RSS

українською

Тел. (06264) 5-23-74 (організація екскурсій)
E-mail: kramlpark@mail.ru
Місцерозташування відносно Донецьку:
88 км. від Донецьку

Добиратись автобусом або маршруткою з Путилівського автовокзалу до Краматорську. Час відправлення – з 5:45 до 19:00 (кожні півгодини). Квиток – 24 грн.
Також до Краматорську можна доїхати електричкою Донецьк-Слов’янськ. Час відправлення – з 4:00 до 19:50. Квиток – 10 грн.
Від Краматорську до “Візит-центру” (смт. Камишеваха) ходить зі Старого міста автобус № 7. Час відправлення – з 8:50 до 16:50. Квиток – 2 грн.

Краматорський регіональний ландшафтний парк – це 1700 га унікального рослинного і тваринного світу, роозташованого на чотирьох окремих ділянках:
“Біленьке”;
“Бджолкінські скам’нілі дерева”;
“Камишеваха”;
“Білокузьминівський”.

Територія ділянки “Біленьке” являє собою цілинний степ. Також на цій ділянці є численні виходи на поверхню крейдяних порід. Рослинність степова. 17 видів комах, а також деякі види рослин занесені до Червоної книги України.

Площа ділянки “Бджілкінські скам’янілі дерева” складає 15,41 га. На ньому знаходяться зкам’янілі араукарії. Територія ділянки являє собою сосновий масив.
Яри в Камишевасі колись славились великою популяцією диких тварин – кабанів, лосів, диких кіз, лисиць і зайців. Тут є озеро, в которому живуть напівдикі либіді-шипуни. Деякі види рослин, що ростуть на цій ділянці, знаходяться під охороною: адоніс (горицвіт) волзький (Бернська конвенція про охорону диких видів флори і фауни в Європі), рябчик руський (Червона книга України), шафран сетчастий (Червона книга України).

“Білокузьминівський” можна назвати родзинкою ландшафтного парку: тут розташовані крейдяні скелі і унікальний рослинний світ.

Любителям екскурсій і прогулянок природоохоронюваними зонами досвідчені гіди запропонують цікаву програму, в ході котрої можна буде познайомитись з незвичними представниками флори і фауни парку, прогулятись екологічною стежкою “Лісова казка”, помилуватись на культурно-історичні пам’ятки даної місцевості, насолодитись незвичайною атмосферою лесової частини, де ростуть вікові дуби, ясені, клени, липи тощо.

Центральною частиною всього парку-комплексу є “Візит-центр”, розташованний в Камишевахському лісництві, – місце, де сконцентровані основні туристичні блага: обладнані місця для любителів шашликів і барбекю (альтанки, століки, лави, навіси, мисливський будинок), кемпінг, необхідний інвентар для рухомих игор – тенісу, бадминтону і інше.

Також не варто забувати і про можливість відчути “дике життя” зсередини: під час прогулянки Ви зможете спостерігати за повадками кабанів, оленів, либідів, павлинів, качок – чуловий привід познайомити дітей з тваринним світом.

До речі, по закінченню екскурсії Вам запропонують оглянути вольєр з дикими тваринами і птахами, які стали рідкісними в більшості частин регіону. Знайдеться заняття і для любителів водних пригод. Тут Вам запропонують прогулянки на човнах Либідинім озером, допоможуть в організації рибалства.

Ціни:
Екскурсія екологічною стежиною “Лісова казка” і “Весняні першоцвіти”, квитки – 5 грн. (дорослий), 3 грн. (дитячий).
Стоянка автомобілів – 10 грн.
Прокат човна – 10 грн. на годину.
Оренда альтанки – 15 грн., шатра – 10 грн., мисливського будинку – 30 грн., навісу (на 40 людей) – 50 грн.
Мангал, шампури – 5 грн. за 3 години.
Рибальство на Либідиному озері – 5 грн., на Малотарановській водоймі – 20 грн.
Оренда намету (4-місна) – 20 грн./добу, спальних мішків – 5 грн./добу.
Розміщення зі свома наметами – 5 грн./добу (2 місця).
Взято зі спеціального випуску журналу “Телегид” – “Весь Донбасс: Маршруты выходного дня”

на русском

Краматорский региональный ландшафтный парк
Тел. (06264) 5-23-74 (организация экскурссий)
E-mail: kramlpark@mail.ru
Месторасположение относительно Донецка:
88 км. от Донецка

Добираться автобусом или маршруткой с Путиловского автовокзала до Краматорска. Время отправления – с 5:45 до 19:00 (каждые полчаса). Билет – 24 грн.
Также до Краматорска можно доехать электричкой Донецк-Славянск. Время отправления – с 4:00 до 19:50. Билет – 10 грн.
От Краматорска до “Визит-центра” (пгт. Камышеваха) ходит из Старого города автобус № 7. Время отправления – с 8:50 до 16:50. Билет – 2 грн.

Краматорский региональный ландшафтный парк – это 1700 га уникального растительного и животного мира, расположенного на четырёх отдельных участках:
“Беленькое”;
“Пчёлкинские окаменевшие деревья”;
“Камышеваха”;
“Белокузьминовский”.

Территория участка “Беленькое” представляет собой целинную степь. Также на этом участке есть многочисленные выходы на поверхность меловых пород. Растительность степная. 17 видов насекомых, а также некоторые виды растений занесены в Красную книгу Украины.

Площадь участка “Пчёлкинские окаменевшие деревья” составляет 15,41 га. На нём находятся окаменевшии араукарии. Территория участка представляет собой сосновый массив.

Урочища в Камышевахе когда-то славились большой популяцией диких животных – кабанов, лосей, диких коз, лисиц и зайцев. Здесь есть озеро, в котором живут полудикие лебеди-шипуны. Некоторые виды растений, произростающих на этом участке, находятся под охраной: адонис (горицвет) волжский (Бернская конвенция об охране диких видов флоры и фауны в Европе), рябчик русский (Красная книга Украины), шафран сетчастый (Красная книга Украины).

“Белокузьминовский” можно назвать изюминкой ландшафтного парка: здесь расположены меловые скалы и уникальный растительный мир.

Любителям экскурсий и прогулок по природоохранным зонам опытные гиды предложат интересную программу, в ходе которой можно будет познакомиться с необыкновенными представителями флоры и фауны парка, прогуляться экологической тропой “Лесная сказка”, полюбоваться на культурно-исторические памятники данной местности, насладиться необыкновенной атмосферой лесной части, где растут вековые дубы, ясени, клёны, липы и т.д.

Центральной частью всего парка-комплекса является “Визит-центр”, расположенный в Камышевахском лесничестве, – место, где сконцентрированы основные туристические блага: оборудованные места для любителей шашлыков и барбекю (беседки, столики, лавки, навесы, охотничьий домик), кемпинг, необходимый инвентарь для подвижных игр – тенниса, бадминтона и прочее.

Также не стоит забывать и о возможности прочувствовать “дикую жизнь” изнутри: во время прогулки Вы сможете наблюдать за повадками кабанов, оленей, лебедей, павлинов, уточек – прекрасный повод познакомить детей с животным миром.
К слову, по окончании экскурсии Вам предложат осмотреть вольер с дикими зверями и птицами, ставшими редкими в большинстве частей региона. Найдётся занятие и для любителей водных приключений. Здесь Вам предложат прогулки на лодках по Лебединому озеру, помогут в организации рыбалки.

Цены:
Экскурсия по экологической тропе “Лесная сказка” и “Весенние первоцветы”, билеты – 5 грн. (взрослый), 3 грн. (детский).
Стоянка автомобилей – 10 грн.
Прокат лодки – 10 грн. в час.
Аренда беседки – 15 грн., шатра – 10 грн., охотничьего домика – 30 грн., навеса (на 40 человек) – 50 грн.
Мангал, шампуры – 5 грн. за 3 часа.
Рыбалка на Лебедином озере – 5 грн., на Малотарановском водоёме – 20 грн.
Аренда палатки (4-местная) – 20 грн./сутки, спальных мешков – 5 грн./сутки.
Размещение со своими палатками – 5 грн./сутки (2 места).
Взято из специального выпуска журнала “Телегид” – “Весь Донбасс: Маршруты выходного дня”

література

Региональный ландшафтный парк “Краматорський” (комплект брошур). 2005.