RSS

Закон України «Про Основні засади (стратегію)державної екологічної політики України на період до 2020 року»

Постанова ВРУ «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки «

Розпорядження КМУ «»Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми збереження біорізноманіття на 2005 — 2025 роки»