення відновлення лісу.
До того ж, наш шкільний загін проводив таку роботу як очищення та просушування різних видів насіння. Для забезпечення тісної герметичності, пробки і кришки заливали воском, смолою чи іншим розчином для герметичності. На довге збереження закладають сухе насіння. Можна зазначити, що Кашперівське лісництво дуже просуває розвиток та відновлення територій лісу. Вони працюють по методам, які розроблені Міжнародною лісовою станцією.
Наприклад, візьмемо до уваги насіння жолудів. У 2013 – 2014 роках у Кашперівському лісництві це насіння висівали у розсадниках. Для заготівлі на зимове збереження жолуді після збору насипають у невисокі корзини, дерев´яні ящики, або розсипають на підлогу в складах шаром до 5 см., якщо насіння вологе, і шаром 10 см., якщо – сухе.
У 2013 році жолуді зберігали в ямах. Дно ями повинне бути не менше 1,5 м. З приходом заморозків заморозків ми жолуді закладали в яму шарами з перемішаним піском або землею.
В 2012 році зберігали жолуді в снігу. Для зберігання цього насіння в снігу, в
Таким чином наш загін визначив складність відновлення лісу. Ми побачили важку працю працівників лісництва.

Роблячи висновки з моменту співпраці з Кашперівським лісництвом, ми вирішив проводити інформаційно-роз´яснювальні роботи серед населення села Кашперівка. Нашою групою проводилась така робота:
• вивішуються плакати із зверненням до населення;
• бесіди про збереження лісу в цілісності та чистоті;
• ознайомлення з адміністративними стягненнями.
Але не достатньо тільки бесід з дорослими, на мою думку, потрібно виховати любов та піклування до природи ще змалечку. Тому ми провели бесіди з учнями 5-9 класів задля того, щоб виробити в них екологічне виховання. Проводились цікаві роз´яснення, конкурси задля заохочення дітей через гру. Доступне та цікаве пояснення дуже їх заохочувало. Я пояснював школярам, наскільки важливо зберігати природу та показував схематично звичайний ланцюг живлення тварин і рослин, адже забруднення може призвести до порушення балансу в природі.
Крім пояснювальних робіт ми старались удосконалити форми і методи екологічного виховання. Тому прагнули сформувати мотивацію відповідального ставлення до природи, прагнення глибше пізнати її, й примножувати її багатства, що нам і вдалось зробити. Школярі , на мою думку, зрозуміли всю проблематику сучасного стану природи.
До того ж, ми співпрацювали з органами місцевої влади і вони залюбки погодились нам допомогти.
Отже, нам потрібно подумати за своє майбутнє і про майбутнє своїх нащадків. Що ми залишимо після себе? Напевне лише забруднену планету, яка, як і інші планети Сонячної системи, буде не придатна для життя.

Анкетування для населення 

1 Чи часто ви задумуєтесть над станом лісів?
Так –35,7%
Ні – 64,3%
2 Чи викидаєте ви сміття в спеціальні урни?
Так – 23 %
Ні – 77%
3 Чи цікавитеся екологією нашого села?
Так – 11,6%
Ні – 88,4 %
4 Ви приймали участь в добровільному прибиранні ділянок?
Так – 54,4%
Ні – 46,6%
6 Ви ставитесь відповідально до викидання сміття в спеціально відведене для цього місце ?
Так – 45%
Ні – 55%
7 Якщо створити спеціальну систему запобігання нанесення шкоди лісу, то ви б хотіли підтримувати її?
Так – 78,9%
Ні – 21,1%
8 Чи зацікавлені ви ідеєю пред`явлення великих штрафів за порушення чистоти лісу?
Так – 36,9%
Ні – 63,1%

 

Опубліковано у 2 етап, 2015, Київщина. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *