RSS

Розташована на стрімкому лівому березі ріки Дністра, поблизу с. Колодрібка Заліщицького р-ну, у кв.56 вид.28 Наддністрянського лісництва Державного підприємства “Чортківське лісове господарство”, у межах лісового урочища „Глоди”. Оголошена розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1975 року № 780-р “Про доповнення списку пам’яток природи республіканського значення, що беруться під охорону держави”. Постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 584 “Про зміну деяких рішень Уряду України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про природно-заповідний фонд України” затверджена, як об’єкт природно-заповідного фонду загальнодержавного значення”. Площа 16,0 га.

Під охороною ділянка із залишками аборигенної скельної та степової флори. Особливо цінними є сон великий (Pulsatilla grandis Wend.), ковила волосиста (Stipa capillata L.), ясенець білий (Dictamnus albus L.) – види рослин, внесені до Червоної книги України, волошка східна (Centaurea orientalis L.), горицвіт весняний (Adonis vernalis L.), гострокільник волосистий (Oxitropis pilosa (L.) DC), ефедра двоколоса (Ephedra distachya L.), осока низька (Carex humilis Leys.), перстач білий (Potentilla alba L.), півники злаколисті (Iris graminea L.), тринія багатостеблова (Trinia multicaulis Schischk.) – види рослин, внесені до Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, на території Тернопільської області. Росте ряд реліктових та ендемічних видів.

У межах ділянки зустрічаються рослинні угрупування, внесені до Зеленої книги України, зокрема формація ковили волосистої (Stipetta capillatae), формація осоки низької (Cariceta). Місце оселення корисної ентомофауни.

Перебуває у віданні Державного підприємства “Чортківське лісове господарство”.