Барвенківщина: національний парк замість кар’єрів?

У Барвенківському районі Харківської області, поблизу села Нова Дмитрівка на площі по-над 3000 гектарів планується видобування бурого вугілля відкритим способом. Екологічні ор-ганізації і науковці вважають цей проект дуже сумнівним з позиції екологічних чинників.

Саме в Барвенківському районі у великій кількості збереглися ділянки цілинних степів, яких в такій кількості немає у більшості інших районів Харківщини, і тим більше – у інших об-ластях степової зони України. Ці унікальні ділянки природного степу розташовані на місці по-тенційної розробки вугілля та, без сумніву, будуть знищені в ході її проведення.

Науковці Міжвідомчої науково-дослідної лабораторії «Вивчення біологічного різноманіт-тя та розвитку заповідної справи» провели обстеження околиць села Нова Дмитрівка.

- Таку цінну в природному та естетичному плані місцевість потрібно використовувати для потреб тваринництва та туризму, а не знищувати видобутком корисних копалин. – гово-рить заступник голови Національного екологічного центру України Олексій Василюк. – Перс-пективним розвитком вказаної частини Харківської області може стати створення тут сте-пового національного природного парку.

Природоохоронці вважають неможливим вести розробку бурого вугілля в цій місцевості в будь-який спосіб, оскільки це призведе до втрати рідкісних природних ландшафтів. З прохан-ням не погоджувати проект по видобутку бурого вугілля на території Барвенківського району поблизу села Нова Дмитрівна та ініціювати створення тут об’єкту природно-заповідного фонду України вони звернулись до голови Харківської обласної ради Чернова С.І. та Міністра екології та природних ресурсів України Ставицького Е.А.

Довідка:

За підрахунками фахівців Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології НАН України, сьогодні в природному або напівприродному стані лишається не більше ніж 4% степів відносно їх природного ареалу в межах України. Їх втрата призвела до того, що пов’язані із ними тварини та рослини зникають – наприклад, 52,6% комах, занесених до останнього видання Червоної книги України (2009), мешкають саме в цілинному степу. То-му, саме серед степового біорізноманіття найбільше видів що потребують охорони в Україні: з 1379 видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, 435 (31,5 %, 159 видів тварин і 276 видів рослин) є степовими, зокрема у Луганській області таких видів за-реєстровано 152, включаючи 10 ендеміків (Червона книга України. Тваринний світ, 2009; Червона книга України. Рослинний світ, 2009). Отже, саме охорона степів має бути наразі одним з найбільш пріоритетних напрямків охорони біологічного та ландшафтного різноманіття в Україні.

16.12.2010 року Мінприроди дало доручення своїм територіальним органам в областях Степової зони забезпечити проведення заходів щодо обстеження степів з метою їх резервування для подальшого заповідання. Також, 20.07.2009 Харківською ОДА було видане розпорядження № 401 «Про розвиток природно-заповідного фонду та екомережі в області відповідно до Указу Президента України від 23 травня 2005 року №838/2005 «Про заходи щодо подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», яким було доручено не допускати руйнування цінних природних комплексів, знищення видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги України.

Джерело: maidan.org.ua

 
Автор

Природа України – це спроба створити унікальний інтернет-ресурс, який би став епіцентром інформаційного середовища у сфері охорони природи та екології; виконував би роль головного новинарного та енциклопедичного джерела для всіх, хто небайдужий до своєї рідної української природи та землі; об’єднав би усіх зацікавлених та задіяних у сфері охорони довкілля у своєрідну соціальну мережу та став би осередком проведення всеукраїнських кампаній на захист природи ...даліПриєднуйтесь!