Озеро Чеха – Перлина міста Суми

Учасники: вихованці гуртка «Екологічна агітбригада»
Керівник: Бур’ян Олена Миколаївна

Інформація про колективного учасника:

Вихованці гуртка «Екологічна агітбригада»

 1. Глиненко Ірина
 2. Серб Анна
 3. Мальченко Анастасія
 4. Лошак Юлія
 5. Луценко Катерина
 6. Макарова Дарина
 7. Стрижено Катерина
 8. Баришповець Євгенія
 9. Безсмертна Світлана
 10. Подоляко Артем

Керівник Бур’ян Олена Миколаївна.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ

Назва об’єкту:озеро Чеха.

Озеро має овальну, витягнуту з південного заходу на північний схід форму.

Довжина – 900-1000 метри, ширина – 350-400 метри.

Площа водного дзеркала: 32 га.

Повний об’єм озера – 2,1 млн. м³.

Середня глибина: 5-6 метрів, максимальна – 14 метрів.

Довжина берегової лінії близько 3 кілометрів.

Живлення озера відбувається за рахунок опадів і підземних вод, витрата за рахунок просочування і випаровування.

Озеро Чеха – стариця, або старе русло річки Бистра, притоки річки Псел. На сьогодні річка зникла у зв’язку з активним використанням води річки Псел, забудовою території та вирубкою дерев. У повені Псел розливався, підживлюючи озеро Чеха і ланцюжок дрібних стариць, що залишилися від річки Бистрої. До освоєння озеро було вузьке, роздвоєне з одного кінця, заросле по краям очеретом.

Озеро Чеха – перлина нашого міста, створена приблизно із заснуванням Сум – в XVIIстолітті. Кажуть, що так водойму назвали тому, що вона перебувала на землях поміщика Василя Чеха. Історія замовчує чи це був гість з іншої країни, або козацьке прізвисько (в перекладі на сучасний лад значить «чуб»).

На сьогоднішній день озеро Чеха є унікальним водним об’єктом, вважається одним з найкращих місць відпочинку жителів міста. Воно відрізняється чистою водою і легкою доступністю.

Зараз водойма з усіх боків оточена автошляхами з інтенсивним рухом, багатоповерховими будинками та приватними садибами. Недалеко від озера розміщено кілька автозаправочних станцій.

Проблемою охорони навколишнього середовища в околицях озера Чеха, зокрема питаннями рідкісних рослин, неодноразово займалися фахівці Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Сумського національного аграрного університету. Питання поширення рідкісної флори висвітлювалися в місцевій періодиці (газети «Данкор», «Панорама», «Ваш шанс»), в програмах розвитку міста «Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015р.».

За час спостережень фахівцями на озері було зареєстровано 158 видів хребетних тварин: 15 видів риб (короп, окунь, йорж, плітка, лящ, краснопірка, щука та інші), 6 видів земноводних, 3 види плазунів, 110 видів птахів (із них 51 вид мешкає тут постійно, представники 36 видів затримуються на тривалий період та 23 види залітають зрідка) та 24 види ссавців (у тому числі 5 колоній рукокрилих). У цьому переліку – 24 регіонально рідкісних види, 5 видів занесених до Червоної книги України та 3 види – в Європейський Червоний список.

Регіонально рідкісні види: один вид плазунів (черепаха болотяна), 17 видів птахів (2 види постійних – бугайчик та ремез, 15 тимчасово перебуваючих – сіра та руда чаплі, турухтан, лунь луговий, шуліка чорний, щурка золотиста, білоспинний та середній дятли, білощокий, річковий, білокрилий та чорний крячки, просянка, снігур, чиж) та 6 видів ссавців (вечірниця руда, нічниця водяна, пергач пізній, вухань бурий, нетопир лісовий, ласка). Види, що занесені в Червону книгу України: 2 види птахів (скопа та гоголь), 3 види ссавців (вечірниця гігантська, нетопир середземноморський, горностай). Види, що занесені в Європейський Червоний список: вухань бурий, вечірниця гігантська, сліпак звичайний.

Окрім того, тут було зареєстровано 7 видів безхребетних тварин, які мають особливий статус: 2 види регіонально рідкісних (бабка коромисло синє та ранатра), 4 види занасених у Червону книгу України (п’явка медицинська, поліксена, махаон, жук-олень), один вид занесений у Додаток II Бернської конвенції (поліксена) та 2 види – в Європейський Червоний список (поліксена, плавунець широкий).

Інтенсивний антропогенний чинник дуже негативно впливає на тваринний світ озера та його околиць. Деякі види тварин просто перестали зустрічатись.

Природна рослинність займає невеликі ділянки, навколо озера в основному знаходяться штучні насадження. Але й тут виявлені популяції рідкісних, занесених до Червоної книги України, справжніх орхідей – коручки морозниковидної, пальчатокорінника м’ясочервоного та зозулинця болотного.

Територія озера є об’єктом для досліджень науковців та студентів місцевих вищих навчальних закладів. Тут проходять польову практику учні шкіл та позашкільних закладів.

Таким чином, озеро Чеха та його околиці являють собою угіддя, наукове, навчально-пізнавальне, естетичне та рекреаційне значення якого для міста важко переоцінити. Воно сприяє створенню комфортного середовища, збереженню та розвитку фізичного та психічного здоров’я місцевих жителів та, як наслідок, є одним із компонентів системи стійкого розвитку міста.

В цілому екологічний стан навколо озера з кожним роком ускладнюється. Є тенденція до погіршення. Тому питання про оздоровлення, поліпшення рекреаційного використання та благоустрою озера Чеха на території міста Суми на сьогоднішній день є актуальним.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКІСНИХ РОСЛИН

До дослідження рідкісних рослин на берегах озера Чеха нас підштовхнула стаття кандидата біологічних наук, доцента СумДПУ ім. А. С. Макаренка Мерзлікіна І. Р. у газеті «Ваш шанс» під назвою «Экскаватором по орхидеям» та «Орхидеи на Чешке» у бюлетні «Екологічне перехрестя». Автор розкриває питання унікальності озера Чеха, особливостей поширення орхідей, необхідності збереження екосистеми водойми.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Мета: виявити рідкісні рослини, які зустрічаються на берегах озера Чеха.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд наступних завдань:

–                   проаналізувати літературний, довідковий матеріал з питання дослідження;

–                   виявити рідкісні види рослин у береговій зоні озера Чеха та визначити їх видову приналежність;

–                   порахувати кількість рідкісних рослин на ділянках, що обрали за методом  «квадратів»;

–                    розрахувати щільність екземплярів рослинна дослідженій ділянці за методом «квадратів».

Об’єкт дослідження – північно-західна частина берегової зони озера Чеха.

Предмет дослідження – рідкісні рослини родини орхідних північно-західної частини озера Чеха.

Використанні матеріали та обладнання: фотоапарат, блокнот, олівці, визначники рослин, Червона книга, мотузка, кілочки, лопата.

Методика дослідження:

Біоценоз кожної екосистеми реально представлений популяціями окремих видів рослин і тварин. Популяція – сукупність особин одного виду, які перебувають у взаємодії і разом населяють спільну територію. Особини в популяції пов’язані зв’язками, мешкають разом тривалий час (кілька поколінь) і достатньо ізольовані від інших популяцій виду. Популяції характеризуються за такими основними показниками: чисельність, щільність, народжуваність, смертність, приріст та темп росту. Чисельність популяції – це загальна кількість особин на певній території. Щільність популяції – середнє число особин на одиницю площі або об’єму. В екологічних дослідженнях оцінка чисельності популяцій має важливе значення.

Дослідження проводять на певній території. Оцінку кількісних показників популяції проводять методом квадратів за показниками: чисельності та щільності.

Чисельність популяції визначають наступним чином: на досліджуваній території обирають пробні ділянки площею 1 м2, обмежують їх кілочками, на останні натягають мотузку та проводять підрахунок кількості рослин певного виду. Щільність виду обраховується по кількості особин одного виду на одиниці площі (1 м2).

Методи, використані при проведенні дослідження: спостережень, статистичний, описовий.

Підготовчий етап дослідження

– ознайомлення з фаховою літературою;

– виготовлення обладнання для визначення щільності популяції;

– розробка плану проведення дослідження.

Етапи проведення дослідження:

1. Складання карти-схеми району, де будуть проводитися дослідження.

2. Відбір ділянок для дослідження рідкісних рослин; закладання десятьох ділянок розміром 1 м2 через кожні 10 м.

3. Визначення видового складу рідкісних рослин та їх щільності зростання.

Результати дослідження:

складена карта-схема району, де досліджувались рідкісні рослини (додаток А);

  встановлений список рідкісних рослин досліджуваної території (додаток Б).

досліджена щільність зростання рідкісних рослин на 10-х ділянках по береговій зоні озера Чеха.

–  отримані та обраховані цифрові показники поширення визначених видів рідкісних рослин на всій досліджуваній території (північно-західна частина берегової зони озера Чеха, що має вигляд умовного прямокутника довжиною приблизно 500 метрів та шириною близько 10 метрів – площа території дослідження складає 0,5 га): 

–         а) середня кількість екземплярів рослин Коручка чемерникоподібна на дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 58/10 = 5,8 (екз.); на 0,5 га – 5,8 х 0,5 га = 29000 (екз);

–         б) середня кількість екземплярів рослин Зозульки м’ясочервоні на дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 16/10 = 1,6 (екз.); на 0,5 га – 1,6 х 0,5 га = 8000 (екз.);

–         в) середня кількість екземплярів рослинПлодоріжка болотнана дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 13/10 = 1,3 (екз.); на 0,5 га – 1,3 х 0,5 га = 6500 (екз);

 Висновки

В результаті проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки.

З’ясовано, що озеро Чеха має унікальну екосистему, а тому питання про оздоровлення, поліпшення рекреаційного використання та благоустрою озера Чеха на території міста Суми на сьогоднішній день є край актуальним. Одним із важливих аспектів охорони водойми є дослідження і збереження рідкісних рослин.

В роботі проведена оцінка кількісних показників популяції методом квадратів за показниками: чисельності та щільності.

Складена карта-схема району, де досліджувались рідкісні рослини (додаток А);  досліджений видовий склад та щільність зростання рідкісних рослин на 10-х ділянках по береговій зоні озера Чеха.

В результаті проведених розрахунків з’ясовано, що площа території дослідження складає 0,5 га, середня кількість екземплярів рослин видів Коручка чемерникоподібна складає 29000 (екз), Зозульки м’ясочервоні – 8000 (екз.), Плодоріжка болотна – 6500 (екз).

Результати дослідження мають практичне значення – вони можуть використовуватися спеціалістами в галузі екології, як додатковий матеріал для уроків, занять гуртків та факультативних курсів.

 Список джерел

1. Карпенко К. К., Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині: Рослини, тварини та гриби Сумської області, занесені до Червоної книги України. Книга 5. Редкол.: К. К. Карпенко (голов. редактор), А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна. – Суми: Джерело, 2001. – 104с., іл. – Укр.

2. Основи спостережень за станом довкілля. Навчально-методичний посібник. / [за заг. ред. к. п. н. Л. В. Тихенко, к. б. н. С. М. Панченко]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013.

3. Мерзликин И. Р., Экскаватором по орхідеям / И. Р.Мерзликин,

А. В. Шевердюкова // Ваш шанс. – 2005. – № 48. – С. 16.

4. Городские власти недовольны грязью на Чешке. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/139143

5. Знакомое незнакомое Чехово озеро. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rama.com.ua/znakomoe-neznakomoe-chehovo-ozero/

6. У озера Чеха появилась защитная полоса. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doska.sumy.ua/obschestvo/u-ozera-checha-poyavilas-zaschitnaya-polosa-0310-3006

7. Этюды города Сумы: озеро Чеха. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://solarvip.info/1220958682-etyudy-goroda-sumy-ozero-cheha-avtor-viktor-parhomenko.

Untitled1 Untitled2

 

Опубліковано у 2 етап, 2015, Сумщина. Додати до закладок постійне посилання.

121 коментар до Озеро Чеха – Перлина міста Суми

 1. Edwarddus коментує:

  Nog nami
  ved
  Zeply
  thingiverse.com
  DefViownNogirrarrids

 2. новые танцы 2021 смотреть новые танцы на тнт онлайн бесплатно
  смотреть новые танцы новые
  танцы 4

 3. Битва экстрасенсов 22 сезон когда выйдет битва экстрасенсов 22 битва экстрасенсов серия смотреть онлайн

 4. новые танцы коментує:

  новые танцы на тнт смотреть онлайн
  новые танцы на тнт новые танцы танцы
  новый сезон

 5. Все лучшие фильмы онлайн: самый полный каталог кино форсаж 9 на русском полный фильм все фильмы мирового проката 2021 года

 6. Смотрите лучшие фильмы смотреть фильм дюна hd бесплатно самые ожидаемые зарубежные фильмы 2021 года

 7. Фильмы из кинотеатра легально Игра в кальмара 1 серия смотреть онлайн смотреть онлайн фильмы 2021 года, уже вышедшие в хорошем качестве HD 720 и 1080,
  бесплатно.

 8. Локи 2 сезон коментує:

  Фильмы из кинотеатра легально Локи 2 сезон лучшие фильмы 2021
  года выпуска

 9. Смотреть фильмы онлайн бесплатно кошмар на улице вязов фильм 2021 смотреть онлайн все фильмы мирового проката 2021 года

 10. Смотреть фильмы онлайн бесплатно смотреть лучшие фильмы 2021 дюна фильмы:
  2021 год — смотреть онлайн.

 11. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве
  1080p фильм дюна в хорошем качестве hd все свежие новинки кино 2021, которые уже вышли
  в прокат.

 12. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно смотреть бесплатно фильм дюна фильмы 2021 года, список новинок.

 13. Смотреть кино, сериалы, мультфильмы все сезоны и серии подряд смотреть бесплатно фильм дюна 2021 2021 список лучших фильмов в хорошем качестве.

 14. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно фильм дюна хорошее качество бесплатно онлайн смотреть
  онлайн фильмы 2021 года, уже вышедшие в хорошем качестве HD 720 и 1080,
  бесплатно.

 15. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве смотреть онлайн фильм в качестве дюна лучшие новинки кино 2021 года всегда тут

 16. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно Пацанки 6 Сезон 5 Серия фильмы: 2021 год —
  смотреть онлайн.

 17. Кольцова коментує:

  !!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология

 18. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно Холостячка 2 сезон 7 серия смотрите фильмы:
  2021 онлайн. Список фильмов.

 19. Фильм очень понравился Шоу Маска 2 сезон Украина 1 серия список лучших
  фильмов в хорошем качестве.

 20. Топ лучших фильмов Звезды в Африке 7 серия
  50 лучших фильмов первой половины
  2021 года

 21. Кріпосна 3 сезон коментує:

  Фильмы из кинотеатра легально
  Кріпосна 3 сезон смотреть фильмы 2021 года онлайн

 22. Всі фільми новинки 2020 року онлайн українською в хорошій якості
  дивитися фільми онлайн

 23. Joshua Winterbottom коментує:

  Thanks for the auspicious writeup. It actually was a enjoyment account it. Glance complicated to more introduced agreeable from you! By the way, how could we communicate?|

 24. Gilberto Punch коментує:

  This is a topic that is close to my heart… Best wishes! Where are your contact details though?|

 25. Вечные коментує:

  Найкращі фільми 2021 Вечные

 26. Ампир V коментує:

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD
  якості Ампир V

 27. Нові сучасні фільми дивитися українською мовою онлайн
  в хорошій якості HD Хэллоуин убивает

 28. Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості Ледяной демон смотреть онлайн

 29. Главный герой коментує:

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою Главный герой

 30. Последняя дуэль коментує:

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою Последняя дуэль

 31. site коментує:

  Фільми українською в хорошій якості – онлайн без реклами site

 32. Главный герой коментує:

  Дивитися фільми українською мовою онлайн в HD якості Главный герой

 33. Bennie Filippello коментує:

  Hi there, I found your web site via Google at the same time as searching for a related matter, your site got here up, it seems to be good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 34. 3492 коментує:

  Дивитися фільми онлайн в HD якості українською мовою 3492

 35. 6080 коментує:

  Не пропустіть кращі новинки кіно українською 2021 року 6080

 36. Ruthann Sonneborn коментує:

  I was suggested this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as nobody else know such detailed about my trouble. You’re amazing! Thanks!|

 37. Mauro Gillis коментує:

  I’ve been browsing on-line more than 3 hours as of late, yet I never found any attention-grabbing article like yours. It’s beautiful price enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made just right content material as you did, the internet shall be a lot more useful than ever before.|

 38. Barney Sherdon коментує:

  Thank you for the auspicious writeup. It if truth be told was once a entertainment account it. Look complicated to more introduced agreeable from you! However, how could we keep up a correspondence?|

 39. Jim Ibric коментує:

  This is really interesting, You’re an overly professional blogger. I’ve joined your feed and sit up for looking for extra of your excellent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks|

 40. Deanne Bramblett коментує:

  Hi there, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks? If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.|

 41. Lane Landolf коментує:

  Hi! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new posts.|

 42. Jenni Stratis коментує:

  WOW just what I was looking for. Came here by searching for keyword|

 43. Robert Manaugh коментує:

  Thanks for every other wonderful article. Where else may anyone get that type of info in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am at the search for such info.|

 44. Derrick Gaitan коментує:

  Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog. An excellent read. I will certainly be back.|

 45. idm crack without patch коментує:

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my search for something concerning this.|

 46. Isabelle Reasons коментує:

  Saved as a favorite, I really like your website!|

 47. idm crack yasdl коментує:

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since i have bookmarked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.|

 48. Marcell Mihelich коментує:

  I do trust all of the concepts you have offered to your post. They are really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for novices. May you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.|

 49. Elvis Caulk коментує:

  Ridiculous story there. What happened after? Good luck!|

 50. Neerma коментує:

  Надежные грузовые шины 315 80 R22.5 по оптовым ценам от производителя APLUS

 51. Renato Nabritt коментує:

  Superb post but I was wondering if you could write a litte more on this subject? I’d be very grateful if you could elaborate a little bit more. Thanks!|

 52. Rodger Cordovano коментує:

  I’m truly enjoying the design and layout of your website. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Excellent work!|

Залишити відповідь до смотреть сериал чернобыль 1 сезон Скасувати відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *