Озеро Чеха – Перлина міста Суми

Учасники: вихованці гуртка «Екологічна агітбригада»
Керівник: Бур’ян Олена Миколаївна

Інформація про колективного учасника:

Вихованці гуртка «Екологічна агітбригада»

 1. Глиненко Ірина
 2. Серб Анна
 3. Мальченко Анастасія
 4. Лошак Юлія
 5. Луценко Катерина
 6. Макарова Дарина
 7. Стрижено Катерина
 8. Баришповець Євгенія
 9. Безсмертна Світлана
 10. Подоляко Артем

Керівник Бур’ян Олена Миколаївна.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ

Назва об’єкту:озеро Чеха.

Озеро має овальну, витягнуту з південного заходу на північний схід форму.

Довжина – 900-1000 метри, ширина – 350-400 метри.

Площа водного дзеркала: 32 га.

Повний об’єм озера – 2,1 млн. м³.

Середня глибина: 5-6 метрів, максимальна – 14 метрів.

Довжина берегової лінії близько 3 кілометрів.

Живлення озера відбувається за рахунок опадів і підземних вод, витрата за рахунок просочування і випаровування.

Озеро Чеха – стариця, або старе русло річки Бистра, притоки річки Псел. На сьогодні річка зникла у зв’язку з активним використанням води річки Псел, забудовою території та вирубкою дерев. У повені Псел розливався, підживлюючи озеро Чеха і ланцюжок дрібних стариць, що залишилися від річки Бистрої. До освоєння озеро було вузьке, роздвоєне з одного кінця, заросле по краям очеретом.

Озеро Чеха – перлина нашого міста, створена приблизно із заснуванням Сум – в XVIIстолітті. Кажуть, що так водойму назвали тому, що вона перебувала на землях поміщика Василя Чеха. Історія замовчує чи це був гість з іншої країни, або козацьке прізвисько (в перекладі на сучасний лад значить «чуб»).

На сьогоднішній день озеро Чеха є унікальним водним об’єктом, вважається одним з найкращих місць відпочинку жителів міста. Воно відрізняється чистою водою і легкою доступністю.

Зараз водойма з усіх боків оточена автошляхами з інтенсивним рухом, багатоповерховими будинками та приватними садибами. Недалеко від озера розміщено кілька автозаправочних станцій.

Проблемою охорони навколишнього середовища в околицях озера Чеха, зокрема питаннями рідкісних рослин, неодноразово займалися фахівці Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, Сумського національного аграрного університету. Питання поширення рідкісної флори висвітлювалися в місцевій періодиці (газети «Данкор», «Панорама», «Ваш шанс»), в програмах розвитку міста «Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища Сумської області до 2015р.».

За час спостережень фахівцями на озері було зареєстровано 158 видів хребетних тварин: 15 видів риб (короп, окунь, йорж, плітка, лящ, краснопірка, щука та інші), 6 видів земноводних, 3 види плазунів, 110 видів птахів (із них 51 вид мешкає тут постійно, представники 36 видів затримуються на тривалий період та 23 види залітають зрідка) та 24 види ссавців (у тому числі 5 колоній рукокрилих). У цьому переліку – 24 регіонально рідкісних види, 5 видів занесених до Червоної книги України та 3 види – в Європейський Червоний список.

Регіонально рідкісні види: один вид плазунів (черепаха болотяна), 17 видів птахів (2 види постійних – бугайчик та ремез, 15 тимчасово перебуваючих – сіра та руда чаплі, турухтан, лунь луговий, шуліка чорний, щурка золотиста, білоспинний та середній дятли, білощокий, річковий, білокрилий та чорний крячки, просянка, снігур, чиж) та 6 видів ссавців (вечірниця руда, нічниця водяна, пергач пізній, вухань бурий, нетопир лісовий, ласка). Види, що занесені в Червону книгу України: 2 види птахів (скопа та гоголь), 3 види ссавців (вечірниця гігантська, нетопир середземноморський, горностай). Види, що занесені в Європейський Червоний список: вухань бурий, вечірниця гігантська, сліпак звичайний.

Окрім того, тут було зареєстровано 7 видів безхребетних тварин, які мають особливий статус: 2 види регіонально рідкісних (бабка коромисло синє та ранатра), 4 види занасених у Червону книгу України (п’явка медицинська, поліксена, махаон, жук-олень), один вид занесений у Додаток II Бернської конвенції (поліксена) та 2 види – в Європейський Червоний список (поліксена, плавунець широкий).

Інтенсивний антропогенний чинник дуже негативно впливає на тваринний світ озера та його околиць. Деякі види тварин просто перестали зустрічатись.

Природна рослинність займає невеликі ділянки, навколо озера в основному знаходяться штучні насадження. Але й тут виявлені популяції рідкісних, занесених до Червоної книги України, справжніх орхідей – коручки морозниковидної, пальчатокорінника м’ясочервоного та зозулинця болотного.

Територія озера є об’єктом для досліджень науковців та студентів місцевих вищих навчальних закладів. Тут проходять польову практику учні шкіл та позашкільних закладів.

Таким чином, озеро Чеха та його околиці являють собою угіддя, наукове, навчально-пізнавальне, естетичне та рекреаційне значення якого для міста важко переоцінити. Воно сприяє створенню комфортного середовища, збереженню та розвитку фізичного та психічного здоров’я місцевих жителів та, як наслідок, є одним із компонентів системи стійкого розвитку міста.

В цілому екологічний стан навколо озера з кожним роком ускладнюється. Є тенденція до погіршення. Тому питання про оздоровлення, поліпшення рекреаційного використання та благоустрою озера Чеха на території міста Суми на сьогоднішній день є актуальним.

ДОСЛІДЖЕННЯ РІДКІСНИХ РОСЛИН

До дослідження рідкісних рослин на берегах озера Чеха нас підштовхнула стаття кандидата біологічних наук, доцента СумДПУ ім. А. С. Макаренка Мерзлікіна І. Р. у газеті «Ваш шанс» під назвою «Экскаватором по орхидеям» та «Орхидеи на Чешке» у бюлетні «Екологічне перехрестя». Автор розкриває питання унікальності озера Чеха, особливостей поширення орхідей, необхідності збереження екосистеми водойми.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАНУ РОБОТУ

Мета: виявити рідкісні рослини, які зустрічаються на берегах озера Чеха.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд наступних завдань:

–                   проаналізувати літературний, довідковий матеріал з питання дослідження;

–                   виявити рідкісні види рослин у береговій зоні озера Чеха та визначити їх видову приналежність;

–                   порахувати кількість рідкісних рослин на ділянках, що обрали за методом  «квадратів»;

–                    розрахувати щільність екземплярів рослинна дослідженій ділянці за методом «квадратів».

Об’єкт дослідження – північно-західна частина берегової зони озера Чеха.

Предмет дослідження – рідкісні рослини родини орхідних північно-західної частини озера Чеха.

Використанні матеріали та обладнання: фотоапарат, блокнот, олівці, визначники рослин, Червона книга, мотузка, кілочки, лопата.

Методика дослідження:

Біоценоз кожної екосистеми реально представлений популяціями окремих видів рослин і тварин. Популяція – сукупність особин одного виду, які перебувають у взаємодії і разом населяють спільну територію. Особини в популяції пов’язані зв’язками, мешкають разом тривалий час (кілька поколінь) і достатньо ізольовані від інших популяцій виду. Популяції характеризуються за такими основними показниками: чисельність, щільність, народжуваність, смертність, приріст та темп росту. Чисельність популяції – це загальна кількість особин на певній території. Щільність популяції – середнє число особин на одиницю площі або об’єму. В екологічних дослідженнях оцінка чисельності популяцій має важливе значення.

Дослідження проводять на певній території. Оцінку кількісних показників популяції проводять методом квадратів за показниками: чисельності та щільності.

Чисельність популяції визначають наступним чином: на досліджуваній території обирають пробні ділянки площею 1 м2, обмежують їх кілочками, на останні натягають мотузку та проводять підрахунок кількості рослин певного виду. Щільність виду обраховується по кількості особин одного виду на одиниці площі (1 м2).

Методи, використані при проведенні дослідження: спостережень, статистичний, описовий.

Підготовчий етап дослідження

– ознайомлення з фаховою літературою;

– виготовлення обладнання для визначення щільності популяції;

– розробка плану проведення дослідження.

Етапи проведення дослідження:

1. Складання карти-схеми району, де будуть проводитися дослідження.

2. Відбір ділянок для дослідження рідкісних рослин; закладання десятьох ділянок розміром 1 м2 через кожні 10 м.

3. Визначення видового складу рідкісних рослин та їх щільності зростання.

Результати дослідження:

складена карта-схема району, де досліджувались рідкісні рослини (додаток А);

  встановлений список рідкісних рослин досліджуваної території (додаток Б).

досліджена щільність зростання рідкісних рослин на 10-х ділянках по береговій зоні озера Чеха.

–  отримані та обраховані цифрові показники поширення визначених видів рідкісних рослин на всій досліджуваній території (північно-західна частина берегової зони озера Чеха, що має вигляд умовного прямокутника довжиною приблизно 500 метрів та шириною близько 10 метрів – площа території дослідження складає 0,5 га): 

–         а) середня кількість екземплярів рослин Коручка чемерникоподібна на дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 58/10 = 5,8 (екз.); на 0,5 га – 5,8 х 0,5 га = 29000 (екз);

–         б) середня кількість екземплярів рослин Зозульки м’ясочервоні на дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 16/10 = 1,6 (екз.); на 0,5 га – 1,6 х 0,5 га = 8000 (екз.);

–         в) середня кількість екземплярів рослинПлодоріжка болотнана дослідженій ділянці становить в перерахунку: на 1м2 – 13/10 = 1,3 (екз.); на 0,5 га – 1,3 х 0,5 га = 6500 (екз);

 Висновки

В результаті проведеного дослідження можемо зробити наступні висновки.

З’ясовано, що озеро Чеха має унікальну екосистему, а тому питання про оздоровлення, поліпшення рекреаційного використання та благоустрою озера Чеха на території міста Суми на сьогоднішній день є край актуальним. Одним із важливих аспектів охорони водойми є дослідження і збереження рідкісних рослин.

В роботі проведена оцінка кількісних показників популяції методом квадратів за показниками: чисельності та щільності.

Складена карта-схема району, де досліджувались рідкісні рослини (додаток А);  досліджений видовий склад та щільність зростання рідкісних рослин на 10-х ділянках по береговій зоні озера Чеха.

В результаті проведених розрахунків з’ясовано, що площа території дослідження складає 0,5 га, середня кількість екземплярів рослин видів Коручка чемерникоподібна складає 29000 (екз), Зозульки м’ясочервоні – 8000 (екз.), Плодоріжка болотна – 6500 (екз).

Результати дослідження мають практичне значення – вони можуть використовуватися спеціалістами в галузі екології, як додатковий матеріал для уроків, занять гуртків та факультативних курсів.

 Список джерел

1. Карпенко К. К., Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині: Рослини, тварини та гриби Сумської області, занесені до Червоної книги України. Книга 5. Редкол.: К. К. Карпенко (голов. редактор), А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна. – Суми: Джерело, 2001. – 104с., іл. – Укр.

2. Основи спостережень за станом довкілля. Навчально-методичний посібник. / [за заг. ред. к. п. н. Л. В. Тихенко, к. б. н. С. М. Панченко]. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2013.

3. Мерзликин И. Р., Экскаватором по орхідеям / И. Р.Мерзликин,

А. В. Шевердюкова // Ваш шанс. – 2005. – № 48. – С. 16.

4. Городские власти недовольны грязью на Чешке. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/139143

5. Знакомое незнакомое Чехово озеро. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rama.com.ua/znakomoe-neznakomoe-chehovo-ozero/

6. У озера Чеха появилась защитная полоса. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://doska.sumy.ua/obschestvo/u-ozera-checha-poyavilas-zaschitnaya-polosa-0310-3006

7. Этюды города Сумы: озеро Чеха. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://solarvip.info/1220958682-etyudy-goroda-sumy-ozero-cheha-avtor-viktor-parhomenko.

Untitled1 Untitled2

 

Опубліковано у 2 етап, 2015, Сумщина. Додати до закладок постійне посилання.

78 коментарів до Озеро Чеха – Перлина міста Суми

 1. Edwarddus коментує:

  Nog nami
  ved
  Zeply
  thingiverse.com
  DefViownNogirrarrids

 2. новые танцы 2021 смотреть новые танцы на тнт онлайн бесплатно
  смотреть новые танцы новые
  танцы 4

 3. Битва экстрасенсов 22 сезон когда выйдет битва экстрасенсов 22 битва экстрасенсов серия смотреть онлайн

 4. новые танцы коментує:

  новые танцы на тнт смотреть онлайн
  новые танцы на тнт новые танцы танцы
  новый сезон

 5. Все лучшие фильмы онлайн: самый полный каталог кино форсаж 9 на русском полный фильм все фильмы мирового проката 2021 года

 6. Смотрите лучшие фильмы смотреть фильм дюна hd бесплатно самые ожидаемые зарубежные фильмы 2021 года

 7. Фильмы из кинотеатра легально Игра в кальмара 1 серия смотреть онлайн смотреть онлайн фильмы 2021 года, уже вышедшие в хорошем качестве HD 720 и 1080,
  бесплатно.

 8. Локи 2 сезон коментує:

  Фильмы из кинотеатра легально Локи 2 сезон лучшие фильмы 2021
  года выпуска

 9. Смотреть фильмы онлайн бесплатно кошмар на улице вязов фильм 2021 смотреть онлайн все фильмы мирового проката 2021 года

 10. Смотреть фильмы онлайн бесплатно смотреть лучшие фильмы 2021 дюна фильмы:
  2021 год — смотреть онлайн.

 11. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве
  1080p фильм дюна в хорошем качестве hd все свежие новинки кино 2021, которые уже вышли
  в прокат.

 12. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно смотреть бесплатно фильм дюна фильмы 2021 года, список новинок.

 13. Смотреть кино, сериалы, мультфильмы все сезоны и серии подряд смотреть бесплатно фильм дюна 2021 2021 список лучших фильмов в хорошем качестве.

 14. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно фильм дюна хорошее качество бесплатно онлайн смотреть
  онлайн фильмы 2021 года, уже вышедшие в хорошем качестве HD 720 и 1080,
  бесплатно.

 15. Смотреть фильмы онлайн в хорошем качестве смотреть онлайн фильм в качестве дюна лучшие новинки кино 2021 года всегда тут

 16. Смотреть лучшие фильмы онлайн бесплатно Пацанки 6 Сезон 5 Серия фильмы: 2021 год —
  смотреть онлайн.

 17. Кольцова коментує:

  !!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология!!!Психология

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *