Відповідь на статтю Андрія Плиги «Лісова сертифікація протирічить законодавству України»

Липень 13, 2014 in Uncategorized

Розміщую за проханням П.Кравця його статтю – відповідь на наведену за посиланням нижче мою статтю “Лісова сертифікація протирічить законодавству України”. Дякую за критику і дискусію. А.Плига.

 

Детально ознайомився зі статтею, опублікованій на «Лісовому блозі»  за авторством А.Плиги http://pryroda.in.ua/forest/lisova-sertyfikatsiya-protyrichyt-zakonodavstvu-ukrayiny/ і змушений констатувати, що брак інформації  про лісову сертифікацію гіршим чином позначився на якості викладеного матеріалу, і як наслідок призвів до хибного висновку, який винесено до заголовку статті. Read the rest of this entry →

Лісова сертифікація протирічить законодавству України

Червень 16, 2014 in Uncategorized

На разі пріоритетним напрямком гармонізації відносин між лісовим господарством та природоохороною вважається лісова сертифікація за схемою FSC (Лісової Наглядової Ради). Лісова Наглядова Рада – міжнародна неприбуткова організація, до складу якої входять представники лісогосподарських підприємств, екологічних організацій, продавців лісоматеріалів тощо, і яка має на меті підтримку екологічно відповідального та водночас соціально вигідного управління світовими лісами. Утворена в 1993 в Торонто з ініціативи ряду великих лісових корпорацій та екологічних організацій, першочерговою метою FSC мала збереження дощових екваторіальних лісів, що найбільше страждали від великих розмахів лісорозробок. Створена представниками 25 країн, FSC розробила свій сертифікат, прийнявши який, лісові корпорації чи господарства мусять дбати про відновлення лісів та збереження лісового біорізноманіття. Хоч це не єдиний стандарт сертифікації, саме він став загальноприйнятим у більшості країн світу, і нині за ним сертифіковано понад 131 млн гектарів лісів у більш ніж 82 країнах світу. Read the rest of this entry →

Необхідність внесення змін в лісове законодавство відповідно до потреб збереження біорізноманіття

Жовтень 17, 2013 in Uncategorized

(Стаття з матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції “Лісівнича освіта і наука: історія, сучасний стан та перспективи розвитку”)

УДК 502.3 630*187

А.В. Плига, магістр зоології,

ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка,

Громадський рух за збереження лісів у природному стані

lisnuk13@gmail.com

НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЛІСОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ.

Більше половини видів рослин і тварин Червоної книги України є лісовими видами. Велику роль у їх збереженні відіграють об’єкти природно-заповідного фонду України (далі – ПЗФ). «Охорона об’єктів Червоної книги України забезпечується шляхом: … пріоритетного створення … об’єктів природно-заповідного фонду … на територіях, де перебувають (зростають) об’єкти Червоної книги України», – задекларовано у ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України». Read the rest of this entry →