Робоча група з питань промислового тваринництва

Цей сайт є інформаційною платформою робочої групи з питань промислового тваринництва для обміну новинами, матеріалами, документами, та досвідом.

Робоча група з питань промислового тваринництва (далі РГ ППТ) – це мережа неурядових організацій та ініціативних груп, які співпрацюють заради вирішення проблем пов’язаних з промисловим тваринництвом та забезпечення права громадян на життя в безпечному навколишньому середовищі.

Створення робочої групи було ініційовано громадськими організаціями та ініціативними групами під обговорення проблем промисловго тваринництва на зустрічі у Києві 11-12 жовтня 2014.

Мета РГ ППТ –сприяння збереженню довкілля через допомогу місцевим громадам, освіту і участь у виробленні і реалізації політики України щодо проблемних питань промислового тваринництва.

Для досягнення своєї мети РГ ППТ вирішує наступні завдання:

  • консолідує зусилля неурядових організацій та ініціативних груп, що працюють в області вирішення проблем промислового тваринництва;
  • збирає, обробляє та розповсюджує інформацію про промислове тваринництво в Україні його екологічні, економічні, технологічні та соціальні проблеми;
  • сприяє розвитку громад, надає інформаційну та консультативну підтримку громадам, які проживають поблизу великих промислових ферм;
  • бере участь в розробці та моніторингу національної політики щодо промислового тваринництва та його впливу на довкілля;
  • сприяє науковим дослідженням;
  • залучає широкі верстви суспільства, у тому числі засоби масової інформації в інформаційно-просвітницьку роботу з питань промислового тваринництва,
  • організовує громадський контроль щодо використання міжнародної фінансової допомоги Україні, що надається на проекти які мають відношення до промислового тваринництва.

Comments are closed.