Незаконні рубання лісу: обсяги і причини

Анатолій Дейнека Львівське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Львів

…недотримання природоохоронного та лісового законодавства учасниками лісових відносин в Україні є серйозною проблемою, яка проявляється в значних обсягах незаконних рубань лісу.

Незаконні рубання лісу становлять значну загрозу виконанню лісами екологічних, соціальних та економічних функцій. Як свідчать статистичні дані Львівського обласного управ ління лісового та мисливського господарства [1] у 2010 році в лісах Львівської області зафіксовано 7927 м3 незаконних рубань, сума завданої шкоди становить 17664638 грн. На об’єктах природнозаповідного фонду області незаконні рубання виявлені в об’ємі 1762 м3, сума шкоди становить 2970000 грн.

Із загальної кількості незаконних рубань виявлено за основними лісокористувачами:

 • в лісах підприємств Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства виявлено 4502 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди лісовому господарству становить 9655000 грн;
 • в лісах обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» виявлено 2739 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди становить 6723000 грн;
 • в лісах підприємств Міністерства Оборони України виявлено 637 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди становить 1180000 грн;
 • в лісах інших лісокористувачів виявлено 49 м3 незаконних рубань, сума нанесеної шкоди становить 106638 грн.

Зважаючи на те, що на законних підставах в області в 2010 році всього було зрубано 1116300 м3 деревини, частка незаконних рубань становить 0,7 %. Найнижчий відсоток незаконних рубань зафіксовано в лісах підприємств Львівського ОУЛМГ – 0,5 %, найвищий – в лісах обласного комунального лісогосподарського підприємства «Галсільліс» – 1,6 % від загальної обсягу рубань.**

Очевидно, що реальні обсяги незаконних рубань є дещо більшими, адже якась їх кількість залишилася невиявленою, хоча керівництвом Львівського обласного управління за останні роки вжито низку заходів щодо недопущення приховування незаконних рубань лісів.

За порушення вимог лісового законодавства порушено 16 кримінальних справ, складено 76 протоколів про адміністративні правопорушення, на лісопорушників накладено штрафи в сумі 5508 гривень та нараховано 15600 грн майнових стягнень. Для ефективного реагування на виклики, пов’язані із незаконними рубаннями лісів, вжиття превентивних заходів необхідно дослідити причини незаконних рубань.

На нашу думку, головними причинами незаконних рубань лісів є:

 • низький рівень соціально-економічного розвитку лісових районів області (високий рівень безробіття, низькі заробітні плати, низька інвестиційна активність тощо);
 • нерозвинутість ринку лісоматеріалів (відсутність єдиних правил реалізації лісоматеріалів)
 • наявність попиту на незаконно зрубану деревину (головним споживачем якої є лісопильні об’єкти (пилорами), що діють за межами чинного законодавства);
 • неналежне виконання службових обов’язків лісовою охороною (часто працівники лісової охорони є співучасниками незаконних рубань лісу);
 • низький рівень правової та екологічної культури громадян;
 • неадекватність розміру покарань за незаконні рубання лісу обсягам нанесених лісовому господарству збитків;
 • недостатня участь інститутів громадянського суспільства у вирішенні проблеми незаконних рубань лісу.

Саме ретельний аналіз причин незаконних рубань є підставою для розробки системи заходів по їх недопущенню та ефективної боротьби з ними.

Література:

Річний звіт про роботу лісової інспекції Львівського ОУЛМГ в 2010 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivlis.com.

Надруковано у «Еколого-економічні та соціальні проблеми, зумовлені неефективним і несталим веденням лісового господарства та незаконними лісозаготівлями в Україні. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 2–3 грудня 2010 р., м. Львів»
*Друкується із незначними скороченнями

**Коментар ДЛ (в першу чергу для журналістів): пишучі про «незаконні рубання», автор насправді оперує даними лише так званих «самовільних рубок», які теж є незаконними рубаннями. Але крім самовільних рубок існує ще багато видів лісопорушень, які не потрапляють до офіційної статистики і тому у держави немає чіткого уявлення про розміри й масштаби незаконних рубок у тому розумінні, яким керуються міжнародні організації. Ось, наприклад, визначення нелегальних рубок, яке дає ВВФ:

«Нелегальные рубки и нарушения в лесном секторе

WWF рассматривает нелегальные рубки и другие формы нарушений в лесном секторе, как часть глобальной проблемы, которая включает вопросы управления лесным хозяйством и коррупцию. Эта проблема выходит далеко за пределы нарушений законодательства от-дельными лицами. WWF ввел термин: “нелегальные рубки и нарушения в лесном секторе”, который подразумевает как крупные, так и мелкие нарушения, в том числе связанные с на-рушением налогового и лесного законодательства, легализацией древесины нелегального происхождения, нарушением концессионных соглашений путем дачи взяток или жульниче-ства. Под это определение подпадают также случаи коррупции, которые снижают эффек-тивность управления, даже когда буква закона не нарушается. От нелегальных рубок стра-дают около 65% выделенных WWF глобальных экорегионов. WWF считает, что для борьбы с нелегальными рубками и нарушениями в лесном секторе можно использовать как уже имеющиеся методы, так и принципиально новые подходы.

WWF Position Paper»

Нелегальные рубки являются одной из основных угроз лесам во всем мире (Україна, мабуть, не виняток – ДЛ?)… Доля нелегальной древесины в российском экспорте составляет, по разным оценкам, от 25% до 30% и даже 50%. (Чому ж в Україні – лише долі відсотка?) Объем нелегально вырубаемой древесины в последнее время растет вследствие отсутствия должного контроля со стороны государства. Другой причиной этого роста является снижение ответственности лесозаготовительных и лесоторго-вых компаний, которые в погоне за легкой прибылью не обращают внимание на происхо-ждение закупаемой ими древесины. Результат – значительные перерубы в районах с вы-сокой плотностью населения, вдоль дорог и вокруг городов, а также изменение структуры древостоев, сопровождающееся ухудшением их качества. Нелегальные рубки имеют и социальные последствия: с нелегально вырубленной древесины не уплачиваются лесные подати, что ведет к уменьшению налоговых сборов, получаемых от использования лес-ных ресурсов. По последним оценкам, за счет нелегальных рубок и торговли нелегально заготовленной древесиной Россия теряет не менее 1 млрд. долларов в год.

З книги «Нелегальные рубки на северо-западе России и экспорт российской лесной продукции в Швецию»,
http://fleg.org.ua/fileadmin/user_upload/library/WWF/2003_export_Sweden.pdf

Написати коментар