Ботанічний заказник місцевого значення «Волнухинський»

Район:

Оголошений рішенням Луганської обласної ради від 30 грудня 2010 р. № 2/24. Знаходиться в Лутугинському районі на північ від с. Новофедорівка та с. Петро-Миколаївка. Площа — 355 га. Заказник розташований на лівому березі р. Луганчик. Рельєф являє собою крутий схил, розчленований яругами та улуговинами стоку. По дну яругів течуть струмки, які живляться підземними джерелами.

Рослинний покрив цієї ділянки — це комплекс фітоценозів, серед яких переважають флористично багаті петрофітно-степові та типово-степові угруповання переважно формації типчака валіського. По дну яругів та балок утворилися лісові ценози з домінуванням маслинки вузьколистої. Біля струмків наявні перезволожені ділянки із лучною, лучно-болотною та болотною рослинністю. На території заказника зростають види рослин, які занесені до Червоної книги України: ковила волосиста, пирій ковилолистий, горицвіт волзький, шафран сітчастий, тюльпан змієлистий, тюльпан Шренка, сон лучний.

(Джерело: Природно-заповідний фонд Луганської області // О.А. Арапов (заг. ред.), Т.B. Сова, О.А. Cавенко, В.Б. Фєрєнц, Н.У. Кравець, Л.Л. Зятьков, Л.О. Морозова. Довідник. — 3-е вид., доп. і перероб. — Луганськ: «Луганська правда», 2013. — 224 с.)

Результати обстеженняОбстеження проведене у 2012 році О.Василюком, М.Кривохижою, І.Балашовим, В.Костюшиним та Є.Прекрасною.

Заказник представлений масивом кам’янистих степів на схилах балки, входить до складу великого масиву кам’янистих степів Донецького кряжу. Заказник включає ділянку Кряжу із дуже змитими грунтами і фактично не може використовуватись  у сільському господарстві. Природна цінність території збережена. Територія заказника дуже живописна . Охоронні знаки не виявлені.

ФотоОноволено:

Новини Луганщини

FeedWind

Новини України

FeedWind