Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Еремурусовий схил»

Район:

Оголошена рішенням Луганської обласної ради від 30 грудня 2010 р. № 2/22. Розташована в Краснодонському районі на південно-західній околиці с. Липове. Площа — 95,475 га.

Територія пам ́ятки являє собою стрімкий схил південно-східної експозиції. Висота схилу — до 170 м над рівнем моря. Поверхня схилу вкрита типовою степовою та петрофітно-крейдовою рослинністю, у складі котрої зустрічаються види, що занесені до Червоної книги України: горицвіт волзький, ковила Лессінга та волосиста, громовик донський, еремур показний. Крім того, еремур показний занесений до Європейського червоного списку видів, яким загрожує небезпека у світовому масштабі. Згідно з даними Червоної книги України (2009), на території України відомо лише чотири його місцезнаходження, два з яких знаходяться в Криму, одне в Донецькій та одне — в Луганській областях.

(Джерело: Природно-заповідний фонд Луганської області // О.А. Арапов (заг. ред.), Т.B. Сова, О.А. Cавенко, В.Б. Фєрєнц, Н.У. Кравець, Л.Л. Зятьков, Л.О. Морозова. Довідник. — 3-е вид., доп. і перероб. — Луганськ: «Луганська правда», 2013. — 224 с.)

ФотоОноволено:

Новини Луганщини

FeedWind

Новини України

FeedWind